Hidromechanika


Mechanikos laboratorinis darbas. 1 variantas. Raskite siurblio darbo tašką. Siurblio charakteristikos. Sprendimas. Skaičiuojame slėgio aukščius. Vamzdžių skerspjūvio plotus. Sudarome sistemos charakteristiką. Parenkame debitą. Randame skysčio greičius. Greičio aukščiai. Reinoldso skaičiaus reikšmės. Paskaičiuojame hidraulinės trinties koeficiento reikšmes pagal (9) formulę. Kelio nuostoliai siurbimo vamzdyje. Slėgimo vamzdyje. Atbulinio vožtuvo vietiniai nuostoliai. Visi hidrauliniai nuostoliai. Sistemos slėgio aukštis. Greičio aukščiai. Reinoldso skaičiaus reikšmės. Sistemos slėgio aukštis. Greičio aukščiai.


Raskite siurblio darbo tašką (našumą Q, išvystomą slėgio aukštį H, naudingumo koeficientą η ir gaunamąją galią P).

Sprendimas: 20 0C temperatūros vandens tankis ρ = 808 kg/m3 ir kinematinis klampos koeficientas υ = 2,5 cSt = 0,025 cm2/s. Iš 1 priedo sąlygoje duotųjų vamzdžių ekvivalentinis šiurkštumas Δe = 0,125 mm. Santykiniai šiurkštumai Δe/d = 0,125/50 = 0,00250; Δe/D = 0,125/40 = 0,00312.

h1 = p1/(ρg) = 50∙103/(808∙9,81) = 6,30 m;

h2 = p2/(ρg) = 0∙103/(808∙9,81) = 0 m;

Sudarome sistemos charakteristiką. Priimame, kad debitas Q = 0, tada nuostoliai, kadangi nėra tėkmės, Δh = 0, ir

Hidromechanika. (2015 m. Gruodžio 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/hidromechanika.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 00:00