Grožio samprata


Grožio samprata.

Norint suprasti grožio sąvoką, pirmiausiai reikėtų išsiaiškinti, ką jis suteikia žmogui ir apskritai visam pasauliui. Jis kiekvieną iš mūsų veda idealo link. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad išorinis grožis - tai dar ne viskas. Jis neapsrendžia žmogaus kaip asmenybės. Tuomet iškyla klausimas: koks žmogus yra idealus? Toks, kurio „dvasia kuo tobuliausia realizuojasi kūniškame gaivale ir pati įgauna tam tikrą kūniškumą bei susilieja su kūnu į neatskiriamą vienovę. Idealus žmogus turi būti ir doras ir gražus, t.y. vidinės moralinės savybės turi tinkamai pasireikšti jo išorinėje išvaizdoje ir elgsenoje“.

Kodėl mes ieškome grožio? Štai kaip į šį klausimą atsako Platonas. „Sutikdama gražų daiktą ir atpažinusi jame atvaizdą to grožio prototipo, kurį buvo išvydusi anajame pasaulyje prieš savo gimimą, žmogaus siela nepaprastai nudžiunga; ji visomis priemonėmis stengiasi priartėti prie šito daikto ir su juo bendrauti“ [Ties grožio vertybėmis, 1994m., 10psl.]. Iš to galime padaryti prielaidą, kad kiekvienas iš mūsų yra susikūręs savo vidinį grožio etaloną, kurio ieškome visą gyvenimą. Atsitiktinai sutikę kažką panašaus, mes stengiames jį išlaikyti kuo arčiau savęs ir puoselėti kuo ilgesni laiką. Žmogaus siela trokšta kuo daugiau suburti aplink save grožio, nes tik taip ji galės tapti gražesnė ir tą grožį dalinti kitiems.

Tik laimingas žmogus gali būti gražus. Laimė yra suvokiama skirtingai. Vieniems laimė – materialinės gėrybės, kitiems - dvasinės bei dorovinės prielaidos. Platonas ją suprato savaip: siekiant savosios laimės, reikėtų nepamiršti aplinkinių žmonių interesų, nes egoizmas nėra tinkamas laimės kūrimo pamatas. Rūpindamiesi kitų laime, surandame ir savąją – tokia buvo filosofo nuomonė. Tačiau neretai pasitaiko, jog laimė mus apleidžia ir mes imame kaltinti aplinkinius, tačiau visuomet priežasties reikėtų pradėti ieškoti nuo paties savęs: „Dėl savo nelaimių žmonės yra linkę kaltinti likimą, dievus ir ką tik nori, bet ne patys save“ [Voroncovas V., Išminties simfonija, 1990m., 69psl.].

Sielos grožis yra žymiai vertingesnis už kūno.

Platonas labiau domisi ne išoriniu grožiu, bet vidiniu. Jis tarsi išaukština jį.

Grožio sąvoka yra susieta su gėriu. Jie negali egzistuoti būdami atskirai.

Graži aplinka skatina kilnius bei gražius poelgius.

Menas gimdo grožį bei gėrį.

Grožis, gėris, teisingumas, kuklumas bei kiti teigiami bruožai, „suplaukdami“ į viena vietą, sudaro skaidrų nedalomą kūną, kuri galima pavadinti vertybėmis.

Kantas bando grožio sąvoką kaip galima griežčiau atidalyti nuo giminingų vertybių sąvokų. Grožis, kaip ir moralinis gėris, yra aprioriškas, t.y. būtinas ir visuotinai galiojąs; bet jis patinka – visai be sąvokos - priešingai gėriui, kuris su tikslo norma sutampa. Atsižvelgiant į tą grožio besąvokiškumą, nėra galima duoti ir turimo kriterijaus intelektualiniam grožio įvertinimui. Šita sąmoningo masto (kriterijaus) stoka grožis prilygsta malonumui; abu patinka be sąvokos, bet tik tai, kas pojūtiškai malonu, niekuo nepretenduoja į visuotinį galiojimą, kaip grožis, o yra individualinės prigimties. Skonio arba estetinis sprendimas, nors negali būti įrodytas – ir užtat dėl skonio nedera ginčytis, - o vis dėlto jis pretenduoja i būtinumą ir visuotinumą; tai kas gražu, turi visiems patikti.

Labai svarbu yra grožį skirti nuo malonumo, nuo gėrio ir nuo naudingumo, nurodant, kad pastarieji visi yra geidžiameji objektai, kai grožis žadina nesuinteresuotą patikimą. Estetinis patikimas turi tą ypatingumą, kad jis yra visai nepareinamas nuo realios daikto egzistencijos. Kur daiktu domėjimas arba gėrėjimasis pareina nuo jo patiriamumo arba apčiuopiamumo, ten nėra estetinio pajautimo. Tik ten, kur gryna daikto žiūra teikia laimės, nesvarbu, ar tas daiktas tikrai, ar tik vaizduotėj egzistuoja, esama tikro estetinio atsidavimo.

  • Filosofija Referatas
  • Microsoft Word 21 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (3417 žodžiai)
  • Tadas
  • Grožio samprata
    10 - 9 balsai (-ų)
Grožio samprata. (2015 m. Spalio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/grozio-samprata.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 07:50
×