Ilgalaikio materialaus turto apskaita kursinis darbas


Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pradžia. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo būdai. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidų apskaita. Praktinė dalis. Įmonės turimas ilgalaikis turtas ir jo nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto įsigijimas. Ilgalaikio materialaus turto likvidavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Ilgalaikis materialusis turtas yra labai svarbus įmonės veikloje ir be jo yra neįmanomas joks įmonės darbas, nes į šį turtą įeina turtas, kuris naudojamas ilgiau, nei vienerius metus ir yra labai svarbus produkto ar paslaugos gamybai. Pavyzdžiu galėtų būti patalpos, kurios yra būtinos įmonės veiklai, taip pat šiandieniniame versle sunku įsivaizduoti darbą be kompiuterio, kuris tikrai yra perkamas ne vieneriems metams. Taip pat yra nemažai įmonių, kurios naudoja transportą, tai taip pat yra ilgailaikis materialusis turtas. Žinoma kiekvienais metais ilgalaikis turtas nusidėvi, todėl savo darbe apžvelgsiu nusidėvėjimo skaičiavimo būdus, turto įvedimą į eksplotaciją, bei likvidavimą. Įmonei labai svarbu teisingai vesti įmonės ilgalaikio turto apskaitą, nes ji privalo žinoti savo turto vertę.

Pirmoje darbo dalyje pateiksiu teorines žinias apie ilgalaikio materialaus turto apskaitą, o antroje dalyje apžvelgsiu, kaip teorija veikia praktikoje ir remsiuosi odontologijos klinikos duomenimis apie ilgalaikį turtą.

Darbo tikslas: išanalizuoti teorinius ir praktinius turto apskaitos principus ir juos pateikti darbe.

Darbo objektas: ilgalaikio materialiojo turto apskaita.

Darbo uždaviniai:

Išsiaiškinti kas yra ilgalaikis turtas

Sužinoti kaip jis yra klasifikuojmas

Išsiaiškinti kas yra ilgalaikis materialusis turtas

Aprašyti kaip ilgalaikis materialusis turtas yra pradedamas naudoti įmonėje.

Išsiaikinti kaip yra skaičiuojamas nusidėvėjimas.

Pasidomėti realiai dirbančios įmonės veikla ir jos ilgalaikio materialiojo turto apskaita.

Įmonės veiklos procesai pasireiškia, per jos produkcijos gamybos arba paslaugų teikimo ir jų pardavimo procesus. Tai nepriklauso nuo jos dydžio ar kitų parametrų, įmonei reikalingi tam tikri ištekliai, kad galėtų vykdyti tam tikrą veiklą. Manau reiktų apibrėžti kas yra ekonominiai ištekliai ir tai yra viskas kas naudojama (visi ištekliai) įmonės ūkinėje veikloje. Eknominiams ištekliams galime priskirti žaliavas, įrengimus, pastatus, žemė, ant kurios pastatyti šie pastatai, darbuotojai, regiono kraštovaizdis, jei jis svarbus ūkinei veiklai.

Daugelis ekonominių išteklių, naudojamų tam tikros įmonės ūkinėje veikloje, turi savininką ar savininkus, yra kažkieno nuosavybė. Tačiau gali būti ir tam tikrų ekonominių išteklių, neturinčių savininko: upės vanduo, iš kurios įmonė naudoja vandenį, oras. Tokių išteklių įmonė neapskaitys, kadangi negalima įkainoti. Todėl turtu gali būti laikomi tik tie ištekliai, kurie turi konkretų savininką. Taip pat turtas turi duoti tam tikrą naudą tam, kas juo disponuoja bei nešti įmonei naudą, pasireiškiančią pelnu (Mackevičius, J. „Apskaita“).Galime daryti išvadą, kad apskaitoje turtu yra laikomi eknominiai ištekliai, kurie turi savininką ir įmonė iš šių ištėklių tikisi gauti ateityje tam tikrą naudą.

Turtas įmonėje yra skirstomas pagal jo naudojimo laikotarpį ir skirstoma į trumpalaikį ir ilgaliakį turtą. Jeigu turtas per vieną atsakaitinį laiktarpį visiškai sunaudojamas, tai jis yra laikomas trumpalaikiu. Jeigu turtas yra naudojamas ilgiau, negu vieną ataskaitinį laikotarpį įmonės vekloje jis yra priskiriams ilgalaikiui turtui. Kadangi įmonėje vienu atsakitiniu laikotrapiu yra laikomi vienri metai, tai ilgalaikiu turtu yra laikomas visas materialus ir nematerialus turtas, kuris naudojamas ilgiau nei vienerius metus uždirbti pajamoms ir ekonominei naudai gauti.

Turtas yra klasifikuojamas pagal įvairius požymius: pagal naudojimo paskirtį, naudojimo trukmę įmonės veikloje, materialinę išraišką, piniginę išraišką, turto grupavimą balanse, statistikos atskaitose ir kitus požymius. Labai svarbu yra klasifikuoti turtą, nes už konkretų turtą atsako tam tikri darbuotojai. Už atsargų atvežimą laiku bei jų likučius įmonėje atsako vieni specialistai, o už įrengimų naudojimą bei techninę būklę – kiti. Kiekvienam iš šių specialistų apskaita teikia informaciją, kuria remdamiesi jie galėtų priimti racionalius sprendimus. Todėl turtas, kuriuo disponuoja įmonė yra skirstomas į tam tikras grupes, t.y. klasifikuojamas.

  • Microsoft Word 170 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (4503 žodžiai)
  • Universitetas
  • Diana
  • Ilgalaikio materialaus turto apskaita kursinis darbas
    10 - 9 balsai (-ų)
Ilgalaikio materialaus turto apskaita kursinis darbas. (2016 m. Vasario 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-materialaus-turto-apskaita-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 08:27
×