Geografinis identitetas


Geografijos kursinis darbas. Įvadas. Edukacinės programos kaip neformalaus ugdymo forma. Edukacinių programų teminių krypčių Lietuvoje trumpa apžvalga. Edukacinių programų teminių krypčių Alytaus mieste trumpa apžvalga. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas.


Edukacija – švietimas, auklėjimas, lavinimas svarbus aspektas kiekvieno asmens gyvenime. Kadangi mokiniai gyvenime stengiasi kuo duogiau tobulintis ir gilintis į tam tikrus socialinius kultūrinius aspektus, tai visų ugdymo įstaigų – formalių ir neformalių – bei tėvų pagrindinis tikslas kuo geriau mokinius socializuoti, inkultūrizuoti krašto, regiono, vietos bendruomenės gyvenime.

Gausėjant įvairioms edukacinėms programoms iškyla taikomojo pobūdžio tiriamoji problema: kokio ugdomojo turinio yra siūlomos neformalios edukacinės programos, kaip jose yra išreikšta vietos, regiono geografinių, istorinių, kultūrinių sąlygų, dominančių turinys?

Tyrimo objektas: neformalaus ugdymo edukacinės programos.

Tyrimo dalykas: Alytaus krašto edukacinių programų turinys ir raiškos formos.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos kontekste Alytaus krašte vykdomų edukacinių programų turinį, realizacijos formas, vietos geografinių sąlygų raišką jų ugdymo turinyje.

Tyrimo hipotezė: siekiama patvirtinti teiginį Alytaus krašto atveju, kad edukacinės programos yra regiono, vietos geografines, sociokultūrines sąlygas identifikuojanti raiškos forma.

Išryškinti edukacinės programos koncepto turinį.

Apžvelgti Alytaus mieste vykdomų edukacinių programų teminį kryptingumą Lietuvos kontekste.

Išanalizuoti ir įvertinti Alytaus mieste ir rajone moksleiviams siūlomas edukacinių programų turinį ir formas;

Išsiaiškinti respondentų nuomonę apie Alytaus krašte vykdomas edukacines programas

Atlikti konkrečios programos „Alytaus kraštotyros muziejaus edukacijos“ analizę.

Šiuolaikinei visuomenei gyvenant laikotarpį, kai sparčiai kinta gyvenimo tempas, intensyvėja politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai, iš žmonių reikalaujama smalsumo, nuolat prisitaikyti prie sparčios gyvenimo kaitos ir aktyviai įsitraukti į visuomenėje vykstančius procesus. Natūralu, kad dinamiškoje visuomenėje mokyklai keliamas uždavinys ugdyti kūrybingą žmogų, galintį diskutuoti, kritiškai ir laisvai mąstyti, gebantį prisitaikyti prie vykstančios kaitos, regeneruoti savo idėjas bei kūrybiškai spręsti kylančias problemas. Tam yra ir kuriamos edukacinės programos, kurios padėtų kiekvieną mokinį tinkamai supažindinti su atitinkamais kultūros aspektais.

Edukacinė aplinka – sąlygos (didaktinės, psichologinės, kompetencinės, materialiosios, organizacinės,sociokultūrinės), kurios kiekvienam mokiniui suteikia mokymosi galios ir turi įtakos jo pasiekimams. (Glinskienė R; Lipinskienė D, 2005). Nepaisant to, kokią edukacinę ar mokymosi aplinką kuria edukatoriai, kiekvienas besimokantysis ją identifikuoja individualiai pagal turimą patirtį, kompetenciją,vertybines nuostatas ar motyvaciją. (Tautkevičienė, 2004). Edukacinė aplinka turi reikšmingą pozityvią įtaką mokymuisi ir mokinių požiūrių kaitai.

Lietuvos edukacinių programų esmė susijusi su visuomenės raida, kuri lemia jos pažangumą. Vyresniosios kartos turimų žinių, patirties perdavimas jaunajai kartai - žmonijos tobulėjimo garantas. Vadinasi, labai svarbu sukurti tinkamą kultūrinę aplinką parengiant vaikus ir jaunimą gyventi visuomenėje, gebėti ją planingai ir kūrybingai keisti.

Vaikų kultūrinis laisvalaikis praplečia jų akiratį, draugų ratą, sustiprina santykius su šeima, padeda įgyvendinti kūrybinius sumanumus. Kūrybinė veikla grindžiama varžymosi, lenktyniavimo bei geresnio pasirodymo, tarpusavio pagarbos, abipusio dėmesio principais.

Šiuometinė visuomenė edukuotis gali daug ir įvairiai. Kiekvienas Lietuvos kampelis yra sukūręs savo edukacines programas skirtas tiek suaugusiems, tiek vaikams. Kadangi kiekvieno krašto tikslas yra atkurti savo tautosaką, išlaikyti kultūrinį paveldą ne tik senolių mintyse, bet ir šiuolaikiniame jaunime.

Edukacinės programos susideda iš daug ir įvairių aspektų. Vienos jų skiriamos supažindinimui, kitos jų skiriamos mokymui, trečios – prisiminimams, ketvirtos – lavinimui. Paskirtys ir edukacinės programos turinys priklauso nuo mokinių, mokytojų ar tėvų norų bei galimybių patirti kažką vertingo.

EDUKACINĖS PROGRAMOS VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS

Programos metu: susipažinsite su dvaro istorija,senaisiais šeimininkais ir jų gyvenimų akimirkomis,prisiliesite prie medinės architektūros subtilybių,patys išbandysite savo rankų miklumą kepdami skaniąsias Adomynės pagrabines bandeles,turėsite įveikti daugybę smagių užduočių, kurios artins Jus prie pagrindinio tikslo – didžiojo Adomynės lobio, kuris kiekvienąkart bus vis kitoks!..Tad Jūsų laukia:

 • Geografija Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Jurgita
 • 44 puslapiai (8449 žodžiai)
 • Universitetas
 • Geografijos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 1045 KB
 • Geografinis identitetas
  10 - 4 balsai (-ų)
Geografinis identitetas. (2016 m. Sausio 20 d.). http://www.mokslobaze.lt/geografinis-identitetas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 21:55