Gubernija veiklos finansinė analizė


Pagrindiniai duomenys apie bendrovę. AB „Gubernija“ 2007-2014 horizantalioji analizė. AB „Gubernija“ 2013 – 2014 vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. AB „Gubernija“ 2013 finansinių rodiklių analizė. AB „Gubernija“ skolų grupės 2007-2014 santykinių rodiklių skaičiavimas.


1.8 Dividentų mokėjimo politika 2007 – 2014: dividentai nemokami, nes įmonėje nėra uždirbto grynojo pelno, skirstymui.

1. 10 Esminiai įvykiai bendrovės gyvenime per paskutinius 2-3 metus:

PASTABA: Nuo 2010 metų iki 2014 metų savikainą naudojau – žaliavas ir medžiagas (iš sąnaudų).

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą: (40261+137) – 41091 (sąnaudose įtraukta ir žaliavos (kurias naudoju savikainoje) nes kitaip nesigauna atsakymas)) – 562 = (1255)

2008 metais produkcijos pardavimo pajamos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 24,1 proc. Siekiant tenkinti pirkėjų poreikius, bendrovė sistemingai papildo gėrimų asortimentą, tačiau pasiekti praėjusių metų pardavimų lygio nepavyko. Alaus pardavimų sumažėjimas turėjo neigiamos įtakos bendrovės bendrojo pelningumo rodikliui. Savikainos padidėjimui įtakos turėjo žaliavų pabrangimas. Veiklos sąnaudos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 19,24 proc. , bendrovė vykdo griežtą visų resursų taupymo politiką. Pastarieji metai buvo ypatingai sudėtingi, nes bendrovė dirbo labai sunkiomis finansinėmis sąlygomis: trūko apyvartinių lėšų, kilo žaliavų, medžiagų, paslaugų kainos. 2008 metais įmonė dirbo nuostolingai, tokį rezultatą lėmė pardavimų kritimas.

2009 metai, lyginant su 2008 metais, pardavimo pajamas sumažėjo 32,59 proc. Iš to matyti, jog yra taikoma ne efektyvi pardavimo kainų politika dėl prekybos centrų diktuojamų sąlygų. Alaus pardavimų sumažėjimas turėjo neigiamos įtakos bendrovės bendrojo pelningumo rodikliui. Bendrasis pelnas 2009 metais sumažėjo 36,8 proc. Dėl sumažėjusių pardavimo apimčių, sumažėjusios paklausos, bendrovėja mažėja ir gamybos apimtys. Turtas sumažėjo –5823997 Lt. Tai dėl ilgalaikio turto nusidevėjimo, beviltiškų skolų nurašymo, sumažejusių pirkimų. 2009 metų rezultatą nulėmė prekybos rezultatas.

Paanalizavus 2007 – 2009 metų grynąjį pelną (nuostolius), matosi nuostolių kitimas, t.y mažėjimo dinamika. Įvertinus ekonominę situaciją pasaulyje, Lietuvoje, galima manyti, kad bendrovė optimizavusi gamybą bei administracines sąnaudas ir išplėtusi rinką, gali patirti pelną ateityje.

2010 metais bendrovė uždirbo 320665 Lt pelną , o per 2009 metus patyrė 4185619 Lt nuostolį, o pardavimo pajamos padidėjo 33,46 proc. 2010 metais uždirbtas pelnas skiriamas ankstesniųjų metų patirtiems nuostoliams padengti. Šiais metai įmonės pardavimo pajamos didžiausios per visą analizuojamą laikotarpį, tai įtakojo ir didžiausią bendrąjį pelną per 2007 – 2014 laikotarpį.

Lyginant 2010 – 2011 metus, 2011 metais produkcijos pardavimo pajamos padidėjo 21,72 proc. Alaus pardavimų turėjo teigiamos įtakos bendrovės bendrojo pelningumo rodikliui. Tačiau per ataskaitinį laikotarpį patirtas grynasis nuostolis 636972 Lt, dėl priskaičiuotos paskolų, baudų ir delspinigių bei valiutos kurso įtakos pasikeitimo.

2013 metų produkcijos pajamos lyginant su 2012 metais sumažėjo 7,03 proc. Per ataskaitinį laikotarpį (2013 metus) patirtas grynasis nuostolis 1104840 Lt. Pagrindinės nuostolio susidarymo priežastys – kritusi apyvarta dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimų, uždrausių nuo 2013 metų alkoholinius gėrimus pardavinėti didesnėje negu 1 litro plastikinėje taroje.

  • Microsoft Word 307 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (2728 žodžiai)
  • Universitetas
  • Emilija
  • Gubernija veiklos finansinė analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Gubernija veiklos finansinė analizė. (2016 m. Spalio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/gubernija-veiklos-finansine-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 27 d. 13:48
×