Gyvūninės kilmės atliekų perdirbimo technologijos diegimo naudos – sąnaudų analizė


Įvadas. Teorinė dalis. Pramonės šaka ir jos keliamos aplinkosauginės problemos. Produkcijos gaminimo metu išsiskiriančios atliekos. Gyvūninės kilmės atliekos – mėšlas. Mėšlo apdorojimo technologijos. Mėšlo perdirbimas biodujų gamybai. Bendros žinios apie biodujų susidarymo procesą. Žaliavos biodujų gamybai. Biodujų gamybos technologija. Bioreaktorius. Biodujų gamybos įsteigimas gyvulių auginimo fermoje. Biodujų jėgainė. Finansinė analizė. Bendrųjų investavimo sąnaudų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų ir pajamų apskaičiavimas. Finansavimo šaltinių aprašymas. Finansinės grąžos apskaičiavimas. Finansinės kapitalo grąžos apskaičiavimas. Ekonominė analizė. Perskaičiavimas į rinkos kainas. Netiesioginių išlaidų apskaičiavimas. Ekonominės veiklos rodiklių apskaičiavimas. Rizikos vertinimas. Jautrumo analizė. Kritinių kintamųjų tikimybinis pasiskirstymas. Rizikos analizė. Priimtinos rizikos nustatymas. Rizikos sumažinimas ir prevencija. Išvados. Literatūra.

Pastaruoju metu taikant intensyvias augalų ir gyvūnų auginimo technologijas, koncentruojant žemės ūkio produktų gamybą ir jų perdirbimą, didėjant žmonių skaičiui ir jų poreikiams, žmonija susiduria su dideliais atliekų srautais, kurių tvarkymas turi būti gerai organizuotas, o atliekos tinkamai perdirbtos ir naudingai panaudotos. Susidarę dideli organinių atliekų kiekiai ir srautai teršia aplinkos orą, dirvą ir vandenį, didina ligų ir epidemijų riziką, socialines problemas greta susidarymo šaltinių ar saugojimo vietos gyvenantiems žmonėms.

Organinės atliekos susidaro įvairioje žmonių veikloje ir gyvenimo aplinkoje. Pagal jų kilmę galime išskirti dvi pagrindines grupes – augalinės ir gyvūninės kilmės atliekos. Augalinės atliekos susidaro augalų žemės ūkio produktų gamyboje bei gyvenvietėse (šiaudai, pelai, pašarų liekanos, maistui netinkami vaisiai ir daržovės, augalų liekanos, nukritę lapai, vejų žolė, piktžolių masė ir pan.).

Auginant gyvulius ir paukščius susidaro gyvūninės kilmės atliekos (mėšlas, srutos, kritę gyvūnai). Augalinės ir gyvūninės kilmės atliekos taip pat susidaro perdirbant žemės ūkio produktus į maistą, pašarus ir kitus produktus, juos transportuojant ir vartojant. Pramoninės atliekos sukelia daugiau rūpesčių dėl didelės koncentracijos, cheminės sudėties ar fizinių savybių ir pan. Organinių atliekų susidarymo šaltinius galima suskirstyti į šias grupes: žemės ūkis, pramonė ir verslas, gyvenvietės. Kiekviena žmonių veikla turi savitas atliekų rūšis, sudėtį, savybes, kiekį ir srautus.

Esamam gyvulių auginimo ūkyje susidaro dideli kiekiai gyvulinio mėšlo, todėl jame bus steigiama biodujų jėgainė dujoms gaminti. Gaminant biodujas, pasitelkiant gyvulių mėšlą, vienas iš svarbiausių gamybos aspektų – žaliavos pakankamumas. Kadangi ūkis augina galvijus, planuojama, kad jų išskiriamo mėšlo pakaks biodujų gamybai. Esant jo stygiui, žaliavos bus perkamos iš gretimų ūkių, kadangi bioreaktorius daugiafunkcinis įrenginys, jame taip pat galima naudoti ir augalinės kilmės žaliavas.

Biodujų jėgainę reikės statyti greta ūkinio pastato, todėl papildomai reikės pirkti žemės sklypą biodujų jėgainei ir įvairaus pobūdžio techniką jos funkcionavimui pasinaudojus ES parama.

Prieš kuriant biodujų jėgainę reikalingas papildomas žemės sklypas ir kita jos funkcionavimui reikalinga įranga ir įrenginiai.

Dėl nuosavų lėšų nepakankamumo buvo kreiptasi gauti ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros programą 2014 – 2020 m. Ši programa padengė 65% įrangos ir įrenginių įsigyjimo kainos. ES parama šiam projektui sudaro 519638 Lt. Banko paskola sudaro 200000 Lt. Nuosavos lėšos 91805 Lt.

685

  • Microsoft Word 227 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 42 puslapiai (7932 žodžiai)
  • Universitetas
  • Justina
  • Gyvūninės kilmės atliekų perdirbimo technologijos diegimo naudos – sąnaudų analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Gyvūninės kilmės atliekų perdirbimo technologijos diegimo naudos – sąnaudų analizė. (2015 m. Gegužės 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/gyvunines-kilmes-atlieku-perdirbimo-technologijos-diegimo-naudos-sanaudu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 01:24
×