Geografija (4)

4581 dokumentas
Žemaitija
Žemaitija. Iš aikštelės visu grožiu atsiveria salomis, pusiasaliais garsus Platelių ežeras bei tamsiais Plokštinės miškais pasipuošusios erdvės. Dvaro arklidėse (buvusiose) įrengtas Užgavėnių muziejus. Žemaitija. Žemaitijos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 54 puslapiai
2016 06 22
Alpės skaidrės
Geografinė padėtis. Kalnai išsidėstę. Šiaurės pusrutulis. Gamtiniai bruožai. Plotas. Alpės skirstomos. Augalija. Alpinės pievos. Alpių susidarymas. Vertikalusis zoniškumas alpėse. Alpėse ryškios vertikaliosios klimato zonos. Turizmas ...
Geografijos projektai, Projektas, 17 puslapių
2012 12 12
Islamas prezentacija
9( 2 atsiliepimai )
Islamas. Monoteistinė religija. Istorija. Atšakos. Sunitai. Šiitai. Koranas. Mečetė. Islamo šventykla. Meka. Kaabos šventykla. Ženklas. Papročiai. Šventės. Moters padėtis. Islamo paplitimas. Priežastys. Islamas lietuvoje. Pirmieji ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 12 03
Kalbų geografija
Kalbų geografija. Pasaulio kalbų gausa. Kalba pasaulyje. Kalba Europoje. Prancūzų ir Ispanų kalba. Indoeuropiečių kalbų šeima. Lietuvių kalba – praeities lobynas. Kalbų nykimas – žmonijos problema. Kalbos nyksta greičiau nei retos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 28
Lietuvos gyventojų migracija
9( 2 atsiliepimai )
Lietuvos gyventojų migracija. Kas tai? Migracija lietuvoje. Lietuvos gyventojų migracija. Keletas faktų. Palyginimui. Lietuvos gyventojų migracijos priežastys (1992–1994 m. , procentais). Emigracijos priežastys. Masinės emigracijos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 03 15
Lietuvos gyvūnija anksčiau ir dabar
Lietuvos gyvūnija ankščiau ir dabar. Lietuvos gyvūnijos raida. Gyveno prie atšiaurių ssąlygų prisitaikę gyvūnai. Teritorijoje plytėjo tundra. Ėmus augti miškams, paplito taigos gyvūnai. Iš pietų ėmė skverbtis plačialapių miškams ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2013 04 07
Lietuvos kaimyninės šalys
Lietuvos kaimyninės šalys. Lenkija Baltarusija Latvija Rusija (Kaliningrado sritis). Lenkija. Lenkija yra vidurio. Lenkijos sostinė Varšuva. Varšuva– Lenkijos sostinė ir didžiausias miestas. Baltarusija. Baltarusija yra žemyninė valstybė ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 05 27
Pietų Europos regionas skaidrės
Pietų europa. Terminu pietų europa dažniausiai apibūdinamos šalys, esančios europos žemyno pietinėje dalyje. Pietų europos regionas. Geografinis skirstymas. Geografiškai pietų europos dalimi vadinamos šalys, kurių teritorijos yra pietų ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 05 16
Žvejyba ir žuvivaisa
Žvejyba ir žuvivaisa. Pamokos uždavinys. Naudojantis žemėlapiu ir. Apie 70% viso žvejybos laimikio sužvejojama jūrose ir vandenynuose. Pasaulinis vandenynas padalytas į sąlyginius žvejybos plotus – sektorius. Pagrindiniai žvejybos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 30
Ispanijos turizmo ištekliai ir paslaugos
Ispanijos turizmo išteklių ir paslaugų ypatumai. Įvadas. Turizmo išteklių apibudinimas. Gamtiniai ištekliai. Kultūriniai ištekliai. Infrastruktūriniai ištekliai. Turizmo paslaugų apibūdinimas. Turizmo zonos. Turizmo sektoriaus ...
Geografijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2013 04 20
Pasaulio ūkio ištekliai
Pasaulio ūkio ištekliai. Pamokos tikslas ir uždaviniai. Pagrindinės išteklių grupės. Gamtos išteklių klasifikacija. Pagal komponentus gamtos ištekliai skirstomi į. Mineraliniai ištekliai. Energetiniai ištekliai. Energijos suvartojimas. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2013 11 25
Prancūzija skaidrės
Prancūzijos vėliava. Pavadinimo kilmė. Prancūzijos sostinė. Prancūzijos miestai. Prancūzijos geografinė padėtis. Prancūzijos klimatas. Prancūzų kalba. Prancūzijos dydis ir teritorija. Prancūzijos lankytinos vietos. Prancūzijos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 20
Skaidrės apie Prancūziją
Geografinė padėtis. Kaimyninės šalys. Euro tuneliu. Šalies sienos yra daugiausia gamtinės. Paviršius. Šalies viduryje vyrauja lygumos. Stambiausi kalnų masyvai. Klimatas. Jūrinio klimato zonoje. Įtaką šalies klimatui daro. Vidutinė ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 01 08
Upės ir ežerai skaidrės
Upės – šalies mėlynosios arterijos. Ilgiausios lietuvos upės. Upių tinklas ir baseinai. Upių baseinų plotai lietuvos teritorijoje. Aukštumų ir žemumų upės. Aukštumų upė. Žemumų upė. Upių maitinimas ir nuotekis. Potvynių ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2012 06 07
Uraganai
Įvadas. Uraganas kaip gamtos stichinis reiškinys. Uraganų skirstymas pagal kategorijas, vardai. Uraganų žala. Uraganų įtaka ekonomikai. Baisiausi pastarojo meto uraganai. Uraganai Lietuvoje. Kaip elgtis artėjant uraganui. Naujausios ...
Geografijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 04 10
Baltijos jūros krantų tipai
Įvadas. Baltijos jūros formavimasis. Kranto linija ir ją veikiančios jėgos. Baltijos jūros krantų tipai. Fjordiniai krantai. Šcheriniai krantai. Akumuliaciniai (besiklostančio smėlio) krantai. Abraziniai (ardomieji) krantai. Pajūrio ...
Geografijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 11 19
Branduolinė energija. Atominė elektrinė
Ignalinos atominė elektrinė. Pirmasis branduolinis reaktorius. Branduolinis reaktorius. Branduoliniu reaktoriumi vadinamas įrenginys, kuriame sukeliama ir vyksta valdoma branduolių dalijimosi reakcija. Branduoliniame reaktoriuje urano. Ir ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2010 12 21
Miesto funkcinės zonos
Miesto funkcinės zonos. Tikslas. Miesto struktūros modelis. Struktūrų modeliai. Funkcinės zonos. Pavyzdžiui. Biurai. Pramonės įmonės. Gyvenamieji namai. Funkcinių zonų išsidėstymą lemia trys veiksniai. Miesto funkcinės zonos. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 06 25
Miškai - žaliasis šalies rūbas
Miškai – žaliasis šalies rūbas. Lietuvos miškai Miškingumo kaita Miškingumo. Lietuvos miškai. Lietuvos miškai – vienas svarbiausių Lietuvos biosferos elementų. Miškingumo kaita. Seniau visa dabartinės Lietuvos teritorija buvo ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 29
Mokslo ir technologijų pažanga
Mokslo ir technologijų pažanga. Pramonės raidą lėmė mokslo ir technikos pažanga. Garsiausi mokslo ir technologijų parkai. Silicio slėnis. Žymiausios Silicio slėnio korporacijos. Lietuvoje aktyviai veikia 9 mokslo ir technologijų parkai. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 02 19
Rusijos kraštovaizdis
Rusijos kraštovaizdis. Eil. Nr. Kraštovaiz džio tipas Gamtinis apibūdinimas paviršius , geografinės zonos , klimatas , upės ežerai. Žmonių veikla Pramonė , žemės ūkis , paslaugų sektorius.
Geografijos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2015 10 20
Australijos papročiai
Australija. Papročiai, tradicijos, kultūra. Laikoma, kad seniausias Australijoje yra kūno menas. Kita sena meno išraiška – piešimas ir raižymas ant uolų. Rankų, kojų, augalų bei įnagių antspaudai atsirado prieš 50 tūkstančių ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 09 30
Baltijos jūros gyvoji ir negyvoji gamta
Baltijos jūros gyvoji ir negyvoji gamta. Įžanga. Baltijos jūros duomenys. Baltijos jūros vaizdai. Kuo ypatinga Baltijos jūra? Baltijos jūros augalija. Baltijos jūros gyvūnija. Uolienos. Vanduo. Klimatas. Ištekliai. Baltijos jūros ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 01 13
Gyventoju geografija
Gyventoju skaičius ir pasiskirstymas pasaulyje. Pasaulio gyventojai. Gyventojų pasiskirstymas. Gyventojų tankumas. Pasaulio žemėlapis pagal gyventojų tankį. Gyventojų tankumas geografiniuose vienetuose. Miestai. Retai gyvenamos vietos. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 19
Jūrų bangų energija
Jūrų bangos energija. Veikimas. Jungtinėje Karalystėje bangų energija. Australijoje bangų energija. Pirmoji pasaulyje Portugalijoje bangų elektrinė. Škotijoje pradėjo veikti pirmoji bangų energijos elektrinė. Klaipėdiečiai pagamino ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 11 11
Lenkija Pristatymas
Plotas. Gyventojšų skaicius. Valiuta. Upes. Sienų ilgis. Parlamentas. Sostinė. Didžiausias ežeras. Politinė sistema. Seimo pastatas varšuvoje. Lenkijos geografija. Gyventojai. Kalbos. Religija. Sportas. Lenkijos vėliava. Lenkijos herbas. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2016 06 19
Lietuvos saugomos teritorijos (2)
Įvadas. Biosferos rezervatai. Gamtiniai rezervatai. Kultūriniai rezervatai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Gamtos paminklai. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Geografijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 03 28
Mano vasaros atostogos
Mano vasaros atostogos. Dižiąja laiko daly praleidau kaime ‚upynoje‘. BUVAU IR NAMUOSE ‚Telšiuse‘. Telšiai vakare. Telšių centras. Bažinyčios. Muziejus.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 11 06
Pasaulio turizmas (2)
Pasaulio turizmas. Turizmo atsiradimo istorija. Masinio turizmo pradininku laikomas thomas cook. Pagrindinės turizmo rūšys. Pažintinis turizmas. Tikslas. Susipažinti su kitų šalių kultūromis, gamta bei tradicijomis. Poilsinis turizmas. ...
Geografijos projektai, Projektas, 14 puslapių
2013 05 28
Dzūkija
Lietuvos etnokultūrinis regionas - dzūkija. Bendroji informacija. Amatai ir verslai. Simboliai. Tautodailė. Buitis. Drabužiai. Tradicijos ir papročiai. Pramogos.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 10 22
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema