Gero vadovo portretas referatas


Įvadas. Vadovo samprata. Vadovo funcijos. Gero vadovo savybės. Vadovavimo stiliai pagal vadovo elgeesį. vadovavimo stilių trūkumai. Anketos rezultatų analizė. Išvados. Šaltiniai. Priedai.

Šio darbo tikslas išsiaiškinti koks turi būti gero vadovo portretas teoriniu ir praktiniu aspektu, pateikti vadovo savybes, sampratą, funkcijas ir apibrėžti vadovavimo stilius bei jų trūkumus.

Vadovas – tai darbuotojas, vienas iš įmonės valdymo komandos narių, atsakingas už suteiktų įgaliojimų panaudojimą žmogiškiems, finansiniams ir materialiniams ištekliams valdyti siekiant įmonės tikslų. (Richard Templar, 2007, p. 19)

Vadovas yra darbuotojas, turintis išskirtinę privilegiją iš kitų darbuotojų – priimti sprendimus. Be to, jis vadovauja (koordinuoja, derina pavaldinių veiksmus) rengiant sprendimus ir juos įgyvendinant. Anglų kalboje terminas vadovas turi keletą analogų – chief, director, governor, manager. Lietuvių kalboje vadovas apibendrina terminus vedėjas, valdytojas, direktorius, net viršininkas. (A.Bakanauskas, I.Bakanauskienė, V.Darškuvienė ir kt., 2011, p. 22)

Vadovo vaidmuo – tai taisyklių, kurių privalu laikytis, susiklosčius tam tikrai situacijai visuma. Pasak H. Mintzberg, galima išskirti tris vaidmenų grupes: tarpasmeninių santykių palaikymo (valdžios simbolis, lyderis, tarpininkas), informacinius (informacijos priėmėjas, informacijos skleidėjas, atstovas) ir sprendimų priėmimų (antrepreneris, trukdymų šalintojas, išteklių skirstytojas, derybų vedėjas). (L.Bagdonienė, J.Zemblytė, 2009, p. 157)

Bendruoju atveju geras vadovas yra tas, kuris žmones, turinčius įvairias profesijas, taip pat įvairius charakterius, sugeba suburti į darnią visumą – vieningą kolektyvą. Vadovo vaidmuo ypatingas – atskirų individų visumą paversti tikslingai ir efektyviai dirbančia žmonių grupe.

Jei vadovu tampama perduodant atitinkamus įgaliojimus, tai lyderiu gali tapti ir žmogus, neturintis jokių formalių įgaliojimų. Lyderis yra tas žmogus, kuris eina priekyje ir rodo savo pasekėjams kelią. Asmuo tampa lyderiu dėl žmonių pasirengimo juo sekti. Lyginant vadovavimą ir lyderystę konteksto aspektu, galima teigti, kad formalų vadovą palaiko organizacinė struktūra ir taisyklės, o lyderis, inicijuodamas pokyčius, veiklos sąlygas ir veikimo būdą kuria pats. (Ramūnė Čiarnienė, Bronius Neverauskas ir kt., 2013, p. 160-161)

Pasak Fabijono Sauliaus Butkaus, pirmiausia vadovas turi suplanuoti veiklą, kuri prasideda strategijos nustatymu, tada atlikti organizavimo dalį – numatyti organizacijos valdymo struktūrą, po to sukurti operatyvinio planavimo sistemą, apibrėžiančią darbo užduočių visoms darbo vietoms nustatymo tvarką. Pagal operatyvaus planavimo sistemą turi būti atlikta ir antroji organizavimo dalis – sukurta operatyvaus darbo organizavimo sistema, apibrėžainti visų darbuotojų darbus, jų funkcijas, laiduojant kiekvienai darbo vietai numatytų užduočių įvykdymą. Taip pat, priėmus vienokį ar kitokį sprendimą organizacijoje, vadovas turi: suplanuoti visą jo įgyvendinimo darbų seką; organizuoti darbą – parinkti ir apmokyti vykdytojus, aprūpinti juos viskuo, reikalingu darbui; paskatinti juos dirbti, kad jie pradėtų veikti; po to tikrinti, kaip vyksta darbas, padėti pašalinti visus trukdžius; įgyvendinus sprendimą – atlyginti vykdytojams. Be to, vadovas turi mokyti savo tiesioginius pavaldinius dirbti savarankiškai, net patiems spręsti už vadovą, ir nuolat kelti jų kvalifikaciją. Na ir svarbiausia, ką vadovas turi daryti, tai nuolat mokytis, nes jo veikla, nuolat besikeičiant organizacijos veiklos aplinkai, tuos pačius vartotojų poreikius tenkinančių darbo produktų įvairovei, jų darymo technologiniams procesams, pagaliau ir jo pavaldinių gyvenimo lygiui, išsilavinimui bei nuostatoms, negali remtis vien tik kartą išmoktomis „amžinomis” žiniomis. Taip pat, vadovas turi būti profesionaliai pasirengęs tiek darbo produkto sampratos, tiek jo darymo technologinio proceso srityse. Vadovas visais svarbiausiais organizacijos veiklos klausimais turi remtis profesionaliais specialistais, savo srityse gerokai daugiau žinančiais už vadovą, bet jis ir pats tose srityse turi būti pakankamai pasirengęs dalyvauti ginčuose tarp tų specialistų ir priimti galutinius sprendimus, kai jų nuomonės smarkiai skiriasi ir net prieštarauja. Įmonės vadovas taip pat turi sugebėti meistriškai naudoti visas paskatas ir taikyti jas pagal darbo aplinkybes bei darbuotojo poreikių hierarchiją, nes visi žmonės, kartais to patys neįsisąmonę, turi visus poreikius, o jų aktualumas nuolat kinta. Taipogi, profesionalus vadovas visada baigdamas vieną darbo dieną, turi numatyti kitos dienos darbo planą. (Fabijonas Saulius Butkus, 2006, p. 101 – 166)

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 80 KB
  • 2015 m.
  • 17 puslapių (3168 žodžiai)
  • Kolegija
  • Greta
  • Gero vadovo portretas referatas
    10 - 9 balsai (-ų)
Gero vadovo portretas referatas. (2015 m. Balandžio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/gero-vadovo-portretas-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 14:13
×