Globalizacija ir finansinės krizės


Santrauka. Įvadas. Globalizacijos teoriniai aspektai. Globalizacijos procesą lemiantys veiksniai. Globalių finansų integracijos tipai ir nauda. Finansinė globalizacija. Finansinių krizių teoriniai aspektai. Finansinės krizės ir jų aiškinimas. 2008 – 2009 metų pasaulinės krizės priežastys ir pasekmės. Pasaulinės finansų krizės įtaka Lietuvos finansų sistemai. Globalizacijos įtaka finansinėms krizėms. Esamos situacijos analizė. Palūkanų normos kitimas krizės laikotarpiu. Vartotojų kainų indekso kitimas. Kapitalo srautų kitimas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Įvykusiai 2008 - 2009 metų pasaulinei finansų krizei ir ekonomikos recesijai akivaizdu, kad finansinė globalizacija tapo svarbiu rinkų nestabilumo veiksniu. Finansinė globalizacija padidino nepageidaujamą ekonominio nuosmukio riziką. Manoma, kad finansinė globalizacija sukėlė neigiamus efektus trumpu ir vidutiniu laikotarpiu, tačiau ilgu laikotarpiu jos poveikis buvo teigiamas.

Darbo tikslas – Aptarti finansinės krizės ir globalizacijos teorinius aspektus bei išnagrinėti šių aspektų poveikį atskiroms šalims.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti finansinės globalizacijos procesą teoriškai.

Išskirti finansinės globalizacijos privalumus ir trūkumus.

Aptarti finansinių krizių teorinius aspektus.

Išsiaiškinti globalizacijos įtaką finansinėms krizėms.

Įvertinti finansinių krizių bei globalizacijos poveikį atskiroms šalims.

Darbo metodai: Grafinės analizės metodas

Czinkota, Ronkainen, Moffett ir Moynihan (2001) teigia, kad globalizacija yra verslo iniciatyva, paremta įsitikinimu, jog pasaulis tampa vis labiau homogeniškas. Šį homogeniškumą lemia skirtumų tarp pasaulio šalių nykimas. Todėl įmonės yra priverstos globalizuoti savo tarptautines strategijas taip, kad būtų pasiektas konkurencinis pranašumas. Pugačiausko (2000) nuomone, globalizacija – tai procesas, kai atsiranda valstybių sienas ir pasidalijimus pereinantys tinklai, vienokiu ar kitokiu laipsniu sujungiantys valstybes į bendriją, kurioje veikia bendri principai ir vertybės. Dicken (2003) teigia, kad ekonomikos globalizacijos procesui didelę įtaką turėjo ekonominė šalių plėtra, kintanti technologinė aplinka, globalūs pokyčiai prekių gamyboje ir paslaugų sektoriuje, globalios konkurencijos intensyvėjimas, naujų globalių finansų rinkų sistemų atsiradimas. Mažėjantys prekybos barjerai bei tarptautinių organizacijų (ES, NAFTA, PPO ir pan.) siekis sumažinti tarifinius užsienio prekybos apribojimus sustiprino rinkų globalizaciją ir įmonių galimybes veikti globalioje rinkoje. Globalizacijos priežastimi ir pasekme galima laikyti ir vartotojų poreikių supanašėjimą visame pasaulyje.

aplinkos veiksniai (prekybos barjerų tarp šalių mažėjimas, ekonominė šalių integracija, spartūs užsienio prekybos ir investicijų augimo tempai, stiprėjanti tarptautinė finansų rinka, tarptautinių strateginių aljansų kūrimas, technologijų pažanga);

konkurencijos veiksniai (išaugęs konkurencijos mastas, globalių konkurentų atsiradimas);

išlaidų veiksniai (ekonomija dėl išaugusio gamybos masto, logistikos funkcijų optimizavimas, mažesnės tyrimų ir diegimo išlaidos, darbuotojų kvalifikacijos ir darbo apmokėjimo lygio įvairiose šalyse skirtumai, spartesnis mokymasis ir patirties akumuliacija).

Vertinant dalyvavimo naudą ir riziką, yra naudinga išskirti keturių rūšių finansines integracijas (Peter B. Kenen, 2007):

Viešojo sektoriaus valstybės skolinimosi integracija. Ši integracija gali būti dviejų formų: užsienio valiutos skolos vertybinių popierių išleidimas ir išdavimo tvarkos vietine valiuta paskola, kurią užsieniečiai gali įsigyti emitento vidaus rinkoje;

Įmonių sektoriaus integracija. Ši integracija pasižymi tiesioginėmis užsienio investicijomis, taip pat tarpvalstybiniu skolinimusi ir nuosavybės klausimais apie kitų šalių rinkas;

Tolimesnė integracija į verslo sektorių. Atsiranda tada, kai instituciniai ir individualieji investuotojai perka ir parduoda kitų šalių atsargas ir obligacijas tų šalių rinkose;

Bankų sektoriaus integracija. Visoje pasaulio tarpbankinėje rinkoje, kurioje galima skolintis ar paskolinti laikinai.

Ekonomistai tikėjosi gauti didelės naudos iš finansinių integracijų, tačiau išanalizavus duomenis, jų lūkesčiai nepasiteisino. Nagrinėjant integracijų naudą remiamasi pernelyg paprastomis priemonėmis, kuriuo šalys stengėsi apriboti tarptautinio kapitalo srautus. Taigi pagrindiniai laimėjimai iš globalių finansų integracijos negauna tiesioginio poveikio iš kapitalo pervedimų iš ekonomiškai stiprių į ekonomiškai silpnas šalis. Finansinės integracijos indėlis į institucijų kokybės kapitalą importuojančias šalis, pavyzdžiui, didesnis supratimas, kad reikia gerinti verslo valdymą, bankų priežiūros kokybę ir stiprinti finansų rinkas.

Financines globalizacijos privalumai (Kenen Peter B., 2007):

Yra daugybė privalumų, kuriais pasaulis naudojasi, dėl finansinės globalizacijos. Pirma ir svarbiausia yra tai, kad ji sustiprino kapitalo srautus į kiekvieną šalį, kuri yra pasirengusi su kitomis šalimis atremti kiekvieną finansinę krizę. Kitas svarbus veiksnys yra tai, kad dėl finansinės globalizacijos kapitalo srautai tarp tautų padidėjo ir tai sukėlė gerai organizuotą pasaulio pinigų paskirstymą. Kitas svarbus faktas yra tas, kad finansų globalizacija pagerino žmonių gyvenimo lygį. Paprasčiau tariant, finansinė globalizacija yra puiki apsauga nuo nacionalinių sukrėtimų ir puiki sistema veiksmingesniam pasaulinių išteklių paskirstymui.

Finansinės globalizacijos trūkumų skaičius taip pat nemažas. Visų pirma, jei vienos šalies ekonomika nėra stipri, tai ją gali paveikti kitos šalies finansiniai sukrėtimai. Taip pat, finansinė globalizacija gali sukelti stiprių sutrikimų, kainų augimą, akcijų rinkos neramumus, banko nesėkmes, įmonių bankrotus, valiutos nuvertėjimą ir kt. Kitas reiškinys- nuosmūkis. Dauguma šalių daugiau ar mažiau yra paveikiamos finansinių sukrėtimų Jungtinėse Valstijose ir staigus kapitalo atstatymas gali sukelti ekonominę turbulenciją.

  • Microsoft Word 101 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (4943 žodžiai)
  • Universitetas
  • Živilė
  • Globalizacija ir finansinės krizės
    10 - 8 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Globalizacija ir finansinės krizės. (2015 m. Gegužės 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/globalizacija-ir-finansines-krizes.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 21:28
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo