Geografija (4)

5209 dokumentai
Skaidrės apie Prancūziją
Geografinė padėtis. Kaimyninės šalys. Euro tuneliu. Šalies sienos yra daugiausia gamtinės. Paviršius. Šalies viduryje vyrauja lygumos. Stambiausi kalnų masyvai. Klimatas. Jūrinio klimato zonoje. Įtaką šalies klimatui daro. Vidutinė ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 01 08
Suvalkija
Liudvinavo apylinkės. Vištyčio apylinkės. Rūdupio miškas. Jurgežeriai. Vilkaviskis. Suvalkija - tai lygumų kraštas, garsėjantis žemdirbystės kultūra čia žymių lietuvos veikėjų gimtinės, tvarkingi miesteliai, pietinėje šio ...
Geografijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 03 15
Gyvenviečiu įvairovė
Gyvenviečiu įvairovė. Tradiciskai skiriami du svarbiausi gyvenviecių tipai. Kriterijai. Žemės ūkyje dirbančių gyventojų dalis. Svarbiausias kaimo ir miesto skyrimo kriterijus. Pastatų pobūdis ir išdėstymas. Nemaža miestų gyventojų ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 05 10
Japonija pristatymas
Japonija. Rytų azijos šalis. Kalba. Sostinė. Plotas. Valiuta. Gyventojų skaičius. Gyventojų tankis. Rasės. Statistikos duomenimis. Religija. Japonų gyvenimo trukmė. Nusikaltimų skaičius. Kūdikių mirtingumas. Formali valstybės galva. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2012 12 18
Prancūzija skaidrės
Prancūzijos vėliava. Pavadinimo kilmė. Prancūzijos sostinė. Prancūzijos miestai. Prancūzijos geografinė padėtis. Prancūzijos klimatas. Prancūzų kalba. Prancūzijos dydis ir teritorija. Prancūzijos lankytinos vietos. Prancūzijos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 20
Uraganai
Įvadas. Uraganas kaip gamtos stichinis reiškinys. Uraganų skirstymas pagal kategorijas, vardai. Uraganų žala. Uraganų įtaka ekonomikai. Baisiausi pastarojo meto uraganai. Uraganai Lietuvoje. Kaip elgtis artėjant uraganui. Naujausios ...
Geografijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 04 10
Alpės skaidrės
Geografinė padėtis. Kalnai išsidėstę. Šiaurės pusrutulis. Gamtiniai bruožai. Plotas. Alpės skirstomos. Augalija. Alpinės pievos. Alpių susidarymas. Vertikalusis zoniškumas alpėse. Alpėse ryškios vertikaliosios klimato zonos. Turizmas ...
Geografijos projektai, Projektas, 17 puslapių
2012 12 12
Baltijos jūros gyvoji ir negyvoji gamta
Baltijos jūros gyvoji ir negyvoji gamta. Įžanga. Baltijos jūros duomenys. Baltijos jūros vaizdai. Kuo ypatinga Baltijos jūra? Baltijos jūros augalija. Baltijos jūros gyvūnija. Uolienos. Vanduo. Klimatas. Ištekliai. Baltijos jūros ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 01 13
Černobylis skaidrės
Skaidrės apie Černobylį. Černobylio atominės elektrinės avarijos padariniai ir pasekmės aplinkiniams regionams bei lietuvai. Černobylio ae avarija. Radioaktyviųjų dalelių paplitimas. Pasekmės. Černobylio ae sąsajos su lietuva. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2012 09 27
Japonijos ekonomika ir žemės ūkis skaidrės
Japonija. Japonijos gamtiniai ištekliai. Žemės ūkis. Japonijos pramonės regionai. Kas gaminama šituose regionuose? Darbo rinka. Japonijos ekonomika. Statistiniai duomenys užsienio prekyba. Valstybės išlaidos. Pokarinė ekonomika. Pokarinės ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2012 02 28
Kalbų geografija
Kalbų geografija. Pasaulio kalbų gausa. Kalba pasaulyje. Kalba Europoje. Prancūzų ir Ispanų kalba. Indoeuropiečių kalbų šeima. Lietuvių kalba – praeities lobynas. Kalbų nykimas – žmonijos problema. Kalbos nyksta greičiau nei retos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 28
Litosfera skaidrės
Litosfera – uolinis Žemės kevalas Litosferos sudėtinės dalys. Žemės pluta, jos vertikali sudėtis. Litosferos plokščių judėjimas. Litosferos storis siekia iki kelių šimtų kilometrų. Žemės pluta skirstoma į žemyninę ir ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 12 13
Vėjo energetika skaidrės
Vėjo energija. Pirmosios vėjo jėgainės. Pirmosios vėjo jėgainės pastatytos kalifornijoje. Dabar jų daugiausia statoma europos šalyse. Iškastinio kuro naudojimas energijos gamybai. Daugiausiai vėjo energijos panaudoja. Pranašumai. Iš ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 02 19
Žvejyba ir žuvivaisa
Žvejyba ir žuvivaisa. Pamokos uždavinys. Naudojantis žemėlapiu ir. Apie 70% viso žvejybos laimikio sužvejojama jūrose ir vandenynuose. Pasaulinis vandenynas padalytas į sąlyginius žvejybos plotus – sektorius. Pagrindiniai žvejybos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 30
Žymiausi Lietuvos keliautojai ir atradėjai
Žymiausi Lietuvos keliautojai ir atradėjai. Jonas Čerskis. Kazys Pakštas. Atminimo lenta Kaune. Antanas Poška. Steponas Kolupaila. Juozas Dalinkevičius. Vladas Vitkauskas . Materhorno viršukalnė, kalnas, Šveicarija.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2014 02 16
Afrikos kultūros sritis
Juodosios afrikos kultūros sritis. Tautos. Tradicinė apranga labai įvairi. Senoji afrika. “tamsusis” laikotarpis. Afrikos kolonizacija. Religija. Kultūrų globalizacija.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2012 09 17
Gamtos ištekliai
9( 2 atsiliepimai )
Gamtos ištekliai – žmogaus reikmėms tenkinti naudojami gyvosios ir negyvosios gamtos elementai. Atsinaujinantys energijos ištekliai. Neatsinaujinantys energijos ištekliai. Daugiausia gamtos išteklių turi. Mineraliniai ištekliai. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 24
Ispanijos turizmo ištekliai ir paslaugos
Ispanijos turizmo išteklių ir paslaugų ypatumai. Įvadas. Turizmo išteklių apibudinimas. Gamtiniai ištekliai. Kultūriniai ištekliai. Infrastruktūriniai ištekliai. Turizmo paslaugų apibūdinimas. Turizmo zonos. Turizmo sektoriaus ...
Geografijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2013 04 20
Pasaulio gyventojai skaidrės
8,5( 2 atsiliepimai )
Pasaulio gyventojai. Valstybių įvairovė. Vadovus demokratiniuose rinkimuose renka piliečiai. Dažniausiai vadovauja prezidentai. Gyventojų pasiskirstymas. Gamtos sąlygos. Klimatas. Vastybės. Tankiausiai gyvenama valstybė. Rečiausiai ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 01 21
Pasaulio ūkio ištekliai
Pasaulio ūkio ištekliai. Pamokos tikslas ir uždaviniai. Pagrindinės išteklių grupės. Gamtos išteklių klasifikacija. Pagal komponentus gamtos ištekliai skirstomi į. Mineraliniai ištekliai. Energetiniai ištekliai. Energijos suvartojimas. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2013 11 25
Upės ir ežerai skaidrės
Upės – šalies mėlynosios arterijos. Ilgiausios lietuvos upės. Upių tinklas ir baseinai. Upių baseinų plotai lietuvos teritorijoje. Aukštumų ir žemumų upės. Aukštumų upė. Žemumų upė. Upių maitinimas ir nuotekis. Potvynių ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2012 06 07
Gyventoju geografija
Gyventoju skaičius ir pasiskirstymas pasaulyje. Pasaulio gyventojai. Gyventojų pasiskirstymas. Gyventojų tankumas. Pasaulio žemėlapis pagal gyventojų tankį. Gyventojų tankumas geografiniuose vienetuose. Miestai. Retai gyvenamos vietos. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 19
Islamas prezentacija
9( 2 atsiliepimai )
Islamas. Monoteistinė religija. Istorija. Atšakos. Sunitai. Šiitai. Koranas. Mečetė. Islamo šventykla. Meka. Kaabos šventykla. Ženklas. Papročiai. Šventės. Moters padėtis. Islamo paplitimas. Priežastys. Islamas lietuvoje. Pirmieji ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 12 03
Lietuvos gyventojų migracija
9( 2 atsiliepimai )
Lietuvos gyventojų migracija. Kas tai? Migracija lietuvoje. Lietuvos gyventojų migracija. Keletas faktų. Palyginimui. Lietuvos gyventojų migracijos priežastys (1992–1994 m. , procentais). Emigracijos priežastys. Masinės emigracijos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 03 15
Lietuvos gyvūnija anksčiau ir dabar
Lietuvos gyvūnija ankščiau ir dabar. Lietuvos gyvūnijos raida. Gyveno prie atšiaurių ssąlygų prisitaikę gyvūnai. Teritorijoje plytėjo tundra. Ėmus augti miškams, paplito taigos gyvūnai. Iš pietų ėmė skverbtis plačialapių miškams ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2013 04 07
Pietų Europos regionas skaidrės
Pietų europa. Terminu pietų europa dažniausiai apibūdinamos šalys, esančios europos žemyno pietinėje dalyje. Pietų europos regionas. Geografinis skirstymas. Geografiškai pietų europos dalimi vadinamos šalys, kurių teritorijos yra pietų ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 05 16
Rusijos kraštovaizdis
Rusijos kraštovaizdis. Eil. Nr. Kraštovaiz džio tipas Gamtinis apibūdinimas paviršius , geografinės zonos , klimatas , upės ežerai. Žmonių veikla Pramonė , žemės ūkis , paslaugų sektorius.
Geografijos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2015 10 20
Branduolinė energija. Atominė elektrinė
Ignalinos atominė elektrinė. Pirmasis branduolinis reaktorius. Branduolinis reaktorius. Branduoliniu reaktoriumi vadinamas įrenginys, kuriame sukeliama ir vyksta valdoma branduolių dalijimosi reakcija. Branduoliniame reaktoriuje urano. Ir ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2010 12 21
Lietuvos saugomos teritorijos (2)
Įvadas. Biosferos rezervatai. Gamtiniai rezervatai. Kultūriniai rezervatai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Gamtos paminklai. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Geografijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 03 28
Marsas skaidrės
Skaidrės apie Marsą. Marsas saulės sistemoje. Marsas ir žemė. Marso vardo kilmė. Romėnų karo dievo marso. Marso palydovai. Fobas. Deimas. Atmosfera. Marso atmosferą sudaro. Pučia stiprūs vėjai. Vidurdienį paviršius įšyla. Marso ir ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 01 08
×
102 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo