Gerovės valstybė ir jos modelių lyginamoji analizė teoriniu aspektu


Įvadas. Gerovės valstybės samprata. Gerovės valstybės tipai. Gerovės valstybės socialinė politika. Gerovės valstybė pagal socialinius sluoksnius. Gerovės valstybės kūrimo kriterijai. Gerovės valstybės teoriniai modeliai. Gerovės vystimasis Lietuvoje ir Europos sąjungoje. Gerovės valstybės regioninė politika. Išvados ir rekomendacijos.


Šiame darbe paaiškinama gerovės valstybės samprata bei analizuojami gerovės valstybės modeliai, naudojantis Lietuvos ir kitų užsienio autorių moksliniais darbais ir straipsniais. Pateikiami ir analizuojami svarbiausi tapsmo gerovės valstybe bruožai, turintys tiek teigiamas socialinės politikos puses, tiek neigiamas.

Full tittle of term paper:Welfare state characteristics and models of welfare state comparable analysis in theory.

This paper explains the concept of the welfare state and the analysis of the welfare state models with Lithuanian and ither foreign scientific works and articles. It provides an analysis of the most important features of becoming of the welfare state with social policies and positive sides or negative.

The welfare state in the broad sense is understood as a social institution system that allows the state to regulate the economy, trade, social sphere, workers 'and employers' relations, pricing, social and material supply, residential construction, employment, health and social protection and insurance, employment and even culture and research. Theoretical models of the welfare state is divided into three types (Esping- Anderson):

Temos aktualumas: „Gerovės valstybė” po Antrojo pasaulinio karo tapo vienu svarbiausių viešosios politikos komponentų, išgyvenusių įvairias ūkines ir politines reformas. Gerovės valstybė formavosi metū metus. Kiekvienai valstybei ši sąvoka turėjo skirtingą reikšmę, vienos valstybės siekė tapti gerovės valstybe del racionalios socialinės apsaugos, kitos dėl darbo užimtumo skatinimo politikos, o kitos dėl kitų siekių, Tačiau yra įdomu išsiaiškinti gerovės valstybės sampratą, kokią socialinę politiką ji remiasi ir kokie gerovės valstybės modeliai yra populiariausi ar geriausi. Todėl ši tema pasirinkta tam, kad aiškiau suvoktume ir žinotume kas yra gerovės valstybė plačiąją ir siaurąją prasmėmis.

Mokslinė problema- gerovės valstybės samprata ir gerovės valstybės modelių skirtumai, teoriniu aspektu.

Darbo tyrimo objektas- gerovės valstybė, gerovės valstybės modeliai.

Darbo tikslas- paaiškinti gerovės valstybės sampratą plačiąją ir siaurąją prasme, išanalizuoti gerovės valstybės modelius ir juos palyginti tarpusavyje.

Tam, kad būtų pasiektas iškeltas tikslas, darbe sprendžiami šie uždaviniai:

Paaiškinti gerovės valstybės sampratą plačiąją prasme;

Išanalizuoti gerovės valstybių vystimasi Lietuvoje ir Europos Sąjungoje;

Gerovė yra gana plačiai suprantama, medicinoje ji pasireiškia paciento sveikatos būkle, psichologijoje suvokiama suasmenintos patirties naudingumu, sociologijoje ji vertinama socialine gerove, o ekonomikoje suvokiama kaip gyvenimo lygio objektyvaus ir struktūruoto vertinimo kokybe. Gerovės valstybės (angl. Welfare) sąvoka ir jos reikšmė visuomenėje pradėjo formuotis XX a. pabaigoje ir mūsų amžiaus pradžioje. Gerovės valstybę plačiąją prasme galima apibūdinti kaip didelio darbo užimtumo, socialinės rūpybos, našios pensijų politikos ir darnios šeimos politikos šalimi. Esping-Andersenas (Espin-Andersen 1999) gerovės valstybę apibūdino kur kas palčiau, nei tik kaip politinę- socialinę kaitą. Tai tokia šalis, kuri sieka pripažinimo gerovės valstybe, neapsiriboja vien tik mokesčių sistemos skirtumais tarp šalių. Pasak Esping- Andersono gerovės valstybės yra skirstomos į tris tipus:

Konservatyviajame modelyje vyrauja pilietinės visuomenės svarba su tam tikra valstybinių institutų pagalba.

Dėl šios problemos, kuri atsiranda iš teorijos pereinant į praktiką išskiriamas dar vienas modelis pasireiškiantis praktikoje; sovietinis gerovės modelis. Jam būdinga planinė ekonomika, valstybinis gerovės teikimas, centrinis planavimas, milžiniškos valstybės galimybės mobilizuoti didelę populiacijos dalį, taip teigė Vedery (1996), Castells (2007) bei Norkus (2008).

Tačiau pokomunistinėse valstybėse buvo atmestas sovietinis socialinės politikos modelis ir iki šiol yra ieškomas optimalios socialinės globos modelis, kuris atitiktų pereinamojo laikotarpio realybę. Vakarų valstybėse taip pat stengiamasi reformuoti socialines viešosios politikos kryptis, suteikiant joms daugiau dinamiškumo, vis labiau įtraukiant piliečius į socialinių problemų sprendimą. Tuo pačiu keliu bando žengti ir Centrinės bei Rytų Europos šalys.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 109 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (5412 žodžiai)
  • Universitetas
  • Greta
  • Gerovės valstybė ir jos modelių lyginamoji analizė teoriniu aspektu
    10 - 4 balsai (-ų)
Gerovės valstybė ir jos modelių lyginamoji analizė teoriniu aspektu. (2016 m. Vasario 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/geroves-valstybe-ir-jos-modeliu-lyginamoji-analize-teoriniu-aspektu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 15:59
×