Hipoteka, jos samprata


Įvadas. Hipotekos samprata ir objektas. Hipotekos rūšys. Hipotekos įregistravimas ir perleidimas. Hipotekos registras. Hipotekos įkeitimas, teisė ir sutartis. Atvirkštinė hipoteka. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


Hipotekos sutartis, įkeičiamo daikto savininko vienašalis pareiškimas įkeisti daiktą, taip pat prašymas įregistruoti priverstinę hipoteką įforminamas surašant notariškai patvirtintą hipotekos sandorį. Hipoteka įregistruojama teismui notarui ar valstybės įgaliotam pareigūnui pateikus pranešimą elektroniniu būdu Lietuvos Respublikos hipotekos registro tvarkytojui apie hipotekos sandorį ar priverstinę hipoteką. Sutartinės hipotekos sandorio įsigaliojimo momentas atsietas nuo jo įregistravimo momento. Įregistravimas atlieka tik išviešinimo funkciją. „Hipoteka (įkeitimas) registruojama, kai sumokamas nustatyto dydžio atlyginimas (raštinės rinkliava) už hipotekos (įkeitimo) įregistravimą. Nuostatų 39 punktas numato, kad Hipoteka (įkeitimas) laikoma įregistruota, kai duomenys įrašomi į registro duomenų bazę ir registro objektui suteikiamas identifikavimo kodas.

Kreditorius hipotekos reikalavimą ar jo dalį gali perleisti kitam asmeniui, jeigu hipotekos hipotekos sutartyje nenumatyta kitaip. Hipotekos reikalavimas perleidžiamas perduodant hipotekos lakštą indosamento- t.y. hipotekos lakšto turėtojo įrašas, kuriuo hipotekos lakštas perduodamas kitam asmeniui. Jeigu perleidžiama hipotekos reikalavimo dalis, hipotekos lakšte nenurodoma, kuris iš kreditorių saugo lakštą. Indosamentas turi būti įrašytas hipotekos lakšte nurodant asmenį, kuriam perleidžiamas hipotekos reikalavimas pasirašytas indosalto- hipotekos lakšto turėtojas ir įregistruotas hipotekos registre.

Įkeitimo sutarties turinys yra: sudarymo vieta ir data, įkaito davėjas, skolininkas, kreditorius, asmuo, kuriam perduotas objektas, jų gyvenamoji vieta, įkeičiamo daikto aprašymas, įkainojimas, buvimo vieta, įkeitimu užtikrinta prievolė, prievolės konkretus dydis ir įvykdymo terminas.

Apie tokio produkto atsiradimo galimybes Lietuvos rinkoje kai kurie bankai jau svarstė. Buvo atliktos nedidelės apklauso ir paaiškėjo, kad galimi klientai tuomet ją vertino skeptiškai.

Atvirkštinė hipoteka būtų populiari Lietuvoje, tačiau tam reikia laiko. Tokios paskolos gavėjai pas mus galėtų būti tie, kurie šiandien skolinasi vartojimo reikmėms, įkeisdami nekilnojamąjį turtą.

Taip pat Lietuvoje sovietiniais laikais egzistavo turto perleidimas su sąlyga išlaikyti iki mirties. Tuomet jo esmė buvo nekomercinė. Dabartinis civilinis kodeksas, santykius analogiškus atvirkštinei hipotekai, apibrėžia kaip rentą.

Renta gali būti: iki rentos gavėjo mirties, neterminuota, iki sutarto termino. Renta gali būti mokama: pinigais, daiktais, atliekant darbus panašiai, kurių vertė atitinka vertės sumą.

Hipoteka gali būti priverstinė ir sutartinė. Sutartinė hipoteka atsiranda sutarties arba vienašalio sandorio pagrindu. Hipoteka yra priverstinė, kai įstatymų nustatytais atvejais prieš savininko valią nustatomas jam priklausančio nekilnojamojo daikto įkeitimas siekiant užtikrinti įstatymuose numatytų turtinių reikalavimų įvykdymą. Tai pat sutartinė hipoteka skirstoma į: įmonės hipoteka; paprastąją hipoteką; jungtinę hipoteką; svetimo daikto hipoteką; maksimaliąją hipoteką; bendrąją hipoteką; sąlyginę hipoteką. Taip pat yra išskiriamos dar dvi rūšys tai: bendroji hipoteka- keleto atskiriems savininkams priklausančių nekilnojamųjų daiktų įkeitimas, siekiant apsaugoti vieną skolinį įsipareigojimą ir sąlyginė hipoteka- tai daikto įkeitimas, siekiant apsaugoti skolinio įsipareigojimo įvykdymą, jeigu susitariama, jog hipoteka įsigalios nuo to momento.

IVAVIČIŪTĖ G., Hipoteka: mokomoji knyga. Kaunas: Ardiva, 2008

Apie hipoteką [interaktyvus]. [žiūrėta 2015 m. spalio 20 d.] Prieiga per internetą:

  • Geodezija Referatas
  • Microsoft Word 204 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (4586 žodžiai)
  • Kolegija
  • Monika
  • Hipoteka, jos samprata
    10 - 10 balsai (-ų)
Hipoteka, jos samprata. (2016 m. Vasario 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/hipoteka-jos-samprata.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 03:42
×