Ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacija


Veiksniai , lemiantys ikiteisminiotyrimo pareigūnų veiklą. Sprendimų , susijusių su ikiteisminiotyrimo pareigūnų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimu , būdai.


Svarbu parengti tokius darbuotojus, kurie gebėtų kokybiškai, operatyviai ir teisėtai atlikti savo funkcijas, ne tik užtikrintų visuomenės saugumą, bet ir pateisintų jos lūkesčius.

Dabartinės nusikalstamų veikų būklės analizė leidžia daryti prielaidą, kad teisėsaugos institucijos nepakankamai efektyviai užtikrina nusikalstamų veikų Ištyrimą. Esminis klausimas: kokie veiksniai lemia ikiteisminio tyrimo pareigūnų kokybišką, efektyvų Ir ekonomišką darbą? R. Jurka, K. Jovaišas, J . Kanapeckaltė, Mišeikis ir S. Baliutavčius (2004) apibendrino baudžiamojo proceso spartinimo galimybes ir pateikė išvadas, jose analizuojami veiksniai, lemiantys ikiteisminio tyrimo organizavimo efektyvumą. Išvadose pabrėžiama, kad didelis darbo krūvis, teisinių Ir vadybinių žinių trūkumas bei ne visai aiškus funkcijų pasidalijimas ko! kas trukdo išnaudoti visas galimybes. Tinkamos kompetencijos užtikrinimas svarbus Ikiteisminio tyrimo organizavimo efektyvumui. Kalbant apie baudžiamojo proceso spartinimo galimybes ir būdus, ikiteisminio tyrimo organizavimas yra labai svarbus, tačiau nagrinėjant pastarąsias problemas tenka atsižvelgti ir į veiksnius, tiesiogiai lemiančius ikiteisminio tyrimo veiksmų kokybę, nusikalstamų veikų tyrimo operatyvumą ir Ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikaciją bei kompetenciją. Tai reiškia, kad vien tinkama teisinė bazė ar organizacinių problemų Išsprendimas neužtikrina efektyvaus nusikalstamų veikų ištyrimo. Be abejo, profesinis ikiteisminio tyrimo pareigūnų rengimas - vienas Iš veiksnių, tiesiogiai lemiančių jų veiklos rezultatus. Todėl tiek teisinė bazė, tiek tyrėjo darbo organizavimo, kompetencijos ir kvalifikacijos problemos yra svarbios nagrinėjant, kaip kokybiškai, išsamiai ir kvalifikuotai atlikti ikiteisminį tyrimą.

Susiklosčiusi situacija ikiteisminio tyrimo padalinių vadovus vertė ieškoti išeičių. Pamažu buvo grįžtama prie ikiteisminio tyrimo pareigūnų skirstymo į tardytojus ir operatyvinius darbuotojus. Susidariusi padėtis parodė, kad tiek operatyviniams darbuotojams, tiek viešosios policijos darbuotojams trūksta ikiteisminio tyrimo organizavimo, planavimo, ikiteisminio tyrimo veiksmų taktikos žinių, taip pat - žinių, būtinų tiriant atskirų rūšių nusikalstamas veikas. Buvusiems tardytojams buvo sunku vienu metu kokybiškai organizuoti, planuoti su bylomis susijusį darbą ir atlikti būtinus operatyvinius veiksmus. Tad galima daryti išvadą, kad ikiteisminio tyrimo kompetencijos ir kvalifikacijos klausimai yra labai aktualūs ir svarbūs.

Antrasis veiksnys yra ikiteisminio tyrimo pareigūnų išsilavinimas. Analizuojant ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikaciją, svarbūs duomenys apie respondentų išsilavinimą. Šio straipsnio autorės atlikto empirinio tyrimo metu nustatyta, kad beveik trys ketvirtadaliai tyrėjų (71,09 procento) yra įgiję aukštąjį išsilavinimą. Ši situacija nėra labai džiuginanti, kadangi teisinį aukš tąjį išsilavinimą yra įgiję 55,08 procento tyrėjų (iš jų 44,91 procento įgiję universitetinį teisinį ir 10,17 procento - neuniversitetinį teisinį išsilavinimą). Kaip jau minėta, autorės nuomone, vienas iš svarbių tyrėjui keliamų reikalavimų turėtų būti teisinis universitetinis išsilavinimas. Tyrėjui būtinos fundamentalios gilios teisinės žinios ir kompetentingas tų žinių pritaikymas ikiteisminiame tyrime. Tyrėjais negali dirbti žmonės, kurie baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ar kriminalistikos pradeda mokytis tik tuomet, kai tiria nusikalstamas veikas. Skeptiškai vertintinas požiūris, kad tyrėju gali dirbti ir kitų profesijų atstovai, neturintys aukštojo teisinio (nesvarbu, universitetinio ar neuniversitetinio) išsilavinimo. Pastaraisiais metais susiklostė tokia situacija, kad išklausiusiems vos kelių mėnesių įvadinius mokymų kursus (netgi neįvertinus jų turinio kokybės) kitų profesijų atstovams ar asmenims, įgijusiems tik vidurinį išsilavinimą, patikima tirti painias bylas ir priimti svarbius sprendimus ikiteisminiame tyrime.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 139 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (3030 žodžiai)
  • Akvilė
  • Ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacija
    10 - 7 balsai (-ų)
Ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacija. (2016 m. Kovo 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/ikiteisminio-tyrimo-pareigunu-kvalifikacija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 20:05
×