Gruntų mechanika laboratorinių ataskaitos


Žemės ūkio laboratorinis darbas.

Natūralaus grunto drėgnio nustatymas. Natūralaus grunto tankio nustatymas. Smėlio granuliometrinės sudėties nustatymas. Proktoro bandymas. Natūralaus grunto byrėjimo kampo nustatymas. Grunto filtracinės savybės. Grunto spūdumas. Grunto kirpimo bandymas. Molio grunto takumo drėgnis. Molio grunto plastiškumo drėgnis. Molio grunto brinkimas. Molio grunto suslūgimas. Molio grunto išmirkimas. Grunto fizinių savybių nustatymas.


Teorinė dalis. Natūraliu drėgniu vadinamas grunto drėgnis gamtinėmis jo slūgsojimo sąlygomis. Drėgnio kaita priklauso nuo metų laiko ir kritulių kiekio. Molio gruntų drėgnis gana pastovus, nes vandens prasiskverbimo greitis labai mažas. Smėlio natūralus drėgnis kinta nuo 2 iki 16 % ir molių – nuo 18 iki 48 %.

Reikalingos priemonės. Metalininiai indeliai su dangteliais (2vnt.), elektoninės svarstyklės, džiovinimo krosnelė, eksikatorius su kalcio chloridu, mentelė.

Išvados. Natūralus drėgnis tai grunto drėgnis natūraliomis gamtinėmis sąlygomis. Atlikus eksperimentą išmatuoti bandinių natūralūs drėgniai (13,52% ir 9,73%) atitinka teorinius dydžius, kurie yra intervale nuo 2% iki 16%.

Teorinė dalis. Kietųjų dalelių ir natūralaus grunto tankio rodikliai nustatomi laboratoriniais bandymais. Kietųjų dalelių tankis yra dalelių masės ir jų tūrio santykis. Šis tankis priklauso nuo dalelių mineralinės sudėties.

Vidutinės jų reikšmės yra tokios: smėlio - 2,66 g/cm3, priesmėlio – 2,7 g/cm3. Natūralaus grunto tankis - tai nesuardytos sandaros ir nepakitusio drėgnio grunto masės santykis su jo tūriu. Jis priklauso nuo grunto drėgnio ir dalelių tankio ir gali būti 1,5-2,2 g/cm3. Šis tankis nustatomas žiedo arba parafinavimo metodu.

Išvados. Natūralaus grunto tankis svyruoja tarp 1,5-2,2 g/cm3. Jis priklauso nuo grunto drėgnio ir dalelių tankių. Atlikus šį bandymą, vidutinį natūralaus grunto tankį gavome 1,97 g/cm3. Galime daryti išvadą, kad eksperimentiškai nustatytas natūralaus grunto tankis atitinka teorinį.

Darbo tikslas: Atlikti smėlio grunto granuliometrinę analizę, taikant sietų metodą, ir nustatyti granuliometrinės kreivės formą ir grunto pavadinimą.

Darbo priemonės: Svarstyklės, sietai, semtuvas, palstmasiniai indeliai.

Teorinė dalis: Grunto granuliometrinė sudėtis suprantama kaip įvairaus didumo mineralinių dalelių masė, išreikšta sauso grunto masės procentais. Frakcija yra grunto dalis, kuri gali būti išskirta pagal dalelių dydį. Smėlio frakcijos dalelės (2 – 0,06mm) būna apskritos ir kampuotos formos. Jos sudaro grunto skeletą ir sukuria vidinę trintį. Gruntai pagal frakcinę sudėtį skirstomi į žvyrą, smėlį, dulkį, molį.

Reikalingos priemonės: Proktoro prietaisas, džiovinimo krosnelė, maišymo indas, smetuvėlis, mentelė, sietas, svarstylės, peilis, liniuotė, slankmatis, medinis štampas, indas su vandeniu.

Teorinė dalis: Grunto tankinimas- mechaninis procesas, dėl kurio grunto tūris mažėja t.y. grunto dalelės kompaktiškiau susispaudžia ir mažėja porų tūris. Grunto tankinimas padidina grunto stiprumą. Suntankinto grunto stiprumas padidėja 2- 3 kartus. Sausasis tankis, atitinkantis aukščiausią Proktoro kreivės tašką yra Proktoro tankis, o šį tašką atitinkantis drėgnis yra optimalusis grunto drėgnis.

Išvados: Atlikę laboratorinį darbą nustatėme, kad Proktoro tankis yra ρPr =1,825 g/cm3 , o optimalusis grunto drėgnis yra w= 0,1. Apskaičiuotas grunto tankinimo rodiklis yra DPr ≈ 1,00.

Gruntų mechanika laboratorinių ataskaitos. (2016 m. Gegužės 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/gruntu-mechanika-laboratoriniu-ataskaitos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 22:07