Geologija (3)

256 dokumentai
Archeologas profesija
Archeologas. Kas tai? Kokia veikla? Archeologijos studijos Ko tam reikia? Išvados Šaltiniai. Archeologija -savarankiška specialioji humanitarinių mokslų istorijos mokslo šaka. Kasinėjimų objektų. Archeologijos studijos. Archeologiją ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 01 17
Gamtos ištekliai referatas
Įvadas. Pagrindinės problemos susijusios su gamtiniu ištekliu naudojimu. Lietuvos gamtos ištekliai. Statybinis akmuo, žvyras, smėlis ir skalda. Lietuvos gamtiniu ištekliu naudojimas. Išvados. Literatūra.
Geologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 12 05
Grunto suspaudžiamumo tyrimas kompresiniu aparatu
Laboratorinis darbas grunto suspaudžiamumo tyrimas kompresiniu aparatu. Išvados. Bandymo rezultatai. Duomenys. Bandymo eiga. Grunto suspaudžiamumo tyrimas kompresiniu aparatu. Darbo tikslas. Darbo priemonės.
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2017 11 23
Mokomojo geologinio žemėlapio nr rmgk-6-84 kursinis
Santrauka. Įvadas. Litologija ir stratigrafija. Struktūrinė geologija. Rajono geologinė raida. Naudingosios iškasenos. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas Nr. 1. Mokomasis Geologinis žemėlapis RMG-6-84. Priedas Nr. 2. Geologinis ...
Geologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 07
Referatas apie gintarą
Įvadas. Gintaro fizinės ir cheminės savybės. Gintaro susidarymas ir gavyba. Gintariniai papuošalai. Gintaro panaudojimas medicinoje. Išvados. Literatūra.
Geologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 02 19
Restauruojamo namo geologinis tyrimas Geologijos praktika
Įvadas. Pagrindiniai reikalavimai atliekant inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Statinio pamatų šurfų (kasinių) kasimas. Praktinio darbo rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Geologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2015 12 02
Šakių geologija
Užduotis. Šakių rajono gyventojai. Reljefas. Vandens telkiniai. Dirvožemis ir miškingumas. Draustiniai piliakalniai šaltiniai nacionaliniai parkai.
Geologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 01 12
Šilalės vietovės reljefo ir kraštovaizdžio tyrimas
Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Šilalės rajonas. Rajono miestai ir kaimai. Gyventojai. Šilalės rajono reljefas. Vandens telkiniai. Upių vandeningumas. Naudingosios iškasenos. Dirvožemiai ir miškingumas. Dirvožemiai. Miškingumas. Saugomos ...
Geologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 04 28
Vietovės reljefo ir krastovaizdzio tyrimas
„N – tos“ vietovės reljefo ir kraštovaizdzio tyrimo uzduotis. Įvadas. Dėstomoji dalis. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Geologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 12 06
Geologijos egzamino konspektas
Kokios nuogulos vadinamos aliuvinėmis ir deliuvinėmis ? Kokios nuogulos vadinamos eolinėmis ir fliuvioglacialinėmis. Kas yra genetinis tipas ir geologinis indeksas ? Išvardinkite gruntų klasifikacijos pagrindines požymių grupes. Grunto ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2015 05 26
Gera geologijos špera
Įvadas. Žemės kilmė,sandara. Žemės tyrimo metodai. Vidinė žemės sandara. Šiluminis režimas. Žinios apie mineralus. Pagrindinės mineralų fizinės savybės. Uolienos. Magminių uolienų struktūra. Magminių uolienų tekstūra. ...
Geologijos šperos, Špera, 7 puslapiai
2014 09 04
Gruntų fizikinių savybių rodiklių skaičiavimas namų darbas
Gruntų fizikinių savybių rodiklių skaičiavimas. Pagal užduotyje duotas, laboratorijoje nustatytas fizines savybes w, wp, wL, ρ, ρS suskaičiuoti. Sauso grunto tankį. Poringumo koeficientą. Poringumą. Plastiškumo rodiklį. Takumo ...
Geologijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2014 05 16
Kėdainių vietovės reljefo ir kraštovaizdžio tyrimas
Lentelių, paveikslų ir priedų sąrašas. Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas su paaiškinimais. Kėdainiai. Reljefas. Hidrografinė padėtis. Naudingos iškasenos. Kėdainių miesto žemės. Miškingumas. Žemės naudojimas. ...
Geologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 03 13
Kolektyvinės apsaugos priemonės skaidrės
Kolektyvinės apsaugos priemonės. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės. Kolektyvinėms apsaugos priemonėms priskiriami esami statiniai ir (ar) patalpos. Kolektyvinės apsaugos statiniai numatomi valstybės ir ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 05 14
Mažeikių nafta kursinis
AB "Mažeikių nafta". Naftos perdirbimo įmonė. Gaminama produkcija. Naftos perdirbimo principai. Pirminis naftos paruošimas (nudruskinimas ir nuvandeninimas). Atmosferinė rektifikacija. Katalizinis riformingas. Žibalo nusierinimas ...
Geologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 07 31
Mineralai konspektas
Mineralo pavadinimas. Nuotrauka. Cheminė formulė. Kristalai. Forma gamtoje. Spalva. Fizinės savybės. Kietumas. Tankis. Reakcija su rūgštimis. Susidaro. Panaudojimas. Aptinkama. Varis. Auksas. Grafitas. Siera. Sulfidai. Galenitas. Sfaleritas. ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 11 07
Mineralinis požeminis vanduo
Įvadas. Mineralinis vanduo. Požeminio mineralinio vandens savybės. Cheminės savybes. Fizinės savybės. Požeminio vandens skirstymas. Požeminio mineralinio vandens gavyba Lietuvoje. Požeminio mineralinio vandens reikalavimai. Mineralinio ...
Geologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 03 11
Mineralų ir uolienų susidarymo būdai
Endogeniniu vadinamas toks būdas, kai mineralai susidaro iš cheminių elementų auštant magmai. Pirmiausia iš magmos išsiskiria mineralai, kurių lydymosi temperatūra yra aukščiausia. Kai temperatūra nukrinta. Kartais magma praplėšia ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 26
Nuosėdinės uolienos laboratorinis
Nuosėdinės uolienos. Spalva. Reakcija su hcl. Struktūra. Tekstūra. Mineralinė sudėtis. Kilmė. Pavadinimas. Tipas.
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2012 04 24
Pagrindai ir pamatai 1 namų darbas
Apskaičiuoju momentus veikiančius pamato pade x ir y ašies atžvilgiu:Apskaičiuoju koeficientų vertes apkrovos posvyrio nuo horizontalios apkrovos H įvertinti:Tais atvejais, kai apkrovos horizontaliosios komponentės veikimo ...
Geologijos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 11 22
Smegduobes
Darbo tikslas ir uždaviniai. Karstiniai procesai. Lietuvos karstinis rajonas. Žymios karstinės įgriūvos. Karvės ola. Lapės ola. Kirkilų kraštovaizdžio draustinis. Geologų duobė. Žalsvasis šaltinis. Smegduobių parkas. Karstinio ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 11 26
Anhidritas
Įvadas. Anhidritas. Anhidrito savybės. Anhidrito radimvietės. Dėmėtasis anhidritas. Juostuotasis anhidritas. Anhidritas lietuvoje. Pagirių anhidrito telkinys. Anhidritas – vėlyvojo permo palikimas. Anhidrito eksploatacija šachtiniu būdu. ...
Geologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 06 22
Geologija laboratorinis 6 ktu Sausų gruntų vizualinis tyrimas
Sausų gruntų vizualinis tyrimas. Darbo tikslas 1) susipažinti su vizualaus tyrimo metodika. ) vizualiai ištirti patiektų gruntų pavyzdžius, nustatyti jų pavadinimą, genetini tipą ir geologinį indeksą. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo ...
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2014 05 28
Geologiniai procesai
Geologiniai procesai. Endogeniniai procesai. Egzogeniniai procesai. Litosferos plokščių tektonikos teorija LPTT. Litosferos plokštės. Pagrindiniai litosferos plokščių tektonikos teorijos LPTT teiginiai. Vyksta magmatizmo , kalnodaros ...
Geologijos aprašymai, Aprašymas, 24 puslapiai
2016 03 13
Kristalai, mineralai ir uolienos
Įvadas. Kristalai. Kristalografija. Savybės. Izomorfizmas ir polimorfizmas. Simetriškumas, simetrijos elementai, simetrijos rūšys. Panaudojimas. Mineralai. Mineralogija. Mineralų formos gamtoje. Mineralų fizinės savybės. Mineralų ...
Geologijos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2014 12 21
Lietuvos naftos istekliai
Įvadas. Nafta – kas tai? Naftos ištekliai Lietuvoje. Naftos eksploatavimas Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Geologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 10 13
Nafta. Jos šaltiniai, naudojimas, perdirbimas
Gamtiniai angliavandenilių šaltiniai. Nafta. Pasaulinė energijos paklausa. Nafta lietuvoje. Naftos panaudojimas. Naftos perdirbimas. Oktaninis skaičius. Šaltiniai. Nafta - žemės plutoje susidaręs degus skystis, aliejaus konsistencijos. ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2011 01 16
Vandens tarša (3)
Vandens tarša. Vandens užterštumo padariniai. Sveika mityba. Vanduo upėse. Vandens kokybės rodikliai. Vandenilio rodiklis pH. Ištirpęs deguonis. Biocheminis deguonies suvartojimas BDS.
Geologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 04 07
Žvyro savybės, ištekliai, gavyba ir panaudojimas
Įvadas. Savybės. Ištekliai. Gavyba. Panaudojimas. Įdomūs faktai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 04 24
Dolomitas
Įvadas. Klovainių geografinė padėtis. Ab dolomitas. Dolomito klodų problemos. Dolomito fizinės savybės. Lietuvos dolomitas. Kompleksinio dolomito panaudojimas. Natūralaus (gamtinio) dolomito panaudojimas. Degto iki 700 – 1200(c dolomito ...
Geologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 02 17
×
Namų darbų pagalba 24/7