Iį „Terra animalis“ padalinio „Silver city“ komercinė veikla


Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Įmonės komercinės veiklos teoriniai aspektai. Komercinės veiklos samprata ir tikslai. Komercinės veiklos organizavimo principai. Komercinės veiklos strategijos. Komercinės veiklos rėmimas. Įmonės komercinės veiklos analizė ir vertinimas. Iį „Terra animalis padalinio „Silver city“ komercinės veiklos Analizė ir jos vertinimas. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. „Silver City“ veiklos charakteristika. „Silver City“ salono asortimento politikos formavimas. „Silver City“ salono komercinės veiklos rėmimas. „Silver City“ salono komercinės veiklos strategijos analizė. „Silver City“ salono komercinės veiklos ekonominis vertinimas. Išvados. Anotacija. Summary. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Verslo įmonės komercinė veikla apima tokias dvi pagrindines funkcijas, kaip informacijos rinkimas bei ilgalaikių ir patvarių ryšių su pirkėjais palaikymas. Norint, kad komercinė įmonės veikla būtų vystoma efektyviai, būtina suvokti jos organizavimo principus šiuolaikinėje įmonėje bei vertinimo būdus ir galimybes. Komercinės veiklos samprata yra žymiai susiaurinama, kai pardavimo procesas įmonėje suvokiamas kaip vienos krypties informacijos ir prekių srauto judėjimas iš įmonės vartotojo link. Tada neišnaudojamos visos komercinės veiklos galimybės ir ši veikla įmonėje vykdoma neefektyviai.

Komercinės veiklos analizės ir vertinimo esmę geriausiai apibūdina jos tikslas ir uždaviniai - teikti įmonių savininkams ir vartotojams objektyvią informaciją, padėti įmonių vadovams daryti veiklą efektyvesnę, nes ekonominės veiklos vertinimas teikia gana daug išsamios informacijos, kurią vartotojai gali naudoti įvairiems tikslams. Pastaraisiais metais ekonominės analizės teikiamos informacijos poreikis nuolat didėja, jos reikia vis naujiems vartotojams ar jų grupėms. Įmonės komercinė veikla paprastai matuojama efektu ir efektyvumu. Kiekvienam verslininkui svarbu žinoti komercinės veiklos vertinimo rodiklių skaičiavimą, jų prasmę, nes be jų negalima suvokti savo realios padėties rinkoje, komercinės ir finansinės rizikos pavojaus, verslo perspektyvų, konkurentų pranašumų bei trūkumų.

Darbo objektas: IĮ „Terra animalis“ padalinio „Silver City“ komercinė veikla.

Darbo tikslas: išanalizuoti IĮ „Terra animalis“ padalinio „Silver City“ komercinę veiklą ir atlikti jos ekonominį vertinimą.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti komercinę veiklą teoriniais aspektais.

Išanalizuoti IĮ „Terra animalis“ padalinio „Silver City“ asortimento politiką.

Išanalizuoti IĮ „Terra animalis“ padalinio „Silver City“ rėmimo politiką.

Atlikti IĮ „Terra animalis“ padalinio „Silver City“ komercinės veiklos ekonominį vertinimą.

Komercinės įmonės orientacija į rinką ir siekimas gauti pelno neatskiriamai susiję su gamyba ir pastangomis pateikti savo gaminius rinkai ir juos parduoti. Nesuradusi rinkoje savo produkcijos pirkėjo, įmonė pasmerkta žlugti. Ir atvirkščiai, panaudojusi rinkos galimybes, įmonė gauna pelno ir sudaro sąlygas plėtoti veiklą. Visa tai yra užtikrinama pasirinkus teisingą komercinės veiklos politiką.

Pati komercinė veikla gali būti apibūdinama kaip planingas pardavimo ir pirkimo priemonių panaudojimas prekyboje, kaip į pirkimo ir pardavimo rinkas orientuota institucinių prekybos įmonių galvosena ir elgsena, apimanti ir besiremianti pagrindinėmis vadybos funkcijomis: veiklos planavimu, organizavimu, motyvacija ir kontrole (Balkevičius V., 2000). Bendru atveju komercinė veikla apima prekybos ir tiekimo grandinės valdymo procesus, kurių dėka aptarnaujami vartotojai, siekiant gauti pelno.

Prekybinė veikla apima ne tik prekinius piniginius santykius, prekybos technologiją, bet ir ryšius tarp prekybininkų ir kitų partnerių bei tarp prekybininkų ir klientų. Anksčiau šiai sričiai buvo priskiriam tik prekybos įmonių veikla. Pastaruoju metu prekybinė veikla tapo svarbi beveik visose ūkio šakose, ji neišvengiama plėtojant bet kurį verslą. Prekybinės veiklos subjektai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie verslo tikslu užsiima prekių pirkimu, pardavimu arba prekybos tarpininkavimu (Kazakevičius V., 2006).

Įmonės komercinės veiklos tikslus atspindi jos teisinis apibrėžimas, t. y. ji įsteigta konkrečiai ūkinei ir komercinei veiklai, yra susaistyta teisių ir įsipareigojimų, pagrindą jos veiklai sudaro asmenų ar jų grupių jungtinis kapitalas, ji turi teisę laisvai disponuoti savo turtu. Komercinės įmonės pagrindinis tikslas yra pelnas. Toliau seka kiti įmonės tikslai; apyvarta, ūkiškumas, įmonės veiklos plėtra, likvidumas, geresnis klientų aptarnavimas ir kt.

Įmonės tikslai nusako veiklos pobūdį siekiant konkretaus rezultato. Pažymėtina, kad įmonės savininko ir įmonės vadovų tikslai nebūtinai visada sutampa. Tai normalu, nes iš karto visų įmonės tikslų įgyvendinti neįmanoma. Praktika rodo, kad neretai stengiantis greičiau pasiekti vieną tikslą, pablogėja kito tikslo rodikliai. Kapitalo savininko tikslai paprastai apsiriboja kapitalo išsaugojimu ir nauda (dividendais). Įmonės vadybininkai dažnai labiau orientuojasi į įmonės plėtrą ir papildomas privilegijas įmonės kolektyvui.

  • Vadyba Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 179 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 55 puslapiai (16030 žodžiai)
  • Kolegija
  • Erika
  • Iį „Terra animalis“ padalinio „Silver city“ komercinė veikla
    10 - 10 balsai (-ų)
Iį „Terra animalis“ padalinio „Silver city“ komercinė veikla. (2016 m. Kovo 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/ii-terra-animalis-padalinio-silver-city-komercine-veikla.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 06:45
×