Geologija

283 dokumentai
Inžinerinės geologijos praktikos ataskaita
Įvadas. Inžinerinė rekognoskuotė. Vilniaus teritorijos geologinė sandara. Inžineriniai geologiniai statybvietės ypatumai. Inžineriniai geologiniai tyrimai. Mechaninis gręžimas. Rankinis gręžimas. Šiuolaikiniai metodai. Statinis ...
Geologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 puslapių
2016 07 28
Geologijos namų darbas
Jungtinis inžinerinis geologinis pjūvis. Prognozinio vandens gylio skaičiavimas. Nustatytas požeminio vandens gylis. Hidrogeologijos uždaviniai.
Geologijos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2012 06 17
Klimato kaita
9( 2 atsiliepimai )
Temos aktualumas. Klimato kaitos samprata. Kas yra klimato kaita? Plačiau apie klimato kaitą. Dėl žmonių veiklos išsiskiriančios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Klimato kaitos grėsmės. Grėsmę kelianti klimato kaita. Klimato kaita ...
Geologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 05 24
Gruntai
grunto savoka. Gendros žinios apie gruntus. Grunto sudėtis. Grunto sandara ir struktūriniai ryšiai. Statybinės gruntų savybės. Fizinės savybės. Ypatingų savybių gruntų charakteristika. Indžinerinės geologinės gruntų klasifikacijos. ...
Geologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2012 03 10
Gruntų mechanikos egzamino klausimai - atsakymai
Klausimai ir užduotys. Kaip klasifikuojami dirbtiniai gruntai? Kas yra granuliometrinės kreivės koeficientas? 3 prie to  pacio  klausimo. Granuliometrinės sudėties kumuliacinė kreivė. Ką parodo grunto vienodumo koeficientas? Pasakykite ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2018 04 14
Inžinerinės geologijos egzamino konspektas
Įvadas. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai. Projektiniai tyrimai. Tyrimų kokybė. Gruntotyros pagrindai. Gruntų sandara, struktūra ir tekstūra. Gruntų fizikinės savybės. Soties vandeniu laipsnis. Gruntų mechaninės savybės. ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2014 11 17
Vamzdynų transporto sistema Vamzdynu raida pasaulyje ir Lietuvoje
Įvadas. Vamzdynų transportas. Ateities vamzdynų galimybės. Vamzdynų transporto privalumai. Vamzdynų transporto trūkumai. Pneumatinis transportavimo būdas. Vamzdynai Lietuvoje. Baltijos jūros vamzdynas. Išvada. Literatūros sarašai.
Geologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 01 02
Gruntų mechanikos namų darbas Pagrindo įtempių skaičiavimas
A = 50 b = 00 p = 400 kN m. X = 5a = 75 m. Y = 5a =. Skaičiuoju σz1 , kai z =. Skaičiuoju σz2 , kai z =. Skaičiuoju σz3 , kai z =. Skaičiuoju σz4 , kai z =. Skaičiuoju σz5 , kai z =. Nubraižau įtempių vertikaliosios komponentės σz ...
Geologijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 09 08
Nafta
Civilizacijos kraujas. Naftos ištekliai nenumaldomai tirpsta. Energijos išteklių rojaus nebus. Alternatyvios energetikos plėtra – neišvengiama. Pasvajoję apie alternatyvas, toliau pilsimės brangius degalus. Nafta Lietuvoje. Nafta. Naftos ...
Geologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 04 24
Smėlis referatas
Įvadas. Smėlio savybės. Kilmė ir susidarymas. Smėlis Lietuvoje. Šiaulių apylinkėse randamas smėlis. Eksploatuojamos naudingos iškasenos. Lietuvos smėlio ištekliai ir tvenkiniai. Smėlio panaudojimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Geologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 08 26
Referatas apie varį
Įvadas. Bendrosios vario savybės. Vario svarba žmogaus organizmui. Varis gamtoje. Vario preparatai. Vario rūdos. Vario gamyba, jo panaudojimas. Vario metalurgija. Vario istorija. Vario lydiniai. Vario oksidai ir oksichloridas. Monetinis metalas- ...
Geologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 11 28
Geologija konspektas
Pratarmė. Geologija. Geologijos mokslo reikšmė. Žemės rutulio sandara. Žemės kilmė. Žemės vidinė sandara. Žemės plutos kitimas, sudėtis ir geologinė raida. Šiuolaikiniai geologiniai procesai. Žemės gelmių turtai. Požeminiai ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 47 puslapiai
2013 11 15
Skaidrės Senovės Egiptas
Senovės egiptas. Pradžią egipto civilizacijai davė. Egiptiečiai savo kraštą vadino keme. Senovės egipto istorija skirstoma į periodus. Priešdinastinis. Senoji karalystė. Vidurinioji karalystė. Naujoji karalystė. Vėlyvasis laikotarpis. ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 05 23
Gruntų fizikinių savybių rodiklių skaičiavimas
Gruntų fizikinių savybių rodiklių skaičiavimas. Sauso grunto tankis. Poringumo koeficientas. Poringumas. Plastiškumo rodiklis. Takumo rodiklis. Soties laipsnis. Išvados.
Geologijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 05 17
Mineralų atpažinimas ir apibūdinimas
Mineralų atpažinimas ir apibūdinimas. Mineralų kristalų forma. Spalva. Bruožo spalva. Skaidrumas. Blizgesys. Skalumas. Kietumas. Lūžis. Tankis g/cm3. Kitos savybės. Mineralo pavadinimas. Klasės pagal klasifikaciją. Formulė.
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2012 01 16
Upės ir jos elementai
Upės ir jos elementai. Ką vadiname upe? Upę sudaro. Upės ištaka. Upės „Jūra‘‘ ištaka. Upynas. Upės žiotys. Upės baseinas. Vandenskyra. Upių slėniai ir jų susidarymas. Santaka. Meandra. Upės vaga. Delta. Estuarija. Vasko Da Gamos ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 07 02
Geologijos mokomosios praktikos ataskaita
Įvadas. Mechaninis gręžimas. Sraigtinis gręžimas. Sraigtinio gręžimo privalumai ir trūkumai. Koloninis gręžimas. Gręžimo principas ir naudojimas. Gręžimo instrumentai. Rankinis gręžimas. Šiuolaikiniai metodai. Statinis zondavimas. ...
Geologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2014 10 14
Gruntų mechanikos laboratoriniai darbai
Natūralaus grunto drėgnio nustatymas. Darbo tikslas. Laboratorinėmis sąlygomis, taikant svorinį metodą, nustatyti natūralų grunto drėgnį. Rezultatai. Išvados. Natūralaus grunto tankio nustatymas. Darbo tikslas. Naudojant žiedo metodą, ...
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2013 12 03
Gruntų mechanikos egzamino konspektas
Poringumo koeficientą suskaičiuoti padeda tankumo rodiklis e=Vv/Vs; ID=(emax-e/emax-emin)*100% Poringumas n= Vv/V= Vv/(Vs+ Vv)=e/(1+e); e=n/(1-n)Pagal Soties laipsnį gr. klasifik: mažai drėgni, kai,drėgni, kai prisotinti vandens, kai ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2016 11 29
Varis pristatymas
Kas yra varis. Savybės. Panaudojimas. Biologinė reikšmė. Lydiniai. Vario lydinių panaudojimas. Varis medicinoje. Telkiniai. Vario simbolis. Atominė masė. Oksidacijos laipsniai junginiuose. Kristalai kubinės singonijos. Raudonai rusvas. ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2012 11 28
Požeminio vandens slūgsojimo sąlygos
Įvadas. Požeminio vandens slūgsojimo sąlygos. Aeracijos zona. Gruntinis vanduo. Spūdinis (artezinis) vanduo. Plyšių vandenys. Požeminių vandenų judėjimo dėsniai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geologijos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2012 11 17
Hidrogeochemijos egzamino klausimai ir atsakymai
Kosmogeninė hidrosferos raidos hipotezė. Pirminio vandenyno cheminė sudėtis. Kometos ir lediniai asteroidai. Geosferų degazacijos hipotezė. Pirminio vandenyno cheminė sudėtis. Kas yra stratigrafija , jos pagrindinis tikslas , ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2017 01 04
Lietuvos naudingos iškasenos
Lietuvos naudingosios iškasenos. Kitų naudingųjų iškasenų ištirtumas ir panaudojimo galimybės. Naudingosios iškasenos turi ypatingą reikšmę kiekvienos šalies ekonomikai, jos gyventojų gerovei. Pagal vertę ir gavybos bei naudojimo ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2012 02 09
Nuosėdinės uolienos
Medžiaga skaidrėms nuosėdinės uolienos. Nuotrupinės uolienos. Kampuotosios. Suapvalintosios. Psefitai. Psamitai. Aleuritai. Pelitai. Chemogeninės. Karbonatinės. Sulfatinės. Halogeninės. Geležingosios. Biogeninės. Chemobiogeninės.
Geologijos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2011 01 06
Geologija laboratorinis 5 ktu Metamorfinės uolienos
Metamorfinės uolienos. Darbo tikslas 1) susipažinti su dažniausiai pasitaikančiomis uolienomis. ) makroskopiškai (vizualiai) ištirti pateiktų uolienų pavyzdžius ir juos atpažinti. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. ...
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2014 05 28
Geologija špera
Mokslas apie žemę. Inžinerinė geologija geologijoje. Geomorfologija inžinerinėje geologijoje, sąryšis su statyba. Gelmių ir žemės paviršiaus racionalus panaudojimas. Uolienos, jų klasifikacija pagal susidarymą. Nuosėdinių uolienų ir ...
Geologijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 01 16
Lietuvos naudingosios iškasenos Žvyras referatas
Įvadas. Lietuvos naudingosios iškasenos. Žvyras ir jo panaudojimas. Mineraloginė-petrografinė klasifikacija. Žvyras ir smėlis kaip inertinis užpildas. Žvyro ir smėlio telkinių genetinė klasifikacija. Išteklių tausojimas ir jų sekimas.
Geologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 08 27
Požeminis vanduo
Požeminis vanduo. Susidarymo procesas. Klasifikacija. Dirvožemio vanduo. Požeminio vandens mineralizacija. Požeminio vandens radavietės. Panaudojimas. Naudota literatūra.
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 10 16
Uolienos
Uolienos. Uolienos pagal kilmę skirstomos į šiuos tipus. Magminės ir metamorfinės uolienos sudaro. Magminės uolienos. Žemės plutos gelmėse arba paviršiuje. Magminių uolienų klasifikavimas. Pagal genezę skirstomi į. Cheminė sudėtis. ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 56 puslapiai
2013 02 18
Klintys Lietuvoje
Įvadas. Klintis. Klintys lietuvoje. Karpėnų telkinys. Skaldos gamyba iš nuosėdinių arba kitokių stiprumo uolienų. Klintmilčių gamyba. Klinties paskirtis. Išvados. Literatūra.
Geologijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2012 06 20
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo