Ilgalaikio materialaus turto apskaita (4)


Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto samprata. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialaus turto nurašymas. Ilgalaikio materialaus turto pateikimas finansinėse ataskaitose. Išvados. Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


O A.Ivanauskienės knygoje „Buhalterinė apskaita“ ilgalaikis turtas remiantis 2VAS apibrėžiamas kaip turtas, kurį įmonė naudoja ekonominei naudai gauti ilgiau kaip 12 mėnesių.

Nusipirkus ilgalaikį turtą yra užvedama Turto apskaitos kortelė (žr.1prd.), o prieš pradedant naudoti Įvedimo į eksploatacija aktas (žr.2prd.).

Apibendrinant visus tris autorius galima teigti, kad ilgalaikis materialus turtas tai:

c) turtas kurio savikaina ne mažesnė nei nustatyta įmonės ilgalaikio turto vieneto vertė.

Pagal 12VAS : Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina – sumokėta ar mokėtina pinigų ar pinigų ekvivalentų suma ar kitaip mainais atiduoto ar sunaudoto turto, kuris naudojamas įsigyjant ar pasigaminant turtą, vertę.

Taip pat pagal 12 VAS ilgalaikio materialaus turto savikainą sudaro:

Apibendrinant į ilgalaikio materialaus turto savikaina įeina visos patirtos išlaidos iki tol kol jis perduotas į eksploataciją. Tai yra jo vertė, atvežimas, remontas ir t.t. Taip pat ilgalaikis materialus turtas gali būti įsigyjamas mainais. Jei turto vertės negalima nustatyti tada jo vertė lygi nuliui.

Pagal O.Gudaitienės knygą „Buhalterinė apskaita“ ir 12VAS įmonės turi galimybę rinktis nusidėvėjimo skaičiavimo metodus, kurie gali būti taikomi finansinėje apskaitoje:

Tiesinis metodas: taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, metinė nusidėvėjimo suma

i – metai, kurių nusidėvėjimas skaičiuojamas, kur „i“ mažiau arba lygu „T“.

Ketvirtaisiais ir po jų einančiais, ir dar kitais „i“-aisiais metais (išskyrus paskutinius turto

Įmonėse ilgalaikis materialus turtas kuris yra nebetinkamas naudoti, yra visiškai nusidėvėjęs, turi būti nurašomas. Jis gali būti parduotas, iškeistas į kitą turtą arba tiesiog likviduotas. Priklausomai nuo konkrečios situacijos. Nurašymo rezultatu gali būti pelnas arba nuostolis.

Pagal O.Gudaitienės knygą „Buhalterinė apskaita“: jei per visą turto eksploatacijos trukmę teisingai buvo apskaičiuojamas ir apskaitomas nusidėvėjimas, tai nurašant jį, jo vertė turi būti visai nudėvėta. Šiuo atveju nurašant nebus nei pelno, nei nuostolio. Tačiau jei ilgalaikis materialus turtas buvo naudojamas ilgiau , negu buvo numatyta ir jo įsigijimo savikaina visiškai nurašyta, nusidėvėjimas toliau neskaičiuojamas, nors objektas dar naudojamas. Sukauptas nusidėvėjimas neturėtų būti didesnis už įsigijimo savikainą, atėmus iš jos likvidacinę vertę. Nuostolis, susidaręs dėl nevisai nudėvėto ilgalaikio turto, mažina įmonės pelną. Pelnas, gautas pardavus ilgalaikį turtą, yra apmokestinamas.

Ilgalaikiam materialiam turtui nurašyti įmonėse yra sudaroma nuolatinė likvidacinė komisija, į kurią turi įeiti atitinkamos srities specialistas, Vyr.Buhalteris ir kt. Apžiūrėjus nebetinkamus objektus, komisija surašo Ilgalaikio materialaus turto likvidavimo aktą (žr.4prd.) ar kitą dokumentą, atitinkantį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Jame parodoma kada objektas pradėtas naudoti, kiek kartų remontuotas, kokia jo techninė būklė, dėl kokios priežasties nurašomas. Aktą pasirašo komisija, tvirtina įmonės vadovas.

Tai gi ilgalaikis materialus turtas parodomas balanse, tik gavus materialųjį turtą užvedama Ilgalaikio turto apskaitos kortelė, kai turtas perduodamas naudoti užpildomas Ilgalaikio turto įvedimo į eksploatacija aktas, ilgalaikis turtas kai ir žinoma dėvisi todėl pildomas Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis, o kai turtas nebenaudojamas pildomas Ilgalaikio turto likvidavimo aktas.

  • Microsoft Word 808 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (2858 žodžiai)
  • Kolegija
  • Dovile
  • Ilgalaikio materialaus turto apskaita (4)
    10 - 3 balsai (-ų)
Ilgalaikio materialaus turto apskaita (4). (2017 m. Lapkričio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-materialaus-turto-apskaita-4.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 21 d. 22:57
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo