Horizontalioji ir vertikalioji ab “Klaipėdos nafta“ balanso ir pelno (nuostoliu) ataskaitos analize


Įvadas. Ab “Klaipėdos nafta“ veiklos aprašymas. Horizontalioji ir vertikalioji ab “Klaipėdos nafta“ balanso analizė. AB “KLAIPĖDOS NAFTA“ 2011 – 2013m. Balansas (mln. Lt. ). Horizantalioji AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ 2011 – 2013m. Balanso analizė(proc. ). Vertikalioji AB “KLAIPĖDOS NAFTA“ 2011 – 2013m. balanso analizė (proc. ). (1 būdas). Vertikalioji AB “KLAIPĖDOS NAFTA“ 2011 – 2013m. balanso analizė (proc. ). (2 būdas). Horizontalioji ir vertikalioji ab „Klaipėdos nafta“ 2011 – 2013 m. pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB “KLAIPĖDOS NAFTA“ 2011 – 2013 m. pelno (nuostolio) ataskaita. (mln. Lt. ). Horizontalioji AB“KLAIPĖDOS NAFTA“ 2011 – 2013m. pelno (nuostolio) ataskaita (proc. ). Vertikalioji AB “KLAIPĖDOS NAFTA“ 2011 – 2013m. pelno (nuostolio) ataskaita (proc. ). Išvados.


Įmonių finansų analizės tikslas – teikti vartotojams (vadovams, akcininkams, valstybinėms institucijoms, tiekėjams, pirkėjams) objektyvią informaciją, padėti įmonių vadovams priimti efektyvius valdymo sprendimus.

Jo didėjimą lėmė trumpalaikio ir ilgalaikio turto pokyčiai. Pagal gautus duomenis ilgalaikis turtas turėjo didžiausią įtaką turto pokyčiams, kadangi visame turte sudarė didžiąją dalį. Ilgalaikio turto dalies visame turte didėjimą lėmė materialaus turto spartus augimas. Nematerialusis turtas nepakito, finansinis turtas bei kitas materialus turtas, pagal gautus duomenis sumažėjo, tačiau šių rodiklių sumažėjimas neturėjo didelės įtakos ilgalaikio turto rodiklių didėjimui.

Trumpalaikis turtas imonėje, nors ir nežymiai, bet padidėjo, todėl ir jo dalis visame turte padidėjo. Trumpalaikio turto ir jo dalies visame turte silpną didėjimą sąlygojo atsargų, išankstinių apmokėjimų, bei pinigų pokyčiai. Spartesnį didėjimą sąlygojo per vienerius metus gautinų sumos, bei kitoas trumplaikis turtas.

Taigi matome, kad ilgalaikis turtas padidėjo 2,2%, tai lėmė materialaus turto augimas. Finansinis turtas nei didėjo, nei mažėjo, kai tuo tarpu nematerialusis turtas ( 160% ) ir kitas materialusis turtas sumažėjo ( 34,5%), tačiau šių rodikliu mažėjimą atssvėrė materialaus turto rodiklių didėjimas, kuris ir nulėmė ilgalaikio turto augimą.

Trumpalaikis turtas padidėjo 48,4%. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai, bei kitas trumpalaikis turtas akivaizdžiai padidėjo, gautinos sumos stipriai sumažėjo (nuo 156,5% iki 71,7%), pinigai taip pat sumažėjo (nuo 700% iki 12,3%), bet tai netrugdė didėti trumpalaikiui turtui.

Analizuojant nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pokyčius matome, kad nuosavas kapitalas sumažėjo nuo 7,3% iki 6,5%. Nors rezervai ir nepaskirstytasis pelnas padidėjo, tačiau kapitalas žymiai sumažėjo – 15,2%, taip nulemdamas nuosavo kapitalo sumažėjimą.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai stipriai padidėjo: nuo -24,2% iki 341,5%. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai, bei po vienerių metų mokėtinos sumos ženkliai padidėjo, kas ir nulėmė mokėtinų sumų ir įsipareigojimų stiprų didėjimą.

Tiriant turto pokyčius matome, kad visus trejus metus didžiąją dalį turto visame turte sudaro ilgalaikis turtas, kuris praktiškai buvo pastovus, apie 80%. O trumpalaikio turto dalis tik apie 20%.

Ilgalaikio turto didžiąją dalį užima – materialusis turtas, kurio rodikliai visus metus sudarė didžiausią dalį ilgalaikio turto.

Tiriant trumpalaikio turto pokyčius matome, kad mažiausią dalį visame trumpalaikiame turte sudaro atsargos ir išankstiniai apmokėjimai, kurie nuo 2011, iki 2013m. sumažėjo nuo 1% iki 0%. Per vienerius metus gautinos sumos 2011 m. sudarė - 5%, 2012 m. – 16%, o 2013 m. – 12% viso trumpalaikio turto. Kitas trumpalaikis turtas 2011 m. sudarė - 86%, 2012 m. - 12%, 2013 m. - 20%. Pinigai 2011m. – 8%, 2012m. – 71%, o 2013m. – 60%.

Analizuojant atsargas, išankstinius apmokėjimus ir nebaigtas vykdyti sutartis matome, kad išankstiniai apmokėjimai padidėjo 6%, o atsargos sumažėjo 6%, tačiau vistiek atsargos sudarė didesnę dalį visų atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių.

Žiūrint į nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų rodiklius matome, kad nuosavas kapitas visais metais sudarė didžiausią dalį viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų. Mokėtinos sumos padidėjo nuo 4% iki 15%, taip padidindamos ir savo dalį visame nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų turte.

Nuosavo kapitalo didžiausią dalį visame turte sudarė kapitalas, kuris padidėjo nuo 75,9% iki 79,7%. Kapitalas ir rezervai sumažėjo, bei sudarė gana nedidelę viso nuosavo kapitalo dalį.

  • Microsoft Word 112 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (3327 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ieva
  • Horizontalioji ir vertikalioji ab “Klaipėdos nafta“ balanso ir pelno (nuostoliu) ataskaitos analize
    10 - 6 balsai (-ų)
Horizontalioji ir vertikalioji ab “Klaipėdos nafta“ balanso ir pelno (nuostoliu) ataskaitos analize. (2016 m. Balandžio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/horizontalioji-ir-vertikalioji-ab-klaipedos-nafta-balanso-ir-pelno-nuostoliu-ataskaitos-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 02 d. 08:51
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo