Geologija (2)

256 dokumentai
Skaidrės Senovės Egiptas
Senovės egiptas. Pradžią egipto civilizacijai davė. Egiptiečiai savo kraštą vadino keme. Senovės egipto istorija skirstoma į periodus. Priešdinastinis. Senoji karalystė. Vidurinioji karalystė. Naujoji karalystė. Vėlyvasis laikotarpis. ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 05 23
Durpės referatas
Įvadas. Durpiu iškasimo raida. Žemapelkės,. Aukštapelkės. Pelkėtumas lietuvoję. Durpynai lietuvos teritorijoje. Durpynų naudojimas, gaunama nauda ir ekologiniai kašta. Durpių kuro savybės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 11 26
Gruntų mechanika
Gruntų fizinės ir mechaninės savybės. Laboratorinių darbų atlikimo, įforminimo ir. Atsiskaitymo reikalavimai. Bendrieji nurodymai. Darbo atlikimo taisyklės. Darbo įforminimo reikalavimai ir gynimas. Matavimų paklaidos ir skaičių ...
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 161 puslapis
2015 01 13
Gruntų mechanikos egzamino konspektas
Poringumo koeficientą suskaičiuoti padeda tankumo rodiklis e=Vv/Vs; ID=(emax-e/emax-emin)*100% Poringumas n= Vv/V= Vv/(Vs+ Vv)=e/(1+e); e=n/(1-n)Pagal Soties laipsnį gr. klasifik: mažai drėgni, kai,drėgni, kai prisotinti vandens, kai ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2016 11 29
Hipotezės apie žemės kilmę
Įvadas. Žemė visatoje. Žemės kilmė. Žemės sandara. Žemės paviršiaus formavimasis. Žemės vystymosi etapai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Tikslas : išanalizuoti hipotezes apie žemės kilmę. Uždaviniai. ...
Geologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 02 20
Kvarcas geologija referatas
Kvarcas. Krištolas. Dulsvasis kvarcas. Rožinis kvarcas. Citrinas išvados naudota literatūra įvadas. Kvarcas kvarcas. Pagrindinės kvarco atmainos. Morionas Morionas. Naudota literatūra.
Geologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 04 14
Mineralų ir uolienų klasifikacija
Mineralai. Mineralo sąvoka, mineralogija , mineralų cheminė sudėtis ir formulės. Mineralų formos gamtoje. Mineralų fizinės sąvybės. Mineralų klasifikacija. Grynuoliai. Sulfidai. Haloidai. Oksidai ir hidroksidai. Karbonatai. Sulfatai. ...
Geologijos referatai, Referatas, 34 puslapiai
2015 03 22
Gruntų mechanikos egzamino klausimai - atsakymai
Klausimai ir užduotys. Kaip klasifikuojami dirbtiniai gruntai? Kas yra granuliometrinės kreivės koeficientas? 3 prie to  pacio  klausimo. Granuliometrinės sudėties kumuliacinė kreivė. Ką parodo grunto vienodumo koeficientas? Pasakykite ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2018 04 14
Kalnų krištolas
Įvadas. Kalnų krištolas. Išvada. Literatūra. Geologija – mokslas apie žemę, jos susidarymą, istoriją ir sandarą, žemę formuojančius procesus. Pagrindinė medžiaga, su kuria dirba geologai, yra uolienos. Tirdami žemės paviršiuje ...
Geologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2011 03 28
Magminės uolienos
Magminės uolienos. Spalva. Rūgštingumas. Mineralinė sudėtis. Struktūra. Tekstūra. Uolienos kilmė. Pavadinimas. Tipas.
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2012 01 16
Žvyras
Įvadas. Darbo tikslai. Kas yra žvyras. Žvyro atsiradimas Lietuvoje. Žvyras Lietuvoje. Lietuvos žvyro ištekliai. Žvyro panaudojimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Geologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 03 29
Geologija laboratorinis 4 ktu Nuosėdinės uolienos
Nuosėdinės uolienos. Darbo tikslas 1) susipažinti su dažniausiai pasitaikančiomis nuosėdinėmis uolienomis 2) makroskopiškai (vizualiai) ištirti pateiktų uolienų pavyzdžius ir juos atpažinti. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo ...
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2014 05 28
Geologijos geras konspektas
Geologijos objektas , tyrimų kryptys ir uždaviniai. Geologija ir šiuoslaikinis pasaulis gamta ir visuomenė. Dinaminė geologija. Istorinė geologija. Regioninės geologijos uždaviniai. Inžinerinė geologija. Jūrų geologija. Žemės rutulio ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2016 08 09
Inžinerinės geologijos grafiniai ir skaičiavimo darbai
Prognozinio vandens gylio skaičiavimas. Geologiniai gręžinių stulpeliai.
Geologijos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 09 08
Kauno rajono vietovės reljefo ir kraštovaizdžio tyrimas
Birštono apskritis. Jonavos apskritis. Kaišiadorių apskritis. Kauno rajonas. Išvados. Literatūra.
Geologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 02 28
Smėlis
Įvadas. Smėlio savybės. Kilmė ir susidarymas. Smėlis Lietuvoje. Lietuvos smėlio ištekliai ir tvenkiniai. Smėlio panaudojimas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Geologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 03 29
Žemės vidaus ir plutos sandara referatas
Įvadas. Sąvokos. Žemės vidinė sandara. Žemės pluta. Kontinentinė (žemyninė) pluta. Kontinentinės (žemyninės) plutos sandara. Žemės plutos sandara po Lietuvos teritorija. Paveikslų ir lentelių sąrašas. Išvados. Literatūra.
Geologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 01 02
Geologijos konspektai egzaminams
Kokios nuogulos vadinamos eolinėmis ir fliuvioglacialinėmis ? Kas yra morena ? Isvardinkite gruntu klasifikacijos pagrindines pozymiu grupes. Grunto granulometrinės sudėties apibrėžimas. Kaip nustatoma birių ir molinių gruntų ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 04 06
Inžinerinė geodinamika
Inžinerinė geodinamika. Inžinerinės geodinamikos teoriniai pagrindai. Ribinių būvių dėsniai žemės plutoje. Geologinių procesų ir reiškinių klasifikacija. Technogeninių procesų ir reiškinių klasifikacija. Žemės drebėjimai. ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 49 puslapiai
2012 02 13
Panevėžio rajono reljefas ir kraštovaizdis
Įvadas. Panevėžio rajonas. Ramygalos miestas. Krekenava. Naujamiestis. Raguva. Smilgiai. Vadokliai. Geležiai. Miežiškiai. Šilai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 11 28
Geologija laboratorinis 1 ktu
Mineralų fizinės savybės. Darbo tikslas 1) susipažinti su mineralų fiziėmis ssavybėmis ir jų nustatymo metodika. ) susipažinti su įvairiais mineral tipais. Darbo metodas. Išvados laboratorinio darbo metu buvome supažindinti su mineralų ...
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2016 08 05
Išeksploatuotų naudingųjų iškasenų telkinių rekultivacijos reikšmė
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Žemės paviršiaus ir gamtos ištekliai. Naudingųjų iškasenų telkiniai Lietuvoje. Nerekultivuotų naudingųjų iškasenų telkinių žala. Tausojantis žemės gelmių išteklių naudojimas. Panaudotų ...
Geologijos projektai, Projektas, 14 puslapių
2014 02 04
Lietuvoje aptinkamos naudingos iškasenos
Įvadas. Lietuvos naudingos iškasenos. Eksploatuojamos naudingos iškasenos. Neeksploatuojamos naudingos iškasenos. Neįvertintų naudojimo galimybių naudingos iškasenos. Kitų naudingų iškasenų ištirtumas ir panaudojimo galimybė. Išvados. ...
Geologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 01 08
Amerika – rasių katilas
Amerika – rasių katilas. Rasių įvairovė. Indėnai. Kreolai – jankiai. Itin marga gyventojų sudėtis. Metisai. Mulatai. Sambai. JAV – imigrantų šalis. JAV šalyse gyvena. Imigrantai iš Europos. Afroamerikiečiai. Ispaniškai kalbantys. ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 27
Geologijos konspektas
Inžinerinės geologijos sąvokos apibrėžtis ir tyrimo objektai. Žemes vidine sandara (geosferos). Globalinis reljefas. Temperatūros kitimas litosferoje. Mineralu ir uolienu susidarymo budai. Uolienos, jų klasifikacija pagal susidarymą. ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2011 03 30
Gintaras referatas (2)
Įvadas. Gintaro susidarymas ir morfologija. Gintaro fizinės ir cheminės savybės. Gavyba ir naudojimas. Gintaras medicinoje. Palangos gintaro muziejus. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Geologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 06 18
Gruntinis vanduo
Gruntinis vanduo, jo slūgsojimo sąlygos pristatymas. Tikslas susipažinti su gruntiniu vandeniu bei jo slūgsojimo sąlygomis. Gruntinis vanduo - tai gravitacinis vanduo. Gruntinis vanduo plyti puriuose poringuose sluoksniuose arba plyšiuotose ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 04 22
Ledynų geologinis darbas
Sniego linija. Ledynų transportas. Sausumos ledynų tipai. Jūros ledynų tipai. Ledynų judėjimas. Ledyninių nuogulų formos. Ledynų aplinkos nuogulos. Ji aukščiausiai yra tropikų platumose ~4-5 km aukštyje, truputį žemiau – gausiai ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 19
Mineralų fizinės savybės
Mineralų fizinės sąvybės. Kietumas. Nustatomas pagal moso kietumo skalę. Blizgesys. Mineralo kristalo forma. Mineralo spalva. Bruožo (įbrėžimo) spalva. Skaidrumas. Skalumas. Lūžiai. Tankis. Įpatingosios sąvybės.
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2012 01 16
Požeminis vanduo pristatymas
Darbo tikslas. Įvadas. Požeminis vanduo ir vandens ciklas. Klasifikacija. Dirvožemio vanduo. Gruntinis vanduo. Tarpsluoksninis vanduo. Požeminio vandens susidarymo būdai. Požeminės hidrosferos slūgsojimas. Požeminio vandens pagal ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 02 02
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema