Geologijos šperos

7 dokumentai
Geologijos špera
Dirvodaros raida pasaulyje ir lietuvoje. Žemės atsiradimo hipotezės, jos sandara ir sudėtis. Geologiniai procesai formuojantys žemės paviršių. Mineralai ir uolienos. Mineralai. Uolienų dūlėjimas ir jų rūšys. Dirvodarinės uolienos. ...
Geologijos šperos, Špera, 3 puslapiai
2013 01 30
Geologija špera
Mokslas apie žemę. Inžinerinė geologija geologijoje. Geomorfologija inžinerinėje geologijoje, sąryšis su statyba. Gelmių ir žemės paviršiaus racionalus panaudojimas. Uolienos, jų klasifikacija pagal susidarymą. Nuosėdinių uolienų ir ...
Geologijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 01 16
Gera geologijos špera
Įvadas. Žemės kilmė,sandara. Žemės tyrimo metodai. Vidinė žemės sandara. Šiluminis režimas. Žinios apie mineralus. Pagrindinės mineralų fizinės savybės. Uolienos. Magminių uolienų struktūra. Magminių uolienų tekstūra. ...
Geologijos šperos, Špera, 7 puslapiai
2014 09 04
Geologijos špera (3)
Dirvotyros raida pasaulyje ir Lietuvoje? Dirvotyros veiksniai augalija-gyvūnija? Dirvodaros/procesai jaurėjimas? Dirvožemio organinė dalis ir jos formavimasis? Dirvožemių genetinių horizontų susidarymas? Žemės forma, parametrai, vidaus ...
Geologijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 12 22
Geografija apie dirvožemius
Dirvožemiai. Dirvožemių susidarymas. Dirvodarinės uolienos. Dirvožemio nykimas ir dirvožemio gerinimo būdai. Kaip mažinama dirvožemio erozija? Dirvožemio gerinimo būdai.
Geologijos šperos, Špera, 1 puslapis
2015 02 14
Geologijos atsakymai
Kuri atmosferos dalis tiesiogiai liečiasi su žemynais ir vandenynais:. Kokios cheminės medžiagos kiekis magminėse uolienose sudaro šių uolienų klasifikacijos pragrindą:. Kokia smėlių vidutinė kietų dalelių tankio vertė (g/cm. ):. Nuo ...
Geologijos šperos, Špera, 3 puslapiai
2013 04 19
Geologijos špera (2)
Paaiškinkite platuminį arba vertikalųjį dirvožemių zoniškumą. Apibūdinti vieną iš dirvodaros faktorių. Apibūdinti vieną iš dirvodaros procesų. Apibūdinti vieną dirvožemio tipą (pagal senają klasifikaciją. Apibūdinti ...
Geologijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 12 17
×