Geodezinių matavimų praktika


Darbas elektroniniu tacheometru topcon elektronino tacheometro pagrindinės dalys. Mygtukas Mygtuko reikšmė. Horizontaliųjų kampų matavimas Pasirengimas matuoti. Kampų matavimo režimo nustatymas. Horizontaliojo kampo matavimas vieną kartą. Kampo matavimas kelis kartus Repetition angle measure. Direkcinio kampo reikšmės reikiamos atskaitos nustatymas reikiama kryptimi su klaviatūra. Direkcinio kampo reikšmės reikiamos atskaitos nustatymas reikiama kryptimi sukant prietaisą. Garsinės signalizacijos įjungimas. Horizontaliųjų kampų matavimas. Vertikaliųjų kampų matavimas Vertikaliojo kampo matavimo režimai. Vertikaliojo kampo matavimo ( nustatymai. Atstumų matavimas elektroniniu tacheometru. Prizmės konstantos nustatymas. Atmosferos poveikio pataisos nustatymas. Atmosferos poveikio pataisos įvedimas dėl oro temperatūros ir atmosferos slėgio. Pataisa dėl refrakcijos ir Žemės kreivumo. Matavimo vienetų nustatymas. Matavimo režimo nustatymas tikslus sekimo apytikslis – greitas . Tikslus matavimo režimas. Grubus greitas režimas. Atstumo matavimas vieną kartą. Atstumo matavimas kelis kartus. Geodezinių matavimų praktika Horizontaliųjų kampų matavimas Darbas elektroniniu tacheometru TOPCON Pasirengimas matuoti. Atstumų matavimas elektroniniu tacheometru Darbo reikalavimai. Horizontaliųjų kampų matavimas IVONA RUSECKA. Horizontaliųjų kampų matavimas EVELINA ŠRIUPŠA. Horizontaliųjų kampų matavimas margarita remeikaitė. Geometrinis niveliavimas. Nivelyrai. Nivelyro tikrinimas ir reguliavimas. Nivelyro tikrinimo žurnalas. Veiksmai nivelyro stotyje. Trasos niveliavimo žurnalas.


1. Ekrano kontrastas. 2. Siūlelių tinklelio apšvietimas. 3. Matavimai su prizme/be prizmės. 4. Lazerio spindulys. 5. Lazerinis svambalas. 6. Ašių korekcija. 7. Audio režimo įjungimas

Nuspaudus įeinama į DUOMENŲ ĮVEDIMO arba NUŽYMĖJIMO režimą iš pagrindinio meniu;

Režimo nustatymas: garsinio signalo įjungimas, atmosferos poveikio pataisų ir prizmės konstantos nustatymas

Režimo nustatymas: elektroninis taikymas, atmosferos poveikio pataisų ir prizmės konstantos nustatymas

Duomenų persiuntimas. Dirbant pasirinktu režimu persiunčiami duomenys. Dirbant sekimo režimu persiunčiami tik atstumo matavimo duomenys

Simboliai (( @ () - užrašyti prieš failo vardą, nurodo rinkmenos paskirtį.

Raidės (M, C) užrašytos už rinkmenos vardo, apibūdina duomenų tipą.

Pasirengimas matuoti. Prietaisas statomas taške, centruojamas ir gulsčiuojamas tokia tvarka:

Pastatyti prietaisą kaip galima tiksliau virš taško taip, kad optinio centryro centras būtų virš punkto centro, o prietaiso vertikalioji ašis būtų vertikali.

Atleisti stovo veržiamąjį varžtą ir prietaisą paslinkti taip, kad optinis svambalas būtų tiksliai virš taško.

Įjungus prietaisą , nustatyti prizmės konstantą, atkreipti dėmesį į baterijos lygio indikatorių. Jei rodo, kad baterija baigia išsikrauti, įdėti kitą bateriją.

Kampų matavimo režimo nustatymas. Matuojant horizontaliuosius kampus galimi du matavimo būdai: kampai matuojami pagal laikrodžio rodyklę (prietaise atskaitų reikšmės didėja pagal laikrodžio rodyklę) ir prieš laikrodžio rodyklę (atskaitų reikšmės didėja prieš laikrodžio rodyklę ). Matavimo būdą pasirenkame prieš pradėdami matavimus.

Horizontaliojo kampo matavimas (vieną kartą). Norint išmatuoti horizontalųjį kampą β taške A veiksmai atliekami tokia tvarka:

Tacheometrą statome kampo viršūnėje taške A, jį centruojame ir gulsčiuojame. Nustatome kampų matavimo režimą paspausdami mygtuką [ANG].

Tiksliai vizuojame į tašką C. Ekrane rodoma išmatuoto horizontalaus kampo reikšmė 160(40(20( ir vertikalusis kampas į tašką C 98(36(20( (nuo zenito krypties).

Kampo matavimas kelis kartus (Repetition angle measure). Norint kampą matuoti kelis kartus, veiksmai atliekami tokia tvarka:

Vizuojame į tašką C ir paspaudžiame [F4] (HOLD), taip užfiksuodami atskaitą į tašką C 45(10(00( .

Pavyzdyje parodyta išmatuoto kampo reikšmė Hm - 45(10(00( ir keturių kampo matavimų suma Ht - 180(40(00(.

Patvirtinus EXIT >OK( išėjimą iš daugkartinio kampų matavimo režimo, [F3] (YES), grįžtama į kampų matavimo režimą.

Pastaba. Matuojant kampą kelis kartus galimi kampo reikšmės nesutapimai iki 30(, kai kampų matavimo tikslumas 5(. Esant didesniam skirtumui tarp kampo reikšmių, prietaiso ekrane matome užrašą ERROR – klaida, ir kampas toliau nematuojamas. Horizontaliojo kampo reikšmės gali būti sumuojamos iki 359(59(55(.

Direkcinio kampo reikšmės (reikiamos atskaitos) nustatymas reikiama kryptimi (su klaviatūra). Elektroniniu tacheometru galima matuoti linijų direkcinius kampus. Tam reikia žinoti vienos linijos direkcinį kampą ir jo reikšmę nustatyti žinomo taško taško kryptimi. Veiksmai atliekami tokia tvarka:

Sukant prietaisą nustatome reikiamą atskaitą apytikriai, užveržiame horizontalųjį skritulį ir mikrometriniu sraigtu nustatome tikslią atskaitą, pvz.: 130(40(20(

Vizuojame į tašką ir paspaudžiame [F3] (YES). Taip patvirtiname nustatytą reikšmę ir prietaisas grįžtą į normalų kampų matavimo režimą.

Garsinės signalizacijos įjungimas. Galima įjungti garsinę signalizaciją, kai horizontaliojo kampo atskaitos (1( skiriasi nuo 0(, 90(, 180( arba 270(. Pasiekus tikslią 0(00(00(, 90(00(00(, 180(00(00( arba 270(00(00( atskaitą, garsinė signalizacija išjungiama. Prietaisas turi būti nustatytas kampų matavimo režimu.

TOPCON′o sistemos konstanta yra 0 arba -30 mm. Jei naudojama kitos sistemos prizmė, reikia nustatyti šios prizmės konstantos dydį.

  • Geodezija Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 804 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 36 puslapiai (7528 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ivona
  • Geodezinių matavimų praktika
    10 - 1 balsai (-ų)
Geodezinių matavimų praktika . (2017 m. Balandžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/geodeziniu-matavimu-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 10:58
×