Gyvybės draudimo lyginamoji analizė


Įvadas. Istorija ir vykdomos veiklos. Uab „Comoensa Life Vienna Insuranve Group SE“. Uab „Bonum publikum“. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Uab „ Compensa Life Vienna Insurance Group SE“. Uab „Bonum publikum“. Kaupiamojo gyvybės draudimo taisyklių pagrindinių paragrafų palyginimas. Draudimo objektai. Uab „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“. Uab „Bonum publikum“. Draudimo draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai. Uab „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“. Uab „Bonum publikum“. Draudimo įmokos, jų skaičiavimas bei mokėjimo periodiškumas. Uab „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“. Uab „Bonum publikum“. Draudimo išmokos ir jų išmokėjimo tvarka. Uab „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“. Uab „Bonum publikum“. Draudimo įmonių paslaugų sugretinimas. Išvados ir rekomendacijos. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas.

Darbo objektas - UAB „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ ir UAB „Bonum publikum“ kaupiamasis gyvybės draudimas.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir palyginti UAB „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ ir UAB „Bonum publikum“ kaupiamojo gyvybės draudimo ypatumus ir pateikti išvadas, dėl draudimo bendrovės pasirinkimo, draudžiantis kaupiamuoju gyvybės draudimu.

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti UAB „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ ir UAB „Bonum publikum“ bendrovių istoriją ir jų vykdomą veiklą.

Pristatyti kaupiamąjį gyvybės draudimą bendrovėse.

Palyginti šių draudimo bendrovių kaupiamojo gyvybės draudimo siūlomas sąlygas.

Darbo metodas –informacijos rinkimas ir sisteminimas, lyginamoji analizė.

Lietuvos draudimo rinkoje bendrovei labai svarbu būti patikimais klientų partneriais, todėl veikloje vadovaujamasi pagrindiniais principais:

1987 metais „Suomi – Salma Mutual Life Insurance Company“ pakeitė pavadinimą į „Suomi Mutual“.

Jau antrą dešimtmetį dirbdami gyvybės draudimo srityje, nuolat tobulina ir plečia savo patirtį, kad teikiamos draudimo paslaugos prisidėtų prie klientų ir jų artimųjų finansinio saugumo.

Tikima, kad kliento istorija yra unikali ir ypatinga, todėl gilinamais į kiekvieno kliento padėtį ir ieškoma jam palankių bei konkrečius poreikius atitinkančių sprendimų.

Bendrovė yra atvira, informacija pateikiama paprastai ir suprantamai. Vertinamas klientų pasitikėjimas ir siekiama būti patikimais partneriais.

Bendrovės tikslas – užtikrinta klientų ir jų šeimos finansinė ateitis ir rami šiandiena.

Vizija - siekiama tapti geriausiu pasirinkimu, norintiems pasirūpinti savo ir savo artimųjų saugumu.

sudaryti kaupimą vaikų ateičiai (kaupiami pinigai vaikams nuo 1 iki 17 metų);

Kaip galime pastebėti, abi draudimo bendrovės siūlo tas pačias kelionių draudimo rūšis, išskyrus UAB „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ siūlo viena rūšimi (garantuotų palūkanų draudimas) daugiau. Todėl galime teigti, kad šios įmonės panašios, tik skiriasi rūšių pavadinimų formuluotės, nors atlieka panašias funkcijas.

3.2 Draudimo draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai

1.3. Jei Apdraustasis yra teismo pripažįstamas nežinia kur esančiu, tai nelaikoma Draudžiamuoju įvykiu.

3.7. Įvykiai laikomi draudžiamaisiais, jeigu jų atsiradimą draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu patvirtina medicininė dokumentacija.

4.1. Nedraudžiamuoju įvykiu, kuriam įvykus Draudikas nemoka draudimo išmokos, yra Apdraustojo mirtis, kritinė liga, Apdraustojo ar papildomai apdrausto vaiko stambi trauma ar trauma:

3.3 Draudimo įmokos, jų skaičiavimas bei mokėjimo periodiškumas

5.5. Draudimo įmoka mokama Draudikui sudarant tiesioginio debeto ar panašaus pobūdžio sutartį, pateikiant atskirą sutikimą lėšų nurašymui tiesioginio debeto ar daugkartinio/nuolatinio pavedimo būdu, mokėjimo pavedimu ar kitu Draudikui priimtinu būdu.

5.7.1. tinkamai identifikuotos Draudimo įmokos nurašymo nuo Draudėjo sąskaitos banke diena, jei įmoka nurašoma Draudiko pareikalavimu nuo Draudėjo sąskaitos banke (tiesioginis debetas, daugkartinis/nuolatinis pavedimas ir pan.);

UAB „Bonum publikum“ draudimo įmokų pavyzdžiai:

7.2. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka teisę reikalauti, kad būtų išmokėta Draudimo išmoka, turi Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas, jų įpėdiniai. Draudimo išmoka yra mokama pagal paskutinį Draudikui žinomą Naudos gavėjo paskyrimą, o jei informacija apie Naudos gavėjo paskyrimą, pakeitimą ar atšaukimą Draudiką pasiekia po Draudimo išmokos išmokėjimo, jokios papildomos Draudimo išmokos nemokamos.

7.4. Draudikas, gavęs pradinę informaciją apie galimai Draudžiamąjį įvykį, atlieka jo tyrimą, kurio metu iš kitų įmonių, įstaigų, institucijų ar organizacijų gali būti prašoma pateikti informaciją, paaiškinimus, dokumentų kopijas ir pan. Gavęs visą būtiną informaciją, duomenis, dokumentus ar kitus įrodymus, Draudikas įvertina įvykio aplinkybes, jų atitikimą Sutarties reikalavimams ir priima

7.6. Įvykus Draudžiamajam įvykiui, Draudikas išmoka Draudimo išmoką:

7.6.1. Naudos gavėjui ar Naudos gavėjams Sutartyje nurodytomis dalimis arba proporcingai.

7.6.2. Jei Apdraustasis ir vienintelis paskirtas Naudos gavėjas mirė tą pačią dieną arba vienintelis paskirtas Naudos gavėjas mirė anksčiau už Apdraustąjį ir nebuvo paskirtas naujas Naudos gavėjas, Draudimo išmoka mokama Apdraustojo įpėdiniams. Jei Apdraustasis ir vienas iš kelių paskirtų Naudos gavėjų mirė tą pačią dieną arba vienas iš kelių paskirtų Naudos gavėjų mirė anksčiau už Apdraustąjį ir vietoj jo nebuvo paskirtas naujas Naudos gavėjas, Draudimo išmoka paskirstoma likusiems Naudos gavėjams proporcingai padidinant jiems tenkančias Draudimo išmokos dalis.

7.10. Šalių susitarimu Draudimo išmoka gali būti išmokėta dalimis ar pagal atskirą rašytinį susitarimą.

  • Draudimas Referatas
  • Microsoft Word 59 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (7128 žodžiai)
  • Kolegija
  • Vikita252
  • Gyvybės draudimo lyginamoji analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Gyvybės draudimo lyginamoji analizė. (2015 m. Birželio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/gyvybes-draudimo-lyginamoji-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 19:57
×