Hidroenergetika savarankiškas darbas


Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos. Technikos fakulteto. Elektros inžinerijos katedra. Įvadas. Vilniaus rajono hidroelektrinės. Vilniaus rajono Vokės HE. Vilniaus rajono sav. Grigiškių HE. Vilniaus rajono sav. Rokantiškių HE. Vilniaus rajono Jusinės hidroelektrinė . Vilniaus palydovinė nuotrauka su pažymėtomis hidroelektrinėmis. Lietuvos vandens nuotėkis. Gamtinis kadastrinės ir techninės hidroenergijos potencialas. Šalies teritorijos gamtinės kadastrinės hidrogalios Pg potencialas. Techninės hidroenergijos potencialas. Techninės efektyvios hidroenergijos potencialas. Hidroelektrinės turbinų klasifikavimas. Hidro-turbinų veikimas. Hidroelektrinės skaičiavimai. Vandens ištekliai. Vandens išteklių pasiskirstymas ir vidutiniai debitai. Gamtosauginis debitas. Vandens ūkio skaičiavimai. Vandens nuostoliai iš tvenkinio. Vandens debitas, galimas naudoti hidroenergetikai. Turbinos pasirinkimas. Naudingo tvenkinio tūrio analizė. Išdirbis. Ekonominiai skaičiavimai. Išvados. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas.


Hidroenergetika atlieka labai svarbų vaidmenį energetikos srityje. Kelios hidroenergetikos – toliau HE rūšys labai gerai kompensuoja vėjo energetiką arba saulės. HE padeda išlaikyti tolygų elektros energijos tiekimą. Taip pat gali būti įrengiamos bet kur yra galimas koks nors vandens judėjimas. Taigi tinka tiek bangos, tiek upės ir maži upeliai. Lietuvoje pagrinde naudojamos hidroelektrinės patvenkiant upes, upelius.

Tvenkinių paskirtis- kaupti vandenį, sudaryti slėgį, garantuoti tolygų vandens tiekimą vartotojams. Lietuvoje daug tvenkinių . Nustatyta, kad pagal tvenkinių katalogo ir kitus turimus duomenis tvenkinių didesnių kaip 5ha yra apie 430, nuo 5 iki 0,5 ha – 700. Didesni tvenkiniai energetikos ir hidroenergetikos tikslams.

Pavadinimas / AdresasVokės HELentvario g. 35A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.Savininko adresas: -, Savininkas: UAB „Vokės hidroelektrinė“ Kontaktinis asmuo: - Tel.: -Faksas: -El. p. -VA || Ant Mūro Vokės tvenkinio, Vokės upėJėgainės įrenginių efektyvumas: 

Pavadinimas / AdresasRokantiškiųUžtvankos g. 1A, Vilnius, Vilniaus m. sav.Savininko adresas: -, Savininkas: UAB „Saunera“ Kontaktinis asmuo: - Tel.: -Faksas: -El. p. -VA || Vilnelės upė, Rokantiškių užtvankaJėgainės įrenginių efektyvumas: 

Gamtinis kadastrinės ir techninės hidroenergijos potencialas

Potencialas – reiškinio ar įvykio teorinės galimybės (gali pasireikšti arba nepasireikšti) matas. Energija – materijos judėjimo matas, gebėjimo atlikti darbą charakteristika. Mechaninė vandens energija skirstoma į kinetinę (vandens greičio) ir potencinę (gravitacijos jėgų arba vandens sunkio) hidroenergijas. Pastaroji dar vadinama gamtine, kadastrine arba teorine ir buvo ištyrinėta, paskelbta bei tikslinta ne kartą. Vandens gamtinę potencinę energiją Eg sukuria vandens masės m svorio jėga (sunkis) mg, veikdama kelyje H (1).

Tačiau techninė galia ir energija yra daug mažesnės, nes praktiškai ne visą upe tekančio vandens kiekį ir slėgio aukštį galima panaudoti tam tikro našumo hidroagregatui sukti. Techninės (t) hidroenergijos galia įvertinama (2) formulėje priėmus galios koeficientą 8,0 vietoje 9,81,o pagamintos elektros kiekis bus atitinkamai mažesnis priėmus, kad HE instaliuota galia dirbs pusę valandų per metus, t. y. 4380 val., nes upės nuotėkis per metus yra netolygus. Buvo manoma, kad artima techninei mažų upių hidroenergija yra 25%, o Nemuno ir Neries – 70% teorinės. Bet priėmus galios koeficientą c = 8,0 ir tikintis, kad HE instaliuota galia dirbs ne mažiau kaip pusę metų valandų, nesunku įsitikinti, kad techninės Pt, gamtinės Pg ir techninės Et bei gamtinės Eg energijų santykis bus atitinkamai Pt = 0,82 Pg ir Et = 0,41 Pg.. Pagal šį santykį buvo apskaičiuota tirtų upių techninė galia ir energija.

Skaičiuojant hidroenergiją pastebėjome, kad mažos hidrogalios upių ruožai yra mažai efektyvūs ir praktiškai sunkiai panaudojami, todėl be detalesnių tyrimų priėmėme, kad upių ruožai, kurių gamtinė kilometrinė galia Pg / L ≤ 20 kW, techninės hidroenergijos požiūriu yra neefektyvūs. Tokių ruožų aptikome šalies teritorija tekančiose 120 upių iš 470 tirtų. Nemune ir Neryje tokių ruožų nėra.

Taigi, eliminavę neefektyvius upių ruožus, nustatėme tirtų upių efektyvios techninės hidrogalios potencialą. Ši techninės efektyvios hidroenergijos samprata yra artimesnė realiam hidroenergijos potencialui. Po teorinių samprotavimų glaustai pateikiame apskaičiuotus gamtinius kadastrinius arba teorinius, techninius ir efektyvius techninius potencialus. Įvairiu laiku buvo ištirta 470 mažų ir vidutinių upių, kurių ilgis L ≥ 20 km arba baseino plotas A ≥ 50 km2, taip pat Nemunas ir Neris, te-kančios šalies teritorija arba valstybės sienomis. Hidroenergijos tyrimas užtruko daugelį metų. Tai labai kruopštus upių nuotėkio, hidraulinių ir hidrografinių charakteristikų nustatymas ir tyrimas, upių ruožų vandens potencinės hidrogalios ir energijos radimas bei duomenų apibendrinimas. Pateikiame pačius bendriausius šalies hidroenergijos rodiklius.

  • Technologijos Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 2538 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (3585 žodžiai)
  • Kolegija
  • Simonas
  • Hidroenergetika savarankiškas darbas
    10 - 2 balsai (-ų)
Hidroenergetika savarankiškas darbas. (2016 m. Kovo 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/hidroenergetika-savarankiskas-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 22:33
×