Grįžtamasis patikrinimas ir testavimas nepalankiausiomis sąlygomis Finansinės rizikos modeliavimo individualus darbas


Paveikslų sąrašas. Įvadas. Grįžtamojo patikrinimo ir testavimo nepalankiomis sąlygomis teoriniai aspketai. Grįžtamojo patikrinimo samprata, rūšys. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis samprata. Grįžtamojo patikrinimo ir testavimo nepalankiomis sąlygomis analizė. Atskiro aktyvo atvejo analizė. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis analizė. Išvados. Literatūra.


Temos aktualumas. Portfelinio investavimo pagalba galima planuoti, įvertinti, kontroliuoti savo investicinę veiklą, įskaitant skirtingas vertybinių popierių rizikos sektorius, bendrus galutinius investavimo rezultatus. Nuo pat investicinio portfelio atsiradimo pradžios pagrindinis dėmesys jį formuojant buvo ir iki šiol yra skiriamas portfelio optimizavimui. Optimalus investicinio portfelio formavimas reikalauja investicinės strategijos analizės. Ši analizės remiasi investicinės, paties investavimo laikotarpio ir atsiradusios rizikos nagrinėjimu. Pastaruoju metu, daugelyje rinkų investicijų pelningumui lėtėjant ir saugantis galimų būsimų finansų sektoriaus krizių, vis daugiau dėmesio skiriama investicinio portfelio rizikos vertinimui. Tikslaus rizikos įvertinimo dėka galima sudaryti prielaidas, prognozes galimiems nuostoliams išvengti. Vis auganti auganti pasaulinė finansų rinka skatina investuotojus, mokslininkus, valstybės institucijas atsakingas už šalies ekonomiką ieškoti naujų, tobulesnių investicijų rizikos vertinimo metodų, nes atsiranda vis naujesnių, išvestinių, „hibridinių“ sandorių rūšių, tad didėja ne tik finansinių sandorių apimtys, tačiau ir galimi investicijų nuostoliai. Sparčiai augančių technologijų dėka investuotojai vis prasmingiau gali naudoti anksčiau savarankiškų sudėtingų skaičiavimų reikalavusius grįžtamojo patikrinimo ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rizikos vertinimo metodus.

Darbo objektas: grįžtamasis patikrinimas ir testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Darbo tikslas: išanalizuoti grįžtamojo patikrinimo ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis praktinį pritaikomumą.

Darbo tikslui įgyvendinti, iškelti darbo uždaviniai:

Apžvelgti grįžtamojo patikrinimą sampratą, funkcijas;

Išnagrinėti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sampratą, funkcijas;

Įvertinti grįžtamojo patikrinimo ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis praktinį pritaikomumą;

Tyrimo metodai: Atliekant darbą buvo naudojamas bendramokslinis tyrimo metodas – literatūros šaltinių pateikiamos informacijos analizė bei sintezė.

Naudota literatūra: Rašant darbą daugiausiai buvo naudotasi internete pateikiama užsienio ir Lietuvos šaltinių informacija.

Darbo struktūra: Pirmoje dalyje „GRĮŽTAMOJO PATIKRINIMO IR TESTAVIMO NEPALANKIAUSIOMIS SĄLYGOMIS TEORINIAI ASPEKTAI” supažindama su grįžtamojo patikrinimo ir testavimo nepalankiomis sąlygomis sampratomis, šių finansinės rizikos valdymo metodų istorijomis, rūšimis, savybėmis.

Antroje dalyje „GRĮŽTAMOJO PATIKRINIMO IR TESTAVIMO NEPALANKIAUSIOMIS SĄLYGOMIS ANALIZĖ” nagrinėjamas grįžtamojo patikrinimo ir testavimo nepalankiomis sąlygomis praktinis pritaikymas.

Darbo metodai: rengiant darbą taikyti mokslinės literatūros analizės, apibendrinimo ir lyginamosios analizės metodai.

Šioje dalyje supažindama su grįžtamojo patikrinimo ir testavimo nepalankiomis sąlygomis sampratomis, šių finansinės rizikos valdymo metodų istorijomis, rūšimis, savybėmis.

Kaip apibrėžia Lietuvos bankas metodinėse rekomendacijose bankams dėl vidinių rinkos rizikos vertinimo modelių taikymo (2002) grįžtamasis patikrinimas (angl. backtesting) – tai rizikos vertės, kitaip žinomos kaip VaR (ang. Value at Risk) modelio kokybės vertinimo metodas. Naudojant šį metodą, kiekvienos darbo dienos veiklos rezultatas – pelnas (nuostolis) – palyginamas su atitinkamu numatytu VaR modelio rezultatu. Tuo tarpu užsienio autoriai pateikia šiek tiek skirtingus objekto apibrėžimus: O. Sarfati (2014) teigia, jog grįžtamasis patikrinimas yra simuliacija, kurios tikslas yra įvertinti investavimo strategijos ateities rezultatus patikrinant strategijos praeities rezultatus, A. Jorion (2007) taip pat kaip ir Lietuvos bankas sieja grįžtamąjį ryšį su VaR modeliu, jog tai, statistinių procedūrų rinkinys, sukurtas patikrinti ar tikrieji praradimai sutampa su ankstesnėmis VaR prognozėmis. Taigi apibendrintai galima daryti išvada, jog grįžtamasis patikrinimas yra priemonė, kurios tikslas yra investavimo strategijos, rizikos vertės patikrinimas, lyginant strategijos ar modelio rezultatų prognozes su realiais rezultatais, kitaip tariant investavimo strategijos efektyvumo patikrinimas.

Grįžtamąjį patikrinimą paaiškina žemiau pavaizduota schema. Investuotojas atlikdamas šį patikrinimą turi nusistatyti, kurį periodą (angl. „sample in“) nori testuoti, mėginti įvairias strategijas, taip optimizuodamas portfelio grąžą. Tęstuojąmą portfelio dalį jis lygina su „neutraliais“ istoriniais duomenimis (angl. „sample out“). Atliekant šį patikrinimą patariama, visą periodą nuo patikrinimo periodo pradžios iki šiandienos išskirstyti į tris dalis ir dvi iš jų paskirti „sample in“ periodui ir vieną „sample out“.

  • Finansai Referatas
  • Microsoft Word 608 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (3799 žodžiai)
  • Universitetas
  • Edvardas
  • Grįžtamasis patikrinimas ir testavimas nepalankiausiomis sąlygomis Finansinės rizikos modeliavimo individualus darbas
    10 - 5 balsai (-ų)
Grįžtamasis patikrinimas ir testavimas nepalankiausiomis sąlygomis Finansinės rizikos modeliavimo individualus darbas. (2016 m. Gegužės 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/griztamasis-patikrinimas-ir-testavimas-nepalankiausiomis-salygomis-finansines-rizikos-modeliavimo-individualus-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 10:22
×