Geologija (9)

256 dokumentai
Pinatubo ugnikalnis
Pinatubas. Paruošė Tadas Juškevičius 3bė. Aktyvus ugnikalnis (Filipinuose  Lusono saloje. Pagarsėjo savo paskutiniu niokojančiu išsiveržimu. Išsiveržimas. 1990 m.  liepos 16 d. Lusono salą sudrebino galingas. Padariniai. ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2015 03 12
Gintaras. Gintaras – fosiliniai sakai Tai. Gintaras gali būti įvairių formų lašo, varveklio ar kvadratėlio formos. Gintaras yra paplitęs visame pasaulyje, dažniausiai kreidos periodo ir ankstesnėse uolienose. Gintaro kasyklos ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 20
Raudonosios Karalienės Teorija Paleontologijoje
Įsivaizduokime ekosistemą, kurioje pagrindinis evoliucijos veiksnys yra tarprūšinė konkurencija. Tam, kad viena rūšis taptų pranašesnė už kitą, jai turėtų išsivystyti tam tikras gynybinis mechanizmas, kuris padėtų jai ...
Geologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2016 01 02
Retųjų žemės elementų geochemija Baikalo ežero nuosėdose
Rare earth element geochemistry of Lake Baikal sediment.Įvadas. Tyrimo tikslas Panaudojant tris geocheminius parametrus (retųjų žemės elementų kiekį (REETyrimams panaudotas kernas. Tyrimo metodai. Induktyviai susietos plazmos masių ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 04 16
Rodonitas skaidrės
Rodonitas. Įvadas. Darbo objektas - Rodonitas Darbo tikslas - Paaiškinti. Nuo seno žinoma stebuklinga brangakmenių galia. Rodonitas – silikatų. Rodonito pavadinimas kilęs iš graikiško žodžio rhodos – rožė arba rožinis. Rytų ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 19
Sfenas
Mineralai. Mineralų savybės. Mechaninės savybės. Optinės savybės. Sfenas (Titanitas). Techninė charakteristika. Aprašymas. Sfeno šaltiniai. Brangakmeniai. Gamtinės medžiagos. Dirbtiniai produktai. Sfenas. Apdorojimo būdai ir ...
Geologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 01 02
Slėgis į vertikalius paviršius
Plokščiųjų slydimo paviršių metodas grunto slėgiui į atraminius paviršius skaičiuoti. Biraus grunto slėgis. Sankabaus grunto slėgis. Ribinio įtempimų būvio teorijos metodas grunto slėgiui į atraminius paviršius skaičiuoti.
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 11 05
Traseriniai metodai Hidrogeologijoje
Įvadas. Traserinių metodų naudojimo istorinė apžvalga. Traserinių bandymų metodika. Bandymo planavimas. Traserinių metodų tipai. Bandymai be gręžinių. Bandymai su vienu gręžiniu. Bandymus su dviem ir daugiau gręžinių. Stebėjimo ...
Geologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 04 07
Uolienos projektas
Uolienos. Granitas. (magminė kilmė). Obsidianas. (magminė kilmė). Gintaras (nuosėdinė kilmė). Akmens anglis. (nuosėdinė kilmė). Lazuritas. (kilmė). Vulkaninis tufas. (magminė kilmė). Gipsas. (nuosėdinė kilmė). Dolomitas. ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 11 07
Uolienų aprašymas
Mineralas. Mineralų susidarymo procesai. Mineralai skirstomi. Halogenidai.
Geologijos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2019 04 06
Uolienu dulejimas referatas
Įvadas. Uolienų dūlėjimas ir jo rūšys. Fizikinis - mechaninis dūlėjimas. Temperatūrinis dūlėjimas. Mechaninis dūlėjimas. Uolienų cheminis - biologinis dūlėjimas. Dekarbonatizacija. Hidratacija. Hidrolizė. Oksidacija. Rūgštys. ...
Geologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 11 29
Vulkanizmas ir vulkaninės reljefo formos
Vulkanizmas ir vulkanines reljefo formos. Ugnikalniai klasifikuojami pagal šiuos parametrus. Tektoninės ir vulkaninės okeanų, baseinų formos. Egzogeninės žemės reljefą formuojančios jėgos. Jūrų ir vandenynų dugną formuojančios ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2014 10 22
Zarasų rajono reljefo ir kraštovaizdžio tyrimas
Įvadas. Zarasų rajono reljefas. Hidrografinė padėtis. Naudingos iškasenos. Vyraujantis dirvožemis. Miškingumas. Žemės naudojimas. Informacijos šaltiniai.
Geologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 11 05
Žemės gelmių naudojimas
Įvadas. Teorinė dalis. Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas. Teisė naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes. Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo sąlygos. Pagrindinės teisės ir pareigos naudojant ir saugant ...
Geologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 11 20
Žemės sandara: geosferos
Absoliutinė geochronologija. Absoliutinės geochronologijos tyrimo metodai. Santykinė geochronologija. Santykinio uolienų amžiaus nustatymo metodai. Žemės formavimosi geochronologinė skalė. Žemės plutos judėsiai. Žemės sandara. ...
Geologijos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2019 01 16
Žemės vidaus ir plutos sandara (2)
Įvadas. Žemės sudėtis. Žemės atrsiradimas. Žemės plutos ypatumai. Žemės paviršiaus susidarymas.
Geologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 11 10
×
Namų darbų pagalba 24/7