Globos ir rūpybos skirtumai Teisės pagrindai


Įvadas. Socialine globos ir rūpybos samprata. Teisinė globos ir rūpybos samprata. Vaikų globos ir rūpybos steigimo samprata. Suaugusių asmenų globos ir rūpybos steigimo samprata. Socialinės globos ir rūpybos teisinis reglamentavimas. Vaikų globos ir rūpybos teisinis reglamentavimas. Vaiko globos ir rūpybos rūšių reglamentavimas. Išvados. Literatūra.


Lietuvoje vykstantys ekonominiai ir socialiniai pokyčiai - gyvenimo lygio smukimas, nedarbo atsiradimas ir plitimas palietė nemažai žmonių. Nesugebėjimas prisitaikyti prie pakitusių gyvenimo sąlygų lėmė probleminių šeimų skaičiaus augimą. Probleminių šeimų nenorinčių arba nesugebančių rūpintis savo vaikais, gausa tapo viena iš priežasčių, dėl kurios suaugę asmenys nesulaukia pagalbos iš savo pilnamečių vaikų, arba dėl kurios vaikai netenka tėvų globos.

Asmeniui kuris nesugeba pats įgyvendinti savo teisių ir teisėtų interesų, būtina sudaryti sąlygas joms realizuoti. Globa ir rūpyba, yra viena iš priemonių padedanti vaikui, ar neveiksniam fiziniam asmeniui jo, kaip teises subjekto teisių įgyvendinimą, sukurti tinkamą aplinką, jo socialiniams, ekonominiams ir doroviniams interesams tenkinti. Tačiau likusių be tėvų globos vaikų ir negalinčių savimi pasirūpinti suaugusių asmenų teisių apsaugos problema vis dar aktuali.

Išnagrinėti vaiko globos (rūpybos) šeimoje, šeimynoje ir vaikų globos institucijoje ypatumus.

Vaiko apsauga siejasi su jo priklausomumu. Visuomenė suteikia vaikui specialų statusą, pripažindama suaugusiuosius atsakingais už vaikų apsaugą, ir užtikrinančiais vaikų globą. Šeima yra pripažinta saugiausia vieta vaikui.

Deja, tačiau globos reikia ne tik vaikams. Pagalba ar globa gali būti reikalinga psichinę ar fizinę negalią turintiems asmenims, arba senyvo amžiaus žmonėms. Pagalbą ir globą pirmiausia tokiems žmonėms turi suteikti šeima.

3) rengti vaiką savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje. Svarbiausia globojant vaiką – atsižvelgti į jo interesus, nes kitaip nėra prasmės atskirti jį nuo biologinės šeimos, kurioje gyvenimo sąlygos nebuvo pritaikytos normaliam vaiko vystymuisi. Siekiant užtikrinti vaiko globos (rūpybos) tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, būtina sukurti vaikui artimą, kiek galima panašesnę į natūralią šeimos aplinką. Todėl nustatant vaikui globą (rūpybą) reikia vadovautis vaiko globos (rūpybos) steigimo principais. CK išskiriami 5 vaiko globos (rūpybos) steigimo principai:

1) pareigą bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis, kurios gali patarti, suteikti pagalbą rūpimais klausimais ir

Priešingai nei vaikų globos (rūpybos) sąvoka, suaugusių asmenų globos ir rūpybos sąvoka atskirai jokiame teisės akte nėra apibrėžta. Tačiau remiantis CK 3.298 ir 3.239 straipsniuose pateiktu globos ir rūpybos steigimo tikslu, suaugusių asmenų globą ir rūpybą galima apibūdinti, kaip pilnamečių, negalinčių visapusiškai savimi pasirūpinti asmenų teisių ir interesų apsaugą ir gynimą, pagalbą jiems atliekant savo pareigas.

Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje numatyta tėvų pareiga iki pilnametystės išlaikyti savo vaikus. Skirtingai nei tėvai, vaiko globėjai (rūpintojai) neturi pareigos išlaikyti globojamus (rūpinamus) vaikus iš savo lėšų. Todėl pagrindiniai vaiko globos (rūpybos) finansavimo šaltiniai yra įvairios valstybės skiriamos išmokos, kurios reglamentuotos Išmokų vaikams įstatyme. Šiame įstatyme numatytos šios išmokų, globojamam (rūpinamam) vaikui išlaikyti, rūšys: vienkartinė išmoka gimus kūdikiui, vaiko globos (rūpybos) išmoka, vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti.

5. Teisės aktuose tiesiogiai neįvardintos suaugusių asmenų globos (rūpybos) formos, tačiau socialinės pagalbos ir jos teisinio reglamentavimo turinio požiūriu galima išskirti dvi globos (rūpybos) formas: globą (rūpybą) namuose, kai paskirtas globėjas (rūpintojas) prižiūri neveiksnų, ribotai ar visiškai veiksnų asmenį jo namuose, ir globą (rūpybą) globos įstaigoje, kurioje asmeniui teikiamos stacionarios globos paslaugos.

  • Microsoft Word 41 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (5681 žodžiai)
  • Kolegija
  • Diana
  • Globos ir rūpybos skirtumai Teisės pagrindai
    10 - 1 balsai (-ų)
Globos ir rūpybos skirtumai Teisės pagrindai . (2017 m. Kovo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/globos-ir-rupybos-skirtumai-teises-pagrindai.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 23 d. 16:04
×