Ikiteisminio tyrimo institucijų veikla


Įvadas. Ikiteisminio tyrimo institucijos. Lietuvos Respublikos Policija. Specialiųjų tyrimų tarnyba. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Lietuvos Respublikos karo policija. Lietuvos Respublikos muitinė. Ikiteisminis tyrimo samprata. Ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminio tyrimo teisėjas. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Prokuroras. Išvados. Literatūra.


Šiame darbe bus pateikta kokios yra ikiteisminio tyrimo institucijų sistema, paskirtis, uždaviniai ir funkcijos.

Policijos veiklos įstatyme 5str., nurodyti šie policijos uždaviniai: žmogaus teisių ir laisvių apsauga, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, teikimas asmenims neatidėliotinos pagalbos, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių, nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų prevencija, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų atskleidimas kir tyrimas, saugaus eisimo priežiūra.

Teritorinės policijos įstaigos- tai vyriausieji policijos komisariatai, atliekantys policijos funkcijas apskrities teritorijoje. Teritorinės policijos įstaigos funkcijoms įgyvendinti savivaldybės teritorijoje steigiami policijos komisariatai, vienos ar kelių seniūnijų teritorijose –policijos nuovados.

Policijos profesinio mokymo įstaiga- yra policijos generalinio komisaro steigiami profesinio ugdymo padaliniai, užtikrinantys nuotolinį policijos pareigūnų profesinį ugdymą.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra visiškai nauja tarnyba ir jos istorija prasidėjo tik po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. 1990 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir pradėjus valdymo struktūros reformas, pagrįstas laisvosios rinkos principais, valstybės ir savivaldybių institucijose pradėjo ryškėti korupcijos problema. Už šią sritį buvo atsakingos policija, prokuratūra, Valstybės saugumo departamentas, kitos institucijos.

Tarnybą sudaro valdybos, skyriai, poskyriai ir kiti padaliniai. STT vadovauja direktorius, kurį Seimo pritarimu penkeriems metams į pareigas skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas. Šiuo metu vadovauja Saulius Urbonavičius.

Tarnybos rinktinės- struktūriniai VSAT padaliniai, organizuojantys ir įgyvendinantys tarnybos funkcijas nustatytoje teritorijoje. Rinktinė yra juridinis asmuo, turintis banke sąskaitą, herbinį anstpaudą, vėliavą ir ženklą. Šiuo metu yra šešios rinktinės, saugančios tam skirtus sienos ruožus tai yra : Vilniaus, Varėnos, Ignalinos, Lazdijų, Pagėgių, Pakrančių apsaugos.

Kiti struktūriniai padaliniai – tai padaliniai steigiami atskiroms tarnyboms funkcijoms vykdyti.

FNTT sudaro skyriai, poskyriai ir kiti padaliniai. Tarnybai vadovauja direktorius, jis koordinuoja tarnybos veiklą ir už ją atsako. FNTT pagrindiniai teritoriniai padaliniai yra skirstomi pagal apygardas ( Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) valdybos.

Karo policija yra ikiteisminio tyrimo institucija, kai tiriamos nusikalstamos veikos padarytos karinėse teritorijose ir kariniame transporte arba nukreiptos prieš karinių teritorijų ar karinio transport saugumą.

Ikiteisminį tyrimas yra pirmoji baudžiamojo proceso stadija. Padarius kokią nors nusikalstamą veiką pradedamas ikiteisminis tyrimas. Nusikalstamų veikų atskleidimo, tyrimo ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo tvarką nustato, kitus asmens traukimu baudžiamojon atsakomybėn susijusius santykius reguliuoja Baudžiamojo proceso kodeksas. Tiriant nusikalstamas veikas ir nagrinėjant baudžiamąsias bylas teisme vadovaujamasi ir kitais teisės aktais: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais (Operatyvinės veiklos, Policijos veiklos,Specialiųjų tyrimų tarnybos, Organizuoto nusikalstamumo užkardymo, Teismų, Prokuratūros, Advokatūros ir kt.) Vyriausybės nutarimais, Generalinio prokuroro patvirtintomis rekomendacijomis.

Nusikalstamų veikų išaiškinimas ir jas rengiančių, darančių ar padariusių asmenų nustatymas;

Asmenų, kurie slapstosi nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo, ir dingusių be žinios asmenų paieška;

Veikų, keliančių grėsmę valstybės konstitucinei santvarkai, nepriklausomybei, ekonominiam saugumui, gynybinės galios užtikrinimui, kitiems svarbiems nacionalinio saugumo interesams, prevencija ir išaiškinimas;

Ikiteisminio tyrimo metu, nustatinėjamos galimai padarytos nusikalstamos veikos aplinkybės: padarymo laikas, vieta, būdas, padariniai, veiką padaręs asmuo, jo kaltės forma. Atliekant ikiteisminį tyrimą reikia laikytis šių principų : nešališkumo, teisėtumo, greitumo.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 41 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (4550 žodžiai)
  • Kolegija
  • Viktorija
  • Ikiteisminio tyrimo institucijų veikla
    10 - 3 balsai (-ų)
Ikiteisminio tyrimo institucijų veikla. (2017 m. Spalio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/ikiteisminio-tyrimo-instituciju-veikla.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 12:20
×