Gyvenimo, darbo, studijų principai ES vidaus rinkoje


Ekonomikos referatas.

Santrauka. Įvadas. Gyvenimo principai es vidaus rinkoje. Laisvo asmenų judėjimo teisinis pagrindas. Buvimas kitoje šalyje iki 3 mėnesių. Gyvenimas kitoje šalyje ilgiau nei 3 mėnesiai. Gyventojai gavę teisę gyventi kitoje šalyje nuolat. Studentų galimybė gyventi kitoje ES valstybėje narėje iki 3mėn. Galimybė studentams gyventi kitoje ES valstybėje narėje ilgiau nei 3 mėn. Teisė studentams pasilikti gyventi nuolatos. Skyriaus apibendrinimas. Darbo principai Europos sąjungos vidaus rinkoje. Kvalifikacijų pripažinimas. Europos užimtumo tarnybų tinklas (eures). Komandiruotės į užsienį iki 2 metų. Svetimšalių galimybės dirbti viešajame sektoriuje. Skyriaus apibendrinimas. Studijų principai es vidaus rinkoje. Universiteto mokesčiai ir finansinė parama. Studijos užsienyje ir galimybės gauti stipendiją. Galimybė studentams dirbti studijuojant. Skyriaus apibendrinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Vis sparčiau bendradarbiaujančių šalių kontekste atsiranda poreikis užtikrinti, kad turimos Europos Sąjungos piliečio teisės nebūtų pažeidžiamos ar kaip kitaip jų nesilaikoma. Taip pat svarbu ne tik ginti piliečių teises, bet ir pačius gyventojus supažindinti su jiems priklausančiomis teisėmis bei pareigomis. Europos Sąjungos pilietybė yra dar palyginti nauja šalių tarpusavio integracijos forma. To pasekoje, dar vis atsiranda trukdžių ar nesutarimų šalyse tarp kurių vyksta piliečių mainai. Dažniausiai pasikartojančios problemos yra dvi tai: diskriminacija dėl asmens pilietybės ir svetur įgauto, mokslinį išsilavinimo laipsnį nurodančio, dokumento nepripažinimas. Kad būtų aktyviai sprendžiamos šios problemos Europos Sąjungos valstybės narės kuria direktyvas ar kitus bendrus įstatymu, kurie privalo galioti visose valstybėse narėse ir būti taikomi visiems piliečiams be išimčių.

Šiuo darbu siekiama atskleisti ir išgryninti problemus bei jų taikomus sprendimo būdus. Taip pat siekiama aprašyti, jau atliktų veiksmų, rezulatatus. Skaitytojas supažindinamas su Europos Sąjungoje vykdomais projektais ir programomis, kurių tikslas – padėti piliečiui įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą kitoje ES valstybėje narėje.

Nuo 1990 m. egzistuojanti Šengeno erdvė išsiplėtė nuo 5 narių iki 26 valstybių narių. Šios erdvės sukurimas rezultatas akivaizdus – sukurta erdvė, ne tik tarp ES valstybių narių, kurioje gyventojai, darbuotojai ir studentai gali laisvai ir nevaržomai judėti. Erdvė, kurioje yra užtikrinamos ir saugomos vienodos asmenų teisės, neatsižvelgiant į jų kilmės šalį ar pilietybę. Bendradarbiavimo laikotarpiu įteisinamos sistemos ir siekiama bendrų tikslų – užtikrinti piliečių laisvą judėjimą tarp valstybių narių ir gyvenimą jose.

Raktiniai žodžiai: laisvas asmenų judėjimas; vienodos sąlygos; kvalifikacijos pripažinimas; diskriminacijos naikinimas; teisė įsidarbinti; teisė gyventi

Temos aktualumas. Pastaruoju metu vyksta vis gilesnė ir stipresnė Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio integracija. Toks veiksnys skatina plėsti asmenų, turinčius ES pilietibę, žinojimą apie jų teises ir pareigas. Viena iš plačiausiai naudojamų pieliečio teisių – teisė laisvai keliauti, gyventi ir dirbti kitoje valstybėje narėje. Svarbu, kad šalių susitarimais siekiama užtikrinti visiems bendrai vienodus įstatymus ir galimybes gyventi bei dirbti ar studijuoti kitoje šalyje. Apie vis didėjantį žmonių keliavimą tarp ES šalių rodo ir atliktos apklausos. Pavyzdžiui, Eurostato duomenimis, 2012 m. pabaigoje 2,8 proc. ES piliečių (14,1 mln. asmenų) gyveno ne toje valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra. Kaip matyti iš 2010 m. atlikto Eurobarometro tyrimo rezultatų, 10 proc. ES apklaustų asmenų nurodė, kad jie yra gyvenę ir dirbę kitoje šalyje, o 17 proc. respondentų ketina ateityje pasinaudoti laisvo judėjimo teise. Taip pat šie atliktų apklausų rezultatai parodo ir ES piliečių supratimą apie turimas teises. Vis didėjantis gyventojų skaičius stetur, kaip ir dar didesnis planuojančių išvykti į kitą šalį, asmenų skaičius, padeda kurti stiprią vidaus rinką, bendradarbiavimą tarp šalių organizacijų.

Temos problema. Būtina išskirti svarbų ES valstybių narių žingsni diskrimanacijos, asmens pilietybes ar asmens įgyto diplomo, kitoje valstybėje, atžvilgiu, panaikinimo link. Valstybės narės susitarė dėl vienodo ir teisingo kvalifikacijos pripažinomo bei sukūrė bendrą diplomų pripažinimo sistemą. Šis būdas, piliečiui gavusiam išsilavinimą nustatantį dokumentą vienoje šalyje, leidžia vykti į kitą šalį ir joje laisvai, be jokiu trukdžių, tęsti studijas pasirinkas kitą studijų pakopą ar programa bei suteikia galimybę įsidarbinti svetur, net jei jo profesija nėra mokoma toje valstybėje.

Darbo tikslas: Pateikti asmenų teises ir pareigas keliaujant, gyvenant, dirbant ar studijuojant kitoje ES valstybėje narėje.

 • Ekonomika Referatai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Do
 • 24 puslapiai (5874 žodžiai)
 • Universitetas
 • Ekonomikos referatai
 • Microsoft Word 54 KB
 • Gyvenimo, darbo, studijų principai ES vidaus rinkoje
  10 - 7 balsai (-ų)
Gyvenimo, darbo, studijų principai ES vidaus rinkoje. (2016 m. Balandžio 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/gyvenimo-darbo-studiju-principai-es-vidaus-rinkoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 06:00