Gyventojų pajamų mokesčio apskaita


Vilniaus gedimino technikos universitetas. Kursinio projekto (darbo, kompleksinio projekto). Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Teorinė dalis. Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita. Gyventojų pajamų mokestis (GPM). NPD taikymo tvarka, apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį nuo pajamų, susijusių su darbo santykiais. Atlyginimo apskaičiavimo ir išmokėjimo dokumentai. Atlyginimų priskaitymų suvestinė. Atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis. Asmens sąskaita. Neišmokėto darbo užmokesčio suvestinė. Praktinė dalis. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skaičiavimas. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skaičiavimas, kai taikomas NPD. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skaičiavimas, kai netaikomas NPD. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skaičiavimas, kai NPD yra neigiamas. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skaičiavimas, kai darbingumas yra 0-25 %. Arba 30-55 %. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skaičiavimas, kai darbuotojas augina vaikus. Sąskaitų korespondencija. Dokumentai. Išvados. Literatūros sąrašas.


Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – vienas iš daugiausiai pajamų valstybei duodančių mokesčių. Europos šalių gyventojų pajaų mokesčio sistemos turi savitų bruožų, tačiau daugelio jų sistemoms būdingi šie dalykai: mokesčių tarifai yra progresniai; itin dideli pajamų mokesčio tarifai nustatyti dideles pajamas gaunantiems gyventojams; nustatytos minimalios neapmokestinamos pajamos. Progresinę mokesčių sistemą turinčiose šalyse mažiausias pajamas gaunančių gyventojų pajamos apmokestinamos nulinio arba santykinai nedideliu tarifu. (9)

Šią temą pasirinkau, nes įdomu sužinoti kaip yra skaičiuojamas darbo užmokestis atskaitant tokius mokesčius kaip gyventojų pajamų mokestis ir valstybinio socialinio draudimo įmoka, kaip keičiasi gyventojų pajamų dydis taikant ir netaikant NPD ir kaip jis keičiasi, kuomet NPD tampa neigiamas.

Naudojausi paskaitų metu suteikta informacija, įvairia literatūra apie apskaitą, bei internetinėmis svetainėmis.

Darbo tikslas: Kuo geriau suprasti, suvokti gyventojų pajamų mokestį, išsiaiškinti jo esmę, kaip skaičiuojamas, išnagrinėti ir įvertinti teoriją, pateikti įmonės darbo užmokesčio skaičiavimus, bei parodyti kaip keičiasi gyventojų pajamų mokestis taikant vis kitokį neapmokestinamąjį pajamų dydį.

Darbo uždaviniai: Susipažinti su gyventojų pajamų mokesčiu ir jo ypatumais, apskaičiuoti pasirinktos įmonės darbuotojų darbo užmokestį ir pateikti kaip yra atskaičiuojami mokesčiai.

Darbas – žmogaus fizinių ir protinių gebėjimų naudojimas ekonominėms gėrybėms gaminti. Tai visuomeniškai naudinga (suderinus asmeninius ir visuomeninius interesus) žmonių veikla, kurioje jie sąveikauja gamindami bendras ekonomines vertybes. Darbas – pirmoji ir svarbiausia žmogaus egzistavimo ir tobulėjimo sąlyga. Darbo procesas apima:

––tikslingą žmogaus veiklą, t. y. patį darbą;

––darbo priemones, kurias naudodamas žmogus veikia ir keičia darbo objektą.

Darbo užmokestis – atlyginimas už pagal darbo sutartį atliekamą darbuotojo darbą. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visą papildomą uždarbį (priedus, premijas ir pan.).

- bruto darbo užmokestis – tai visas darbuotojo priskaičiuotas darbo užmokestis. Jį sudaro pagrindinis ir papildomas darbo užmokestis kartu su užmokesčiu už viršvalandinį darbą ir premijomis, neatskaičius socialinio draudimo, gyventojų pajamų ir kitų mokestinių išskaitymų. Tai suma, kuri „kainuoja“ įmonei priskaitant neto darbo užmokestį. (7)

Įmonės buhalterija ne tik apskaičiuoja darbuotojams priklausantį pagrindinį ir papildomą darbo užmokestį, bet ir daro iš jo atitinkamus išskaitymus. Taip apskaičiuojama piniginių lėšų suma, kuri turi būti išmokėta įmonės darbuotojams. Pagrindiniai išskaitymai iš priskaičiuoto darbo užmokesčio: (7,)

––avansas, išmokėtas mažinant darbo užmokestį.

Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai naudojami kaip apskaitos registrai, kuriuose susumuojama visiems įmonės darbuotojams priskaičiuotų atlyginimų bei kitų išmokų sumos ir išskaičiuoti įstatymų numatyti mokesčiai. Taip pat susumuojama bendroji mokėtinų atlyginimų suma, gautina Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ligų pašalpų suma. Duomenys į darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštį perkeliami iš darbo užmokesčiui apskaičiuoti naudojamų dokumentų, t. y. vienetinių darbo paskyrų, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių ir pan. Remiantis darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiu, buhalterinės korespondencijos, susijusios su atlyginimų ir kitų išmokų apskaičiavimu, sąnaudų pripažinimu, įsipareigojimų atsiradimu, įrašomos apskaitos registruose. Darbo užmokestis darbuotojams išmokamas, atskaičius iš priskaičiuoto darbo užmokesčio visus mokesčius, t. y. 15 % gyventojų pajamų mokestį, 3 % socialinio draudimo įmokas ir 6 % privalomajam sveikatos draudimui. Nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio 30,98 % valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 0,2 % įmokų į LR Garantinį fondą, moka darbdavys. Tai papildomos darbdavio darbo užmokesčio sąnaudos. (4)

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mokėtojas yra darbuotojas, gaunantis su darbo santykiais susijusių pajamų. Tačiau šį mokestį iš darbuotojui apskaičiuoto darbo užmokesčio išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą privalo įmonė, kuri apskaičiuoja ir išmoka darbuotojui darbo užmokestį. Įmonės apskaičiuotas darbuotojo darbo užmokestis (t. y. bruto darbo užmokestis), prieš jį išmokant, yra mažinamas – iš jo įmonė šiuo metu išskaičiuoja 15 % gyventojų pajamų mokestį, kurį įmonė turės sumokėti į valstybės biudžetą. Iš darbuotojui apskaičiuoto darbo užmokesčio išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis nelaikomas įmonės sąnaudomis. Šiuo atveju įmonė veikia kaip tarpininkė tarp darbuotojo ir valstybės – darbuotojo darbo užmokesčio dalį, kaip gyventojų pajamų mokestį, perduoda valstybės biudžetui. Dėl to sumažėja skola darbuotojui (mokėtinas darbo užmokestis) ir padidėja skola valstybės biudžetui (kol išskaičiuotas mokestis dar nepervestas). (2)

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 1019 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (5173 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vaidas
  • Gyventojų pajamų mokesčio apskaita
    10 - 8 balsai (-ų)
Gyventojų pajamų mokesčio apskaita. (2016 m. Kovo 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/gyventoju-pajamu-mokescio-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 14:10
×