Hidrogeochemijos egzamino klausimai ir atsakymai


Kosmogeninė hidrosferos raidos hipotezė. Pirminio vandenyno cheminė sudėtis. Kometos ir lediniai asteroidai. Geosferų degazacijos hipotezė. Pirminio vandenyno cheminė sudėtis. Kas yra stratigrafija , jos pagrindinis tikslas , paaiškinkite santykinio ir absoliutaus laiko sąvokas. Išvardinkite eonotemas , eratemas ir paleozojaus sistemas. Santykinio laiko nustatymo metodai , ką jie tiria. Absoliutaus laiko nustatymo metodai , paaiškinkite jų pritaikomumą. Oji hidrosferos raidos stadija. Kiek laiko ji truko ? Pirminio vandenyno cheminė sudėtis. oji hidrosferos raidos stadija. Paaiškinkite kas yra masiniai išmirimai ? Pavardinkite galimas masinių išmirimų priežastis. Išvardinkite geosferas. Paaiškinkite kaip išskiriamos giluminės Žemės sferos. Pagrindiniai giluminių Žemės sferų cheminiai elementai. Mantija išskiriama pagal cheminę sudėtį . Mantijos pagrindiniai cheminiai elementai. Kas yra Mochorovičičiaus Mocho ir Gutenbergo ribos Mantija . Branduolys išskiriamas pagal cheminę sudėtį . Branduolį sudarantys cheminiai elementai. Branduolio fizinės savybės. Giluminės Žemės sferos pagal fizines savybes. Paaiškinkite kas yra litosferos plokštės. Paaiškinkite kas yra izostazija. Atmosfera. Atmosferos cheminė sudėtis. Išvardinkite atmosferos sudėtines dalis ir jas apibūdinkite storis , cheminė sudėtis , savybės. Atmosferą sudaro penki pagrindiniai sluoksniai. Kaip skirstomos uolienos pagal kilmę ? Kaip jos susidaro ? Paaiškinkite uolienų apytakos ratą. Magminių uolienų cheminė sudėtis. Pavadinimas SiO2  kiekis.


kometos ir lediniai asteroidai. Kometų branduoliai sudaryti iš vandens ir dujų ledo. jei didžiojo bombardavimo metu kometos sudarė 10% krintančių ant Žemės kūnų, to visiškai pakako Žemės hidrosferos susidarymui. Palyginus, Žemės vandens izotopinę vandenilio sudėtį su kometomis, kuriose buvo nustatyti kosminiais aparatais, kad ji gerokai skiriasi. Taigi nepasitvirtino kometinės hidrosferos kilmės hipotezė. Tačiau vandens galėjo prinešti ne tik kometos, bet ir ant Žemės nukritę lediniai asteroidai, susidarę Jupiterio grupės planetų aplinkoje, kurioje temp. žemesnė ir vanduo bei kiti lakūs kūnai yra ledo pavidalo.

Archėjaus pradžioje vyravo bazinės ir ultrabazinės uolienos, jose buvo daug geležies ir magnio. Uolienoms dūlant, daug šių metalų junginių patekdavo į vandenyną. Didėjant kontinentinės plutos tūriui, jos viršutiniame sluoksnyje daugėjo granito ir kitų uolienų su dideliu K, Na, Ca, Si, Al, Rb, Sr kiekiu. Dėl dūlėjimo ir pernešimo šių elementų padaugėjo ir vandenyje.

I stadija - Okeane tada vyravo redukcinė aplinka, t.y. ištirpusio deguonies, sieros, azoto ir anglies

oksidų dar nebuvo, o jų vietoje buvo redukciniai junginiai – H2S, NH3, metanas. Ca, Mg ir K kiekiai

Dulkių ir dujų debesies temp. toje srityje, kurioje telkėsi Žemė, buvo labai aukšta, todėl vandens buvo santykinai nedaug. Didžiąją jo dalį iš Žemės telkimosi srities išpūtė Saulės vėjas. Tas vanduo, kuris buvo paimtas telkiantis dulkių ir dujų debesiui, daugiausia yra mantijoje. Kylant plumams, jis pernešamas aukstyn ir pasiekia paviršių.

3. Kas yra stratigrafija, jos pagrindinis tikslas, paaiškinkite santykinio ir absoliutaus laiko sąvokas.

tikslas- rasti būdus, kaip nustatyti vienalaikius sluoksnius skirtingose Žemės vietose - tiek stebimus atodangose, tiek kirstus gręžiniais.

santykinis laikas parodo tik įvykių seką, kas vyko po ko. (uolienų sluoksniai laiko požiūriu slūgso dėsningai, viršuje jaunesni, o apačioje senesni).

Absoliučiuoju vadinamas geologinių įvykių laikas arba trukmė, nustatoma nepriklausomai nuo kitų įvykių ir išreiškiama laiko matavimo vienetais - metais, paromis..

Nustatyti galima: jei vienas magminis kūnas, tarkime gysla, kertą kitą, tai kertantis kūnas yra jaunesnis.

Pagal paleogeografines aplinkas, nustatyti, kokiu būdu ir kokioje aplinkoje susidarė sluoksniai, išskirti vienalaikes skirtingų uolienų storymes, nustatyti jų facijas.

pagal vienodos krypties įmagnetinimą galima išskirti ir gretinti vienalaikius sluoksnius.

U-Pb metodas. paremtas urano izotopų skilimu ir virtimu atitinkamais švino izotopais. išsikristalizavęs iš magmos cirkonas virsta tarsi mažyčiu laikroduku, o urano atomų skilimas - tiksėjimu. Nustačius šiame minerale esančius U ir Pb izotopų kiekius, galima apskaičiuoti kiek laiko praėjo nuo cirkonio išssikristalizavimo.

K-Ar metodas. kalio izotopo virtimu argonu ir kalciu. Taip galima nustatyti įvairių geologinių įvykių amžių, jeigu jie susiję su gelmių atvėsimu. pvz.: kalnų augimas.

Radioaktyviosios anglies metodas. atmosferoje anglies izotopas jungiasi su deguonimi i CO2. Medžiai ir kiti augalai fotosintezės būdu iš oro pasisavina CO2, o kartu ir šį radioaktyvų izotopą. kol augalas gyvena, vyksta medžiagų apykaita su aplinka. Po žūvimo išmatavus C kiekį augalo liekanose ir palyginus su jo kiekiu atmosferoje, nustatoma, kokia jo dalis suskilo ir kiek laiko praėjo nuo augalo gyvenimo pabaigos.

  • Microsoft Word 396 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (2953 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tomas
  • Hidrogeochemijos egzamino klausimai ir atsakymai
    10 - 4 balsai (-ų)
Hidrogeochemijos egzamino klausimai ir atsakymai. (2017 m. Sausio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/hidrogeochemijos-egzamino-klausimai-ir-atsakymai.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 14 d. 07:55
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo