Geologiniai procesai


Geologiniai procesai. Endogeniniai procesai. Egzogeniniai procesai. Litosferos plokščių tektonikos teorija LPTT. Litosferos plokštės. Pagrindiniai litosferos plokščių tektonikos teorijos LPTT teiginiai. Vyksta magmatizmo , kalnodaros procesai. Vandenyninės plokštės yra sunkesnės , plonesnės ir tankesnės už žemynines. Todėl. Litosferos plokščių pakraščiai skirstomi į konstruktyviuosius. Tektoniniai judesiai. Tektoniniai judesiai skirstomi į tris grupes. Endogeniniai procesai Kalnai , kalnynai , kalnodara. Kalnodara orogenezė. Magmatizmas Magmatizmas. Intruzijos pagal formą gali būti šių tipų. Vulkaną sudaro. Pagrindiniai vulkanų tipai pagal išsiveržimo pobūdį. Vulkanų išmetamos medžiagos. Vulkanizmą lydinčių reiškinių padarinių formos geizeriai. Purvo vulkanai. Žemės drebėjimai Žemės drebėjimas arba žemėdreba. Seisminėmis bangomis. Denudaciniai drebėjimai. Seisminės bangos medžiagoje sklinda skirtingai. Seisminės bangos. Merkalio , Richterio. Uolienų dūlėjimas arba ardymas. Išoriniais veiksniais gali būti. Uolienų dūlėjimo greitis yra skirtingas ir priklauso nuo. Ardymas pagal uolienų irimą sukeliančius veiksnius gali būti šių tipų. Fizinis arba mechaninis uolienų dūlėjimas. Uolienas irti taip pat skatina. Cheminis dūlėjimas Svarbiausi cheminio dūlėjimo veiksniai yra cheminės medžiagos. Biologinis biocheminis , organinis dūlėjimas. Organinio dūlėjimo galutinis produktas. Vyksta denudacija. Klostymas arba sedimentacija. Gravitacinė pernaša. Yra trys grupės priežasčių , sukeliančių nuošliaužas. Eoliniai procesai. Vėjo erozija. Dirvos erozija. Karstiniai reiškiniai. Žemės gelmėse vandeniui skverbiantis per uolienų storymes susidaro. Fliuvialiniai procesai. Fliuvialiniais procesais. Vandens ciklas. Upės baseinas. Upės geologinis darbas vyksta šiais žingsniais. Upių erozija būna.


Tai žinių apie Žemę sistema. Ši paradigma paaiškina Žemėje vykstančius geologinius procesus, susiedama juos priežastiniais ryšiais.

Žemės pluta kartu su plonu viršutinės mantijos sluoksniu sudaro kietą, stangrią išorinę geosferą – litosferą, kuri nėra vientisa, ji suskilusi į įvairaus dydžio dalis, vadinamas litosferos plokštėmis arba platformomis.

Žemės paviršiuje yra aštuonios didelės litosferos plokštės, kurių skersmuo siekia dešimtis tūkstančių kilometrų:Afrikos, Antarktidos, Eurazijos, Australijos, Naskos, Šiaurės Amerikos, Pietų Amerikos, Ramiojo vandenyno.

Jos gali būti sudarytos ir iš vandenyninės, ir iš žemyninės, ir iš abiejų ką tik išvardintų Žemės plutos bei litosferos.

Pagrindiniai litosferos plokščių tektonikos teorijos (LPTT) teiginiai: mantijos medžiaga (karšta, plastiška, bet kieta) srautais, kurie vadinami plumais, nuo branduolio ribos kyla aukštyn iki astenosferos ar litosferos ribos. Vyksta nuolatinė medžiagos apytaka – konvekcija;

konvekciniai srautai pasklinda į šonus horizontalia kryptimi, ataušta ir vėl grimzta į Žemės mantiją. Judėdami po litosfera jie litosferą tempia, skaldo, velka su savimi litosferos plokštes.

Plokščių skilimas ir atitolimas vadinamas skėtra, o jos ruožų plutoje susidarę ištęstos įdubos – riftais;

tolstančių plokščių pakraščių mantija lydosi – taip susidaro nauja vandenynų pluta;

kuomet litosferos plokštės susiduria, jos viena kitos atžvilgiu panyra arba užslenka, spaudžia viena kitą deformuodamos pakraščius – plokščių sandūroje susiformuoja kalnynai;

panirusi plokštė grimzta į Žemės mantiją, dalinai išsilydo ir susimaišo su mantijos medžiaga;

plokščių sandūros yra labai neramios zonos: vandenynų pluta nyksta, susidaro žemynų pluta; vyksta magmatizmo, kalnodaros procesai;

endogeniniai procesai įtakoja hidrosferą, atmosferą, taip pat ir egzogeninius procesus.

judėdamos vienos jų susiduria ir suauga, o kitos – suskyla ir atsiskiria, todėl jų skaičius, kontūrai, dydis nuolatos keičiasi;

jų pakraščiai būna sudaryti ir iš žemyninės, ir iš vandenyninės žemės plutos.

Vandenyninės plokštės yra sunkesnės, plonesnės ir tankesnės už žemynines. Todėl:

kai vienos iš susiduriančių plokščių pakraštys yra vandenyninis, o kitos – žemyninis, vandenyninė plokštė panyra po žemynine;

Plokštės nirimo reiškinys vadinamas subdukcija.

būna atvejų, kai susidūrus žemyninei plokštei su vandenynine, pastaroji skyla, apatinė jos dalis panyra, o viršutinė užslenka ant žemyninės plokštės krašto.

konstruktyviuosius – juose plokštė plečiasi, nes susiformavusiuose plyšiuose vėsta kylanti magma, iš kurios susidaro nauja pluta;

destruktyviuosius – juose plokštė mažėja, trupa, slenka aukštyn;

konservatyviuosius (pasyviuosius) – juose plokštės dydis nesikeičia.

Plokščių sandūros yra tektoniškai aktyvios Žemės plutos juostos, neatsiejamos nuo plutos įlinkių, dar vadinamos geosinklinomis.

Svyruojamieji (epeirogeniniai) – vertikalūs Žemės plutos judesiai, kai ji vienur grimzta, kitur – kyla;

Raukšlėjamieji (orogeniniai) – Žemės pluta deformuojasi be lūžių, plastiškai;

Ardomieji arba lūžio – Žemės plutos sluoksniai yra suplėšomi, sudraskomi.

Vulkaniniai kalnynai susidaro vandenyninei litosferos plokštei panirus po žemynine. Panirusi plokštė ima lydytis, dalis magmos, įsiskverbusios į žemyninę plutą, prasiveržia į paviršių, kuriame ant metamorfinių uolienų pagrindo susiformuoja vulkaninių uolienų storymių ruožai;Taip susiformavo Andai

Blokiniai (luistikalniai) kalnynai susiformavo plokščių žemyniniais pakraščiais susidūrimo pasekoje. Plokščių pakraščiai eižėja, skyla į blokus, kurie kyla aukštyn, užslenka vieni ant kitų;Šiuo būdu susidarė aukščiausi planetos kalnai, pvz.: Himalajai Everestas.

Raukšliniai kalnynai (raukšlėkalniai) susidarė obdukcijos metu – vandenyninei plokštei ne panirus, bet užslinkus ant žemyninės. Uolienų sluoksniui slenkant, jis lūžta, ant jo užslenka kitas sluoksnis ir t.t., taip susiformuoja ofiolitai.Šio būdu susidarė Skandinavijos kalnai.

Tektoninių dangų storymės, sudarytos iš metamorfizuotų vandenyninės plutos nuosėdinių ir magminių uolienų bei mantijos peridotito, vadinamos ofiolitais

Magmatizmas – tai magmos, kai jos slėgis mantijoje yra didesnis už Žemės plutos slėgį, skverbimasis į Žemės plutą.

  • Geologija Aprašymas
  • Microsoft Word 923 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (6836 žodžiai)
  • Ugnė
  • Geologiniai procesai
    10 - 6 balsai (-ų)
Geologiniai procesai. (2016 m. Kovo 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/geologiniai-procesai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 17:56
×