Grožio salono UAB Jordunė teikiamų paslaugų kokybės analizė


Serqual kokybės kriterijai. Uab "Jordųnė" lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas. Uab "Jordunė" teikiamų paslaugų kainos. Vartotojų lūkesčių įvertinimas pagal Serqual metodiką. Patirtos kokybės įvertinimas pagal Serqual metodiką. Išplėstinės kokybės funkcijos įgyvendinimo etapai. Uab "Jordunė" organizacinė valdymo struktūra. Uab "Jordunė" mikro ir makro aplinkos veiksniai. Įvadas. Paslaugų kokybės vertinimo ypatumai. Paslaugų kokybės apibrėžtis. Vartotojų poreikių tenkinimas. Pasiūlos ir paklausos ryšys paslaugų įmonėje. Personalo įtaka teikiamų paslaugų kokybei. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Paslaugų kokybės vertinimo kriterija. Grožio salono ,,jordunė‘‘ paslaugų kokybės analizė. Paslaugų įmonė - grožio salonas ,,Jordunė“. Įmonės mikro ir makro aplinkos. Paslaugų įmonės – grožio salono ,,Jordunė” teikiamos paslaugos. Grožio salono ,,Jordunė“ vartotojų nuomonės tyrimas. Personalo valdymo analizė grožio salone ,,Jordunė“. Teikiamų paslaugų kokybės įvertinimas. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Priedas. anketa. PRIEDAS. Uab „Jordunė“ nuotrauka.


Baigiamajame darbe nagrinėjamos grožio salone “Jordunė” teikiamos paslaugos. Tai labai specifinė paslaugų kategorija, reikalaujanti itin aukštos paslaugų teikėjo kompetencijos. Atlikta teikiamų paslaugų analizė ir jų kokybės vertinimas leis grožio salono darbuotojams subalansuoti pasiūlą su paklausą, pritraukti daugiau naujų vartotojų ir tuo pačiu užtikrinti savo išlikimą rinkoje.

Final test paper is investigate supported services of beauty salon “Jordune”. It is very specific category of services, which is demanding especially high competence of supplier. Fulfiled analysis of supported services and theirs appreciation of quality will let to workers of beauty salon to balance supply with demand, to attract more new consumers, and in the same time to assure theirs remaining in the market.

Vartojimas - kiekvienos ekonominės veiklos galutinis tikslas. Tai sąlygoja būtinybę numatyti šio proceso kitimą ir įvertinti paslaugų galimybes patenkinti vartotojų poreikius. Grožio paslaugų vartojimo struktūrai įtaką daro ekonomikos išsivystymo lygis. Vakarų šalyse nuolat auga vartojimo išlaidų dalis įvairių paslaugų apmokėjimui. Svarbu nustatyti, ar, gerėjant ekonomikos būklei, ta pati tendencija ryškėja ir Lietuvoje.

Darbo objektas – grožio salonas „Jordunė“

Darbo tikslas - išanalizuoti Mažeikiuose grožio salone „Jordunė“ teikiamų paslaugų kokybę

pateikti grožio salono „Jordunė“ paslaugų paketą, jų sudėtį, pajamų bei išlaidų santykį;

išnagrinėti grožio salono „Jordunė“ paslaugų kokybę

Visi penki mokslinėse publikacijose aptariami ir D. A. Garvin apibendrinti požiūriai į kokybę gali

5. išsamiau informuoti darbuotojus ir didinti suinteresuotumą kokybės lygiu;

V. Zeithaml, M. Bitner (1996) manymu, atskiriems paslaugų teikimo etapams visgi galima nustatyti tam tikrus reikalavimus (pavyzdžiui, priimti 4 pacientus per 1 valandą) ir siekti juos įgyvendinti. Tai įvertinus, papildyta Ph. Crosby pateikta kokybės apibrėžtis galėtų būti taikytina ir paslaugose.

Sunku būtų teikti paslaugą, kuri tenkintų išorinius vartotojų poreikius, jeigu įmonėje nebus įdiegta vidinių vartotojų poreikių tenkinimo mechanizmo, be kurio neįmanoma sukurti visais atžvilgiais kokybiškų paslaugų be nuostolių dėl blogos veiklos kokybės, todėl nepatenkinus vidinių vartotojų poreikių, išoriniai vartotojai gali būti nepatenkinti dėl šių trijų priežaščių:

dėl to, kad nepatenkinama paslaugos kokybė, nors ji pigi;

dėl to, kad patenkinama paslaugos kokybė, nors ji brangi

dėl to, kad nepatenkinama paslaugos kokybė ir ji brangi.

Šiame paveiksle pateikiamas vaizdas proceso, kuriuo vartotojų poreikiai ir lūkesčiai paverčiami produktais ar paslaugomis, kurie patenkintų ir viršytų jų poreikius ir lūkesčius. Tikrieji jų poreikiai ir lūkesčiai vadinami laukiama kokybe, tai yra kokybė, kokios vartotojas tikisi iš produkto ar paslaugos. Vartotojams svarbūs šie požymiai:

Siekiant patenkinti vartotojų poreikius, pirmiausia reikia juos identifikuoti. Kokybė turi būti pritaikyta kiekvienam asmeniui.(Vanagas,P.2004,p. 150) Įmonės paprastai negali patenkinti visų vartotojų tiekdamos tą patį produktą. J. Juranas siūlo klasifikuoti vartotojus į dvi grupes: keletas gyvybiškai svarbių ir daug naudingų. Vartotojus tikslinga segmentuoti pagal šiuos požymius:

Būtini poreikiai yra reikalavimai, kuriuos paslauga ar gaminys privalo tenkinti. Tenkinantys reikala- vimai yra tie, kuriuos nurodo klientas, ko jis nori, šių reikalavimų įgyvendinimas sukelia klientų ne- pasitenkinimą.

Džiuginantys pasitenkinimą reikalavimaį yra nauji produkto ar paslaugos bruožai, kurių pirkėjas nesitiki.

Nepaisant pastangų patenkinti vartotojus, kiekvienam versle bus nepatenkintų. Vienas nepatenkintas klientas gali sudaryti nuomonę apie įmonę keturiasdešimčiai esamų ar būsimų klientų. Efektyvus skundų sprendimas padidina klientų lojalumą ir išsaugo juos.(Paulauskaitė, N. 1998, p. 46)

Teikiant paslaugas vartotojo patenkinimas ar nepatenkinimas gali būti tiesiogiai susijęs su įmonės atstovais arba su paslaugų teikimo personalu.

  • Microsoft Word 294 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 56 puslapiai (13002 žodžiai)
  • Kolegija
  • Viktorija
  • Grožio salono UAB Jordunė teikiamų paslaugų kokybės analizė
    10 - 5 balsai (-ų)
Grožio salono UAB Jordunė teikiamų paslaugų kokybės analizė. (2016 m. Gegužės 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/grozio-salono-uab-jordune-teikiamu-paslaugu-kokybes-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 05:59
×