Ikimokyklinio ugdymo įstaigų paslaugų kokybė


Ikimokyklinio ugdymo įstaigų paslaugų kokybė.


Darbo problema: ikimokyklinio ugdymo įstaigų paslaugų kokybė.

Darbo tikslas: įvertinus situaciją, nustatyti ikimokyklinio ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų problemą ir aptarti problemos sprendimo galimybes.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti informaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigų paslaugų kokybės tema.

Sufomuluoti problemą.

Suformuluoti sprendimų priėmimo alternatyvas ir jas įvertinti.

Išrinkti geriausią problemos sprendimo būdą.

Įgyvendinti sprendimą ir prognozuoti rezultatą.

Tyrimo metodas: literatūros ir mokslinių straipsnių analizė.

Rezultatas: daugiafunkcių centrų įrengimas kaimuose suteikia viską, ko labiausiai reikia mažo miestelio bendruomenei: darželis, mokykla, biblioteka, bendruomenės centras. Daugiafunkciniai centrai įrengti miestų didesnių mikrorajonų ištuštėjusiose mokyklose, būtų didelis patogumas aplinkiniams gyventojams, o taip pat atverta galimybė visiems ikimokyklinio amžiaus vaikams lankyti ugdymo įstaigas.

Šiuolaikiniame pasaulyje kiekvienas žmogus neapsieina be vienokios ar kitokios paslaugos. Ne daugelis iš mūsų susimąstome apie savo kasdienybę, paskendę savo rutinoje mes nė nepastebime, kad praktiškai viskas yra susiję su viešosiomis paslaugomis.

Ikimokyklinis ugdymas tai savivaldybių teikiama paslauga, kuri suteikia galimybę tėvams ugdyti savo vaikus dar iki mokyklos, specialiose įstaigose-darželiuose. Ši paslauga yra naudinga tiek tėvams, tiek vaikams. Jos dėka vaikai jau darželyje mokosi bendrauti, susipažįsta su aplinka ir įgauna pirmuosius savo įgūdžius, o tuo tarpu tėvai neprivalo keisti savo įprasto gyvenimo ir toliau gali dirbti ir būti ramūs, kad jų atžalomis bus gerai pasirūpinta. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirba kvalifikuoti darbuotojai, kurie padeda vaikams įveikti kalbos, regėjimo ir kitas panašias problemas, taip pat įstaigos yra įrengtos taip, kad vaikams būtų saugu ir kiltų kuo mažesnis pavojus susižeisti.

Didesniuose Lietuvos miestuose yra jaučiamas ikimokyklinio ugdymo įstaigų trūkumas, labai sunku rasti vietą valstybiniame darželyje, tėvai turi iš anksto pasirūpinti ir užsiregistruoti į darželį. Vaikų priežiūros įstaigų trūkumas neleidžia tinkamai derinti darbo, asmeninio ir šeimos gyvenimo. Dėl to labiausiai nukenčia moterys, t. y. tos, kurioms po gimdymo reikia grįžti į darbą. Taip pat šiose įstaigose trūksta didesnio valstybės finansavimo patalpų ir inventoriaus atnaujinimui, kokybiškesniam maistui, patalpų restauracijai, saugesnėms žaidimų aikštelėms ir vaikų saugumo užtikrinimui.

Ikimokyklinio ugdymo organizavimo forma – grupė. Modelis yra „grupės“ darbo organizavimo ypatumų visuma, nusakanti, į ką yra orientuotas ugdymas įgyvendinant programą bei nustatanti įvairius ikimokyklinio ugdymo organizavimo ypatumus: ugdymo vietą, ugdymo trukmę, ugdymo laiką, ugdytojų ir vaikų santykį, teikiamas paslaugas, ugdomąsias kalbas, siekiant įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programą ir užtikrinti kokybišką ugdymą.

Aplinka. Kiekvienas modelis yra įgyvendinamas tam tikroje vietoje, erdvėje, kuri užtikrina kokybišką ikimokyklinį ugdymą. Šis modelio komponentas apima modelio įgyvendinimo aplinką, specifinius aplinkos (įstaigos, vietovės ar savivaldybės) reikalavimus, modelio įgyvendinimui bei programos tikslams pasiekti reikalingas ugdymo priemones.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojai neturi jokių papildomų ar specialių garantijų skirtų tik jiems, bet turi teisę:

Taip pat yra nustatyta priėmimo į darželius prašymo forma.

1.6. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo stebėsena, kontrolė ir vertinimas

Apibendrinant ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę galima teigti, kad pagrindinė problema vietų trūkumas ikimokyklines paslaugas teikiančiose įstaigose.

Sprendimų priėmimas – neatskiriama valdymo proceso dalis, naudojama visose funkcinėse srityse ir visuose valdymo lygiuose. Sprendimo priėmimas – tai procesas, kurio metu iš kelių galimų racionalių alternatyvų parenkama viena – geriausia. Suprantama, sprendimai labai skiriasi skirtingose srityse ir lygiuose, bet pats sprendimo priėmimo procesas yra panašus.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičiaus didinimas statant naujas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos nėra prieinamos visiems pageidaujantiems ne tik miestuose. Ypač trūksta ikimokyklinio ugdymo paslaugų kaimo vietovėse. Tikėtina, kad vėlesnė kaimo vaikų mokymosi starto pradžia gali turėti neigiamos įtakos tolesnei jų mokymosi sėkmei. Be to, nepakankamas ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumas tiek miesto, tiek kaimo vietovėse taip pat užkerta kelią vaikus prižiūrintiems tėvams grįžti į darbo rinką.

  • Viešasis administravimas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 210 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (3465 žodžiai)
  • Mokykla
  • Rasa
  • Ikimokyklinio ugdymo įstaigų paslaugų kokybė
    10 - 10 balsai (-ų)
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų paslaugų kokybė. (2016 m. Kovo 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/ikimokyklinio-ugdymo-istaigu-paslaugu-kokybe.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 21:21
×