Geologija (3)

272 dokumentai
Gera geologijos špera
Įvadas. Žemės kilmė,sandara. Žemės tyrimo metodai. Vidinė žemės sandara. Šiluminis režimas. Žinios apie mineralus. Pagrindinės mineralų fizinės savybės. Uolienos. Magminių uolienų struktūra. Magminių uolienų tekstūra. ...
Geologijos šperos, Špera, 7 puslapiai
2014 09 04
Mineralų fizinės savybės
Mineralų fizinės sąvybės. Kietumas. Nustatomas pagal moso kietumo skalę. Blizgesys. Mineralo kristalo forma. Mineralo spalva. Bruožo (įbrėžimo) spalva. Skaidrumas. Skalumas. Lūžiai. Tankis. Įpatingosios sąvybės.
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2012 01 16
Požeminis vanduo pristatymas
Darbo tikslas. Įvadas. Požeminis vanduo ir vandens ciklas. Klasifikacija. Dirvožemio vanduo. Gruntinis vanduo. Tarpsluoksninis vanduo. Požeminio vandens susidarymo būdai. Požeminės hidrosferos slūgsojimas. Požeminio vandens pagal ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 02 02
Gamtos ištekliai referatas
Įvadas. Pagrindinės problemos susijusios su gamtiniu ištekliu naudojimu. Lietuvos gamtos ištekliai. Statybinis akmuo, žvyras, smėlis ir skalda. Lietuvos gamtiniu ištekliu naudojimas. Išvados. Literatūra.
Geologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 12 05
Grunto suspaudžiamumo tyrimas kompresiniu aparatu
Laboratorinis darbas grunto suspaudžiamumo tyrimas kompresiniu aparatu. Išvados. Bandymo rezultatai. Duomenys. Bandymo eiga. Grunto suspaudžiamumo tyrimas kompresiniu aparatu. Darbo tikslas. Darbo priemonės.
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2017 11 23
Indija kultūra ir religija skaidrės
Indija. Vardas pavarde kalse. Jos kultūra ir religija. Vaizdas indijoje. Indija yra šiltų. Ivairovė. Indijos subkontinentas, apimantis dabartines Indijos. Šokis. Indų šokis yra kilęs iš religinio ir gamtos išgyvenimo. Maistas. Nepaslaptis, ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 07
Kristalai, mineralai ir uolienos
Įvadas. Kristalai. Kristalografija. Savybės. Izomorfizmas ir polimorfizmas. Simetriškumas, simetrijos elementai, simetrijos rūšys. Panaudojimas. Mineralai. Mineralogija. Mineralų formos gamtoje. Mineralų fizinės savybės. Mineralų ...
Geologijos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2014 12 21
Mokomojo geologinio žemėlapio nr rmgk-6-84 kursinis
Santrauka. Įvadas. Litologija ir stratigrafija. Struktūrinė geologija. Rajono geologinė raida. Naudingosios iškasenos. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas Nr. 1. Mokomasis Geologinis žemėlapis RMG-6-84. Priedas Nr. 2. Geologinis ...
Geologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 07
Pavojingi geologiniai reiškiniai Lietuvoje
Pavojingi geologiniai reiškiniai Lietuvoje. Darbo tikslas. Išnagrinėti pavojingus geologinius reiškinius Lietuvoje. Pavojingi geologiniai reiškiniai. Geologiniai procesai. Kai kurių geologinių pavojų charakteristikos [2]. Geologinis ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2019 03 19
Referatas apie gintarą
Įvadas. Gintaro fizinės ir cheminės savybės. Gintaro susidarymas ir gavyba. Gintariniai papuošalai. Gintaro panaudojimas medicinoje. Išvados. Literatūra.
Geologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 02 19
Restauruojamo namo geologinis tyrimas Geologijos praktika
Įvadas. Pagrindiniai reikalavimai atliekant inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Statinio pamatų šurfų (kasinių) kasimas. Praktinio darbo rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Geologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2015 12 02
Šakių geologija
Užduotis. Šakių rajono gyventojai. Reljefas. Vandens telkiniai. Dirvožemis ir miškingumas. Draustiniai piliakalniai šaltiniai nacionaliniai parkai.
Geologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 01 12
Šilalės vietovės reljefo ir kraštovaizdžio tyrimas
Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Šilalės rajonas. Rajono miestai ir kaimai. Gyventojai. Šilalės rajono reljefas. Vandens telkiniai. Upių vandeningumas. Naudingosios iškasenos. Dirvožemiai ir miškingumas. Dirvožemiai. Miškingumas. Saugomos ...
Geologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 04 28
Smegduobes
Darbo tikslas ir uždaviniai. Karstiniai procesai. Lietuvos karstinis rajonas. Žymios karstinės įgriūvos. Karvės ola. Lapės ola. Kirkilų kraštovaizdžio draustinis. Geologų duobė. Žalsvasis šaltinis. Smegduobių parkas. Karstinio ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 11 26
Vietovės reljefo ir krastovaizdzio tyrimas
„N – tos“ vietovės reljefo ir kraštovaizdzio tyrimo uzduotis. Įvadas. Dėstomoji dalis. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Geologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 12 06
Geologijos egzamino konspektas
Kokios nuogulos vadinamos aliuvinėmis ir deliuvinėmis ? Kokios nuogulos vadinamos eolinėmis ir fliuvioglacialinėmis. Kas yra genetinis tipas ir geologinis indeksas ? Išvardinkite gruntų klasifikacijos pagrindines požymių grupes. Grunto ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2015 05 26
Gruntų fizikinių savybių rodiklių skaičiavimas namų darbas
Gruntų fizikinių savybių rodiklių skaičiavimas. Pagal užduotyje duotas, laboratorijoje nustatytas fizines savybes w, wp, wL, ρ, ρS suskaičiuoti. Sauso grunto tankį. Poringumo koeficientą. Poringumą. Plastiškumo rodiklį. Takumo ...
Geologijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2014 05 16
Hidrogeologijos uždavinys ir sprendimas
Prognozinio vandens gylio skaičiavimas. Altitudė 86 4m Geologinis indeksas Grunto aprašymas Grunto fizikinė būsena Sluoksnio storis Nustatytas. Geologinis indeksas Grunto aprašymas Grunto fizikinė būsena Sluoksnio storis. Altitudė 82 ...
Geologijos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2017 02 25
Kėdainių vietovės reljefo ir kraštovaizdžio tyrimas
Lentelių, paveikslų ir priedų sąrašas. Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas su paaiškinimais. Kėdainiai. Reljefas. Hidrografinė padėtis. Naudingos iškasenos. Kėdainių miesto žemės. Miškingumas. Žemės naudojimas. ...
Geologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 03 13
Kolektyvinės apsaugos priemonės skaidrės
Kolektyvinės apsaugos priemonės. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės. Kolektyvinėms apsaugos priemonėms priskiriami esami statiniai ir (ar) patalpos. Kolektyvinės apsaugos statiniai numatomi valstybės ir ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 05 14
Kvarcas
G17-1 kvarcas. Darbo objektas kvarcas. Darbo tikslas išanalizuoti kvarcą ir jo atmainas. Kvarcas yra silicio. Pagrindinės kvarco atmainos. Agatas – juostuotas. Agatas. Agatas – nėra. Ametistas. Ametistas gali būti mėlynos arba violetinės ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2014 09 15
Mineralai konspektas
Mineralo pavadinimas. Nuotrauka. Cheminė formulė. Kristalai. Forma gamtoje. Spalva. Fizinės savybės. Kietumas. Tankis. Reakcija su rūgštimis. Susidaro. Panaudojimas. Aptinkama. Varis. Auksas. Grafitas. Siera. Sulfidai. Galenitas. Sfaleritas. ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 11 07
Mineralinis požeminis vanduo
Įvadas. Mineralinis vanduo. Požeminio mineralinio vandens savybės. Cheminės savybes. Fizinės savybės. Požeminio vandens skirstymas. Požeminio mineralinio vandens gavyba Lietuvoje. Požeminio mineralinio vandens reikalavimai. Mineralinio ...
Geologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 03 11
Mineralų ir uolienų susidarymo būdai
Endogeniniu vadinamas toks būdas, kai mineralai susidaro iš cheminių elementų auštant magmai. Pirmiausia iš magmos išsiskiria mineralai, kurių lydymosi temperatūra yra aukščiausia. Kai temperatūra nukrinta. Kartais magma praplėšia ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 26
Naudingos iškasenos skaidrės
Pagrindinės naudingosios iškasenos. Nafta. Naftos perdirbimas - Frakcinis distiliavimas. Naftos kilmės teorijos. Išgavimas. Resursai. Akmens anglis. Pagrindinės akmens anglies rūšys. Akmens anglies kasyba. Panaudojimas. Resursai. Durpės. ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 45 puslapiai
2014 04 16
Nuosėdinės uolienos laboratorinis
Nuosėdinės uolienos. Spalva. Reakcija su hcl. Struktūra. Tekstūra. Mineralinė sudėtis. Kilmė. Pavadinimas. Tipas.
Geologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2012 04 24
Pagrindai ir pamatai 1 namų darbas
Apskaičiuoju momentus veikiančius pamato pade x ir y ašies atžvilgiu:Apskaičiuoju koeficientų vertes apkrovos posvyrio nuo horizontalios apkrovos H įvertinti:Tais atvejais, kai apkrovos horizontaliosios komponentės veikimo ...
Geologijos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 11 22
Seklieji pamatai savarankiškas
Savarankiškas darbas nr. Duomenys apie projektuojam1 pastatą. Sklypo geologinė sandara ir hidrogeologinės sąlygos. Pamatą veikiančios apkrovos. Juostinio pamato pado matmenų parinkimas. Pagrindo stiprumas R pastatui su rūsiu. Pagrindo ...
Geologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 04 11
Anhidritas
Įvadas. Anhidritas. Anhidrito savybės. Anhidrito radimvietės. Dėmėtasis anhidritas. Juostuotasis anhidritas. Anhidritas lietuvoje. Pagirių anhidrito telkinys. Anhidritas – vėlyvojo permo palikimas. Anhidrito eksploatacija šachtiniu būdu. ...
Geologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 06 22
Bitininkystė
Bitininkystė – žemės ūkio šaka – bičių laikymas medui, vaškui ir kitiems produktams (bičių duonai, pieneliui, nuodams, pikiui) gauti, ž. Ū. Augalams apdulkinti. Visas bites tiriantis mokslas vadinamas melitologija, o namines bites ...
Geologijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 01 02
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo