Hipotezių tikrinimas


Normalusiojo skirstinio sklaida. Pasikliautinieji intervalai. Hipotezių tikrinimo procedūra. Hipotezių formulavimas. Nulinė ir alternatyvi hipotezės. Statistinio reikšmingumo lygmuo. Statistinio reikšmingumo lygmenys (klaidos tikimybės interpretacija). Statistinio reikšmingumo lygmuo. Statistinio kriterijaus skaičiavimas. Sprendimo priėmimas (išvadų formulavimas). Pirsono (Chi-square) kriterijus. Koreliacijos koeficientai. Spirmeno (spearman) koreliacijos koeficientas. Spirmeno koreliacijos koeficientas (pavyzdys). Koreliacijos statistinis reikšmingumas. Sprendimo priėmimas. Pirsono koreliacijos koeficientas r. Pirsono koreliacijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas  . Hipotezės apie vidurkių lygybę. Stjudento t kriterijus , kai populiacijų dispersijos yra lygios. Stjudento t kriterijus , kai populiacijų dispersijos yra nelygios.

Hipotezių formulavimas; 2. Statistinio reikšmingumo lygmens parinkimas; 3. Statistinio kriterijaus skaičiavimas; 4. Sprendimo priėmimas (išvadų formulavimas).

Taikomojoje statistikoje reikšmingumo lygmuo dažnai išreiškimas procentais.

Statistinis kriterijus yra funkcija kuri apskaičiuojama iš išmatuotų duomenų ir naudojama tam, kad tikimybiškai įvertinti nulinės hipotezės teisingumą ar klaidingumą.

Sprendimo priėmimo taisyklė tokia: Jei apskaičiuota (empirinė) statistinio kriterijaus reikšmė patenka į kritinę sritį, hipotezė atmetama. Jei apskaičiuota (empirinė) statistinio kriterijaus reikšmė nepatenka į kritinę sritį, hipotezė neatmetama (priimama).

Poriniai koreliacijos koeficientai turi tokias savybes: Koreliacijos koeficientas r yra dydis, kintantis intervale nuo –1 iki 1. Kai r=1 tai visi taškai yra tiesėje, kurios krypties koeficientas teigiamas. Kai r=1 tai visi taškai yra tiesėje, kurios krypties koeficientas neigiamas. Kai r=0 kintamieji yra tiesiškai nepriklausomi.

Išsilavinimas 1 aukštasis 2 n. aukštasis 3 aukštesnysis 4 vidurinis 5 profesinis.

Nuomonė 1 Visiškai sutinka 2 Labiau sutinka nei prieštarauja 3 Nei sutinka, nei nesutinka 4 Labiau nesutinka nei sutinka 5 Visiškai nesutinka.

Hipotezę dėl Spirmeno koreliacijos koeficiento reikšmingumo galima tikrinti t kriterijumi:.

Suformuluokime statistines hipotezes: Ho: μ1= μ2; H1: μ1≠ μ2. Pasirenkame reikšmingumo lygmenį α=0,05. Parenkame ir apskaičiuojame statistinį kriterijų:.

Stjudento t kriterijus , kai populiacijų dispersijos yra lygios.

Kritinė sritis sudaroma remiantis tuo, kad ši statistika (4) turi Stjudento skirstinį su (k=n1+m2-2) laisvės laipsniais kai.

  • Matematika Skaidrės
  • MS PowerPoint 130 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (761 žodžiai)
  • Gerda
  • Hipotezių tikrinimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Hipotezių tikrinimas. (2015 m. Lapkričio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/hipoteziu-tikrinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 11:56
×