Gyventoju dalyvavimas savivaldoje


Įvadas. Gyventojų dalyvavimo vietos savivaldoje aspektai. Gyventojų dalyvavimo sprendimų priėmimo procese samprata. Gyventojų dalyvavimo savivaldoje formos ir būdai. Teisės aktų reglamentuojančių gyventojų dalyvavimą savivaldoje analizė. Gyventojų dalyvavimo savivaldoje teisinės galimybės. Gyventojų dalyvavimo sprendimų priėmimo sprendimo procese. Gyventojų dalyvavimas tiesioginiuose mero rinkimuose.

Lyginant šiuos du įstatymus, kurie apibrėžia vietos savivaldos sąvoką, galima teigti dvigubą prasmę savivaldybės ir savivaldos. Tai būtų siauroji ir platesnioji prasmės. Siaurąja prasme - vietos savivalda apibrėžiama kaip specialių institucijų ir organizacijų, vykdančių veiklą tam tikros teritorijos dalyje, tvarkančių dalį visuomenės bendrųjų reikalų ir taip skirtingai veikiančių toje teritorijoje gyvenančius žmones. Platesne prasme - vietos savivalda apibrėžiama, kaip teritoriniu pagrindu organizuota politinė žmonių bendruomenė, kuri tvarko dalį viešųjų reikalų.

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme 4 straipsnyje yra nurodomi pagrindiniai vietos savivaldos principai, kuriais yra grindžiama vietos savivalda:

13) žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimas ir gerbimas. ( Lankelienė, 2012).

Apibendrinant Lietuvos ir tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių gyventojų dalyvavimą savivaldos valdyme analizę, galima teigti, kad gyventojams (piliečiams) suteikiama galimybė ne tik prisidėti prie savo šalies ar gyvenamosios vietovės valdymo perspektyvų, bet ir patiems aktyviai dalyvauti, būti iniciatyviems sprendžiant , priimant įvairius sprendimus.

Anot Kurpuveso (2011), vietos gyventojų tiesioginio dalyvavimo formų bei galimybių dalyvauti priimant ir įgyvendinant sprendimus vietos lygiu Lietuvos Respublikos teisės aktuose yra daug:

5) savivaldybės tarybos sprendimų projektai turi būti skelbiami ir aptariami su gyventojais.

Gyventojų dalyvavimas vietos valdžios rinkimuose - ryšys, kaip bendravimas tarp valdžios ir piliečių. Anot J. Leškevičiūtės (2006), gyventojų dalyvavimas vietos valdžioje gali būti įgyvendinamas įvairiais būdais ir priemonėmis: pavienių asmenų ir interesų grupių veikla, rengiant viešuosius svarstymus, pranešimus, svarstymus, komentarus, dalyvaujant patariamuosiuose komitetuose, organizuojant demonstracijas, vykdant rinkimines kampanijas, bei lobizmą, dalyvaujant nevyriausybinių organizacijų, profsąjungų, politinių partijų, bei kitų visuomeninių organizacijų veikloje ir t.t. Kuo visuomenė labiau yra įtraukta į vietos valdžios dalyvavimą, tuo labiau valdžios sprendimais būna patenkinta visuomenė. Bendruomenės veikimas iš vien, stiprina įtaką valdžiai bei jos priimamiems sprendimams. Tiesioginis gyventojų dalyvavimas savivaldoje yra tiesioginiai merų rinkimai. Jau šiais metais 2015, pirmąjį pavasario mėnesį visi Lietuvos Respublikos gyventojai dalyvausime pirmuosiuose tiesioginiuose mero rinkimuose. Išrinktu meru, bus laikomas tas kandidatas, kuris pirmąjame ture surinks daugiau kaip puse rinkėjų balsų. Jeigu, pirmąjame rinkimų ture nebus išrinktas meras, pakartotiniai jo rinkimai bus rengiami po dviejų savaičių. Tiesiogiai išrinktas meras ir savivaldybės taryba yra atstovaujamoji institucija. Mero teikimu turės būti skiriamas ir atleidžiamas, vietinės vykdomosios valdžios galva - administracijos direktorius. Taip pat merai galės siūlyti tarybai sprendimų projektus, vesti tarybos posėdžius ir pasirašyti juose priimtus teisinius aktus. Tačiau, tiesiogiai išrinktas meras savarankiškų vykdomųjų įgaliojimų neįgys. Tiesiogiai išrinktas meras bus atstatydinamas iš savo pareigų jeigu:

Savivaldybės taryba ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių pareiškimu, nagrinėja mero įgaliojimų netekimo prieš terminą klausimą;

Meras atstatydinamas, jei už nepasitikėjimą juo balsavo 3/4 visų tarybos narių;

Tiesioginiai mero rinkimai dar labiau įtrauks kiekvieną bendruomenės gyventoją į vietos savivaldos valdymą. Bendruomenė per ketverius mero kadencijos metus galės vertinti jo pastangas sprendžiant savivaldybių ar rajonų problemas, gyventojams rūpimų klausimų sprendimą ir po ketverių metų gyventojai spręs apie šio kandidato tinkamumą eiti šias pareigas, apie pasitikėjimą ir tikėjimą šiuo žmogumi. Miestų, miestelių bei rajonų merai turės labiau atsižvelgti į vietos gyventojų keliamas problemas, klausimus, bei jas stengtis spręsti kuo efektyviau, veiksmingiau.

  • Microsoft Word 61 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (6836 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gintare
  • Gyventoju dalyvavimas savivaldoje
    10 - 2 balsai (-ų)
Gyventoju dalyvavimas savivaldoje. (2015 m. Spalio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/gyventoju-dalyvavimas-savivaldoje.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 19 d. 13:00
×