Gyventojų užimtumo paslaugose statistinis tyrimas Kauno apskrityje


Įvadas. Užimtumo paslaugose tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas užimtumo paslaugose statistinį tyrimą. Grafikas statistinio tyrimo instrumentas. Formulių naudojimas. Statistinio tyrimo kauno apskrityje tyrimo eiga ir instrumentai. Užimtumo paslaugose statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas.

Pagrindinis šio kursinio darbo tikslas – susisteminus ir išanalizavus duomenis, gauti apibendrintas išvadas apie tiriamą objektą.

Diagrama – tai brėžinys, kuriame statistiniai duomenys pavaizduoti figūromis, linijomis, ženklais. Remiantis Bartosevičiene, Jakubausku ir Martišiumi, diagramos yra skaidomos į dvi rūšis:

O pagal naudojamas vaizdines priemones diagramos dar skirstomos į linijines, plokštumines ir erdvines.

Linijinės diagramos naudojamos reiškinių kitimui tam tikru metu, jų palyginimui ir tarpusavio ryšiams nustatyti. Šios diagramos taip pat naudojamos šiais atvejais:

Plokštuminės diagramos naudojamos grafiniam duomenų vaizdavimui plokštumoje. Skiriamos 4 plokštuminių diagramų rūšys:

Stulpelinė diagrama naudojama pavaizduoti duomenų kitimą per tam tikrą laikotarpį. Norint pavaizduoti duomenis stulpeline diagrama, ant abscisių ašies pagal pasirinktą mastelį atidedamas laikas, o ordinačių ašyje – statistiniai duomenys. Kiekvieno stulpelio aukštis vaizduoja atitinkamą duomenų dydį arba dažnį. Kuo aukštesnis stulpelis, tuo didesnis skaičius.

Vienoje stulpelinėje diagramoje galima pavaizduoti kelių tiriamų objektų duomenų kitimą, skirtingiems kintamiesiems parenkant skirtingas spalvas arba štrichus.

Sektorinės (skritulinės) diagramos labiausiai tinka statistinių visumų sudėčiai pavaizduoti. Apskritimas yra padalijamas į sektorius, kurių plotas atspindi pasirinktos grupės dažnį, kelių kintamųjų skaičių. Sektorines diagramas sunku suvokti, jei yra daug sektorių arba kai kurie iš sektorių yra labai maži. Todėl rekomenduojama vienoje diagramoje nevaizduoti daugiau negu 5 sektorių.

Histograma vaizduojamos intervalinės pasiskirstymo eilutės. Norint nubrėžti histogramą, abscisių ašyje atidedami pasiskirstymo eilutės intervalai, ant kurių brėžiami stačiakampiai, o ordinačių ašyje atidedami intervalų dažniai arba santykiniai dažniai. Gautą laiptuotą stačiakampį vadiname histograma.

Sklaidos diagrama yra naudojama kai norima pavaizduoti tarpusavio ryšį tarp dviejų kintamųjų. Ji parodo kaip duomenys yra išsidėstę vienas kito atžvilgiu ir kaip kintant vienam rodikliui, pasikeičia kitas. E.Stankaus teigimu, iš sklaidos diagramos mes galime pamatyti ar egzistuoja ir koks (jei egzistuoja) ryšys tarp koreliacijos koeficiento didumo ir taškų išsisklaidymo laipsnio. Jei sklaidos grafiko taškai labiau koncentruojasi apie tiesę, su nelygiu nuliui krypties koeficientu, tai galime sakyti, jog ryšys tarp dviejų kintamųjų – tiesinis (vienam rodikliui didėjant, didėja ir kitas). Šiuo atveju, tiesinis ryšys tarp kintamųjų atsispindi mano darbe.

Stačiakampės diagramos – (dar vadinamos Box plot) tai diagramos, kuriose pagal duomenų išsibarstymą yra nustatomos kvartilės. V.Bartosevičienės teigimu kvartilė ranžiruotą eilutę padalina į keturias lygias dalis, todėl visose jos dalyse reikšmių skaičius visada vienodas, tačiau skiriasi išsibarstymo tankumas. Iš šios diagramos mes galime nustatyti mažiausią ir didžiausią reikšmes, vidutinę reikšmę, bei sritį, kurioje koncentruojasi duomenys.

struktūros santykinius dydžius, kurie parodo kiek moterų ir kiek vyrų užimtų paslaugose tenka šimtui gyventojų kiekvienais metais.

Savo darbe aš skaičiuosiu paprastą aritmetinį, progresyvinį vidurkius bei vidutinį kvadratinį nuokrypį naudodamasi (3), (6) formulėmis bei progresyvinio vidurkio apibrėžimu.

Aritmetinis vidurkis yra vienas labiausiai paplitusių statistinių vidurkių, kuris skiriamas į dvi rūšis: paprastą ir svertinį. Paprastas aritmetinis vidurkis (klasikinis) taikomas tais atvejais, kai duomenys nesugrupuoti:

Svertinis aritmetinis vidurkis taikomas, kai duomenys sugrupuoti (kai nevienodi dažnumai) ir surašyti į pasiskirstymo diskrecinę variacinę eilutę:

(5) (šaknis iš dispersijos).

(sigma) turi tokį pat matavimo vienetą, kaip ir nagrinėjami požymiai .

Vidutinis kvadratinis nuokrypis - tai pakeista kvadratinio vidurkio forma. Todėl jį galime užrašyti taip:

  • Microsoft Word 603 KB
  • 2015 m.
  • 28 puslapiai (3855 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agnė
  • Gyventojų užimtumo paslaugose statistinis tyrimas Kauno apskrityje
    10 - 3 balsai (-ų)
Gyventojų užimtumo paslaugose statistinis tyrimas Kauno apskrityje. (2015 m. Balandžio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/gyventoju-uzimtumo-paslaugose-statistinis-tyrimas-kauno-apskrityje.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 26 d. 14:01
×
145 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo