Geologijos referatai

62 dokumentai
Klimato kaita
9( 2 atsiliepimai )
Temos aktualumas. Klimato kaitos samprata. Kas yra klimato kaita? Plačiau apie klimato kaitą. Dėl žmonių veiklos išsiskiriančios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Klimato kaitos grėsmės. Grėsmę kelianti klimato kaita. Klimato kaita ...
Geologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 05 24
Gruntai
grunto savoka. Gendros žinios apie gruntus. Grunto sudėtis. Grunto sandara ir struktūriniai ryšiai. Statybinės gruntų savybės. Fizinės savybės. Ypatingų savybių gruntų charakteristika. Indžinerinės geologinės gruntų klasifikacijos. ...
Geologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2012 03 10
Nafta
Civilizacijos kraujas. Naftos ištekliai nenumaldomai tirpsta. Energijos išteklių rojaus nebus. Alternatyvios energetikos plėtra – neišvengiama. Pasvajoję apie alternatyvas, toliau pilsimės brangius degalus. Nafta Lietuvoje. Nafta. Naftos ...
Geologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 04 24
Referatas apie varį
Įvadas. Bendrosios vario savybės. Vario svarba žmogaus organizmui. Varis gamtoje. Vario preparatai. Vario rūdos. Vario gamyba, jo panaudojimas. Vario metalurgija. Vario istorija. Vario lydiniai. Vario oksidai ir oksichloridas. Monetinis metalas- ...
Geologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 11 28
Vamzdynų transporto sistema Vamzdynu raida pasaulyje ir Lietuvoje
Įvadas. Vamzdynų transportas. Ateities vamzdynų galimybės. Vamzdynų transporto privalumai. Vamzdynų transporto trūkumai. Pneumatinis transportavimo būdas. Vamzdynai Lietuvoje. Baltijos jūros vamzdynas. Išvada. Literatūros sarašai.
Geologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 01 02
Smėlis referatas
Įvadas. Smėlio savybės. Kilmė ir susidarymas. Smėlis Lietuvoje. Šiaulių apylinkėse randamas smėlis. Eksploatuojamos naudingos iškasenos. Lietuvos smėlio ištekliai ir tvenkiniai. Smėlio panaudojimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Geologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 08 26
Požeminio vandens slūgsojimo sąlygos
Įvadas. Požeminio vandens slūgsojimo sąlygos. Aeracijos zona. Gruntinis vanduo. Spūdinis (artezinis) vanduo. Plyšių vandenys. Požeminių vandenų judėjimo dėsniai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geologijos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2012 11 17
Nuosėdinės uolienos
Medžiaga skaidrėms nuosėdinės uolienos. Nuotrupinės uolienos. Kampuotosios. Suapvalintosios. Psefitai. Psamitai. Aleuritai. Pelitai. Chemogeninės. Karbonatinės. Sulfatinės. Halogeninės. Geležingosios. Biogeninės. Chemobiogeninės.
Geologijos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2011 01 06
Lietuvos naudingosios iškasenos Žvyras referatas
Įvadas. Lietuvos naudingosios iškasenos. Žvyras ir jo panaudojimas. Mineraloginė-petrografinė klasifikacija. Žvyras ir smėlis kaip inertinis užpildas. Žvyro ir smėlio telkinių genetinė klasifikacija. Išteklių tausojimas ir jų sekimas.
Geologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 08 27
Durpės referatas
Įvadas. Durpiu iškasimo raida. Žemapelkės,. Aukštapelkės. Pelkėtumas lietuvoję. Durpynai lietuvos teritorijoje. Durpynų naudojimas, gaunama nauda ir ekologiniai kašta. Durpių kuro savybės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 11 26
Kvarcas geologija referatas
Kvarcas. Krištolas. Dulsvasis kvarcas. Rožinis kvarcas. Citrinas išvados naudota literatūra įvadas. Kvarcas kvarcas. Pagrindinės kvarco atmainos. Morionas Morionas. Naudota literatūra.
Geologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 04 14
Hipotezės apie žemės kilmę
Įvadas. Žemė visatoje. Žemės kilmė. Žemės sandara. Žemės paviršiaus formavimasis. Žemės vystymosi etapai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Tikslas : išanalizuoti hipotezes apie žemės kilmę. Uždaviniai. ...
Geologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 02 20
Mineralų ir uolienų klasifikacija
Mineralai. Mineralo sąvoka, mineralogija , mineralų cheminė sudėtis ir formulės. Mineralų formos gamtoje. Mineralų fizinės sąvybės. Mineralų klasifikacija. Grynuoliai. Sulfidai. Haloidai. Oksidai ir hidroksidai. Karbonatai. Sulfatai. ...
Geologijos referatai, Referatas, 34 puslapiai
2015 03 22
Kalnų krištolas
Įvadas. Kalnų krištolas. Išvada. Literatūra. Geologija – mokslas apie žemę, jos susidarymą, istoriją ir sandarą, žemę formuojančius procesus. Pagrindinė medžiaga, su kuria dirba geologai, yra uolienos. Tirdami žemės paviršiuje ...
Geologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2011 03 28
Lietuvoje aptinkamos naudingos iškasenos
Įvadas. Lietuvos naudingos iškasenos. Eksploatuojamos naudingos iškasenos. Neeksploatuojamos naudingos iškasenos. Neįvertintų naudojimo galimybių naudingos iškasenos. Kitų naudingų iškasenų ištirtumas ir panaudojimo galimybė. Išvados. ...
Geologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 01 08
Žvyras
Įvadas. Darbo tikslai. Kas yra žvyras. Žvyro atsiradimas Lietuvoje. Žvyras Lietuvoje. Lietuvos žvyro ištekliai. Žvyro panaudojimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Geologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 03 29
Kauno rajono vietovės reljefo ir kraštovaizdžio tyrimas
Birštono apskritis. Jonavos apskritis. Kaišiadorių apskritis. Kauno rajonas. Išvados. Literatūra.
Geologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 02 28
Smėlis
Įvadas. Smėlio savybės. Kilmė ir susidarymas. Smėlis Lietuvoje. Lietuvos smėlio ištekliai ir tvenkiniai. Smėlio panaudojimas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Geologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 03 29
Žemės vidaus ir plutos sandara referatas
Įvadas. Sąvokos. Žemės vidinė sandara. Žemės pluta. Kontinentinė (žemyninė) pluta. Kontinentinės (žemyninės) plutos sandara. Žemės plutos sandara po Lietuvos teritorija. Paveikslų ir lentelių sąrašas. Išvados. Literatūra.
Geologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 01 02
Panevėžio rajono reljefas ir kraštovaizdis
Įvadas. Panevėžio rajonas. Ramygalos miestas. Krekenava. Naujamiestis. Raguva. Smilgiai. Vadokliai. Geležiai. Miežiškiai. Šilai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 11 28
Gintaras referatas (2)
Įvadas. Gintaro susidarymas ir morfologija. Gintaro fizinės ir cheminės savybės. Gavyba ir naudojimas. Gintaras medicinoje. Palangos gintaro muziejus. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Geologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 06 18
Gamtos ištekliai referatas
Įvadas. Pagrindinės problemos susijusios su gamtiniu ištekliu naudojimu. Lietuvos gamtos ištekliai. Statybinis akmuo, žvyras, smėlis ir skalda. Lietuvos gamtiniu ištekliu naudojimas. Išvados. Literatūra.
Geologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 12 05
Kristalai, mineralai ir uolienos
Įvadas. Kristalai. Kristalografija. Savybės. Izomorfizmas ir polimorfizmas. Simetriškumas, simetrijos elementai, simetrijos rūšys. Panaudojimas. Mineralai. Mineralogija. Mineralų formos gamtoje. Mineralų fizinės savybės. Mineralų ...
Geologijos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2014 12 21
Referatas apie gintarą
Įvadas. Gintaro fizinės ir cheminės savybės. Gintaro susidarymas ir gavyba. Gintariniai papuošalai. Gintaro panaudojimas medicinoje. Išvados. Literatūra.
Geologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 02 19
Šakių geologija
Užduotis. Šakių rajono gyventojai. Reljefas. Vandens telkiniai. Dirvožemis ir miškingumas. Draustiniai piliakalniai šaltiniai nacionaliniai parkai.
Geologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 01 12
Mineralinis požeminis vanduo
Įvadas. Mineralinis vanduo. Požeminio mineralinio vandens savybės. Cheminės savybes. Fizinės savybės. Požeminio vandens skirstymas. Požeminio mineralinio vandens gavyba Lietuvoje. Požeminio mineralinio vandens reikalavimai. Mineralinio ...
Geologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 03 11
Anhidritas
Įvadas. Anhidritas. Anhidrito savybės. Anhidrito radimvietės. Dėmėtasis anhidritas. Juostuotasis anhidritas. Anhidritas lietuvoje. Pagirių anhidrito telkinys. Anhidritas – vėlyvojo permo palikimas. Anhidrito eksploatacija šachtiniu būdu. ...
Geologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 06 22
Vandens tarša (3)
Vandens tarša. Vandens užterštumo padariniai. Sveika mityba. Vanduo upėse. Vandens kokybės rodikliai. Vandenilio rodiklis pH. Ištirpęs deguonis. Biocheminis deguonies suvartojimas BDS.
Geologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 04 07
Dolomitas
Įvadas. Klovainių geografinė padėtis. Ab dolomitas. Dolomito klodų problemos. Dolomito fizinės savybės. Lietuvos dolomitas. Kompleksinio dolomito panaudojimas. Natūralaus (gamtinio) dolomito panaudojimas. Degto iki 700 – 1200(c dolomito ...
Geologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 02 17
Durpės
Įvadas. Durpės. Durpių panaudojimas Lietuvoje. Durpių agrocheminė vertė. Durpių susiskaidymas. Durpių pelningumas ir maisto medžiagų kiekis durpėse. Durpių rūgštumas. Durpių kompostavimas. Išvados.
Geologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 02 20
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo