Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita


Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis finansinis turtas. Kitas ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacija ir remontas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo būdai. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo ir finansinio turto apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Išvados. Literatūros sąrašas.


Ilgalaikis nematerialusis turtas apibūdinamas kaip nepiniginis turtas, kuris neturi materialios formos, juo disponuodama įmonė tikisi gauti tiesioginės ar netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialusis turtas apima įmonės turtines vertybės, neturinčias daiktų formos, tačiau generuojančias pajamas. Nematerialiuoju turtu gali būti:

Verslo ženklai yra išimtinė juridinio asmens teisė naudotis firminiu įmonės vardu, prekės ženklai paprastai būna piešiniai, empblemos ar simbolika, kuri išskiria įmonės prekes iš kitų panašių prekių. Taip pat prie nematerialiojo turto priskiriama kompiuterinių programų naudojimo licencijos, teisės, įvairaus pobūdžio autoriniai darbai, projektai ar idėjos. Gali būti atvejų, kada nematerialusis turtas yra neatskiriamas nuo materialios formos, pavyzdžiui tam tikra programa yra įrašyta ir laikoma kompaktiniame diske ar laikmenoje, tačiau tokiu atveju vertinama, kuris požymis materialus ar nematerialus yra vyraujantis ir pagrindinis. Nematerialusis turtas gali būti sukuriamas įmonės viduje, arba įsigijamas iš išorės, vienintelis prestižas negali būti sukurtas pačios įmonės, jis atsiranda tik įsigijus kitą įmonę. (Rutkauskas A. ir kt. 2009)

Apibendrinant ilgalaikiu nematerialiuoju turtu pripažįstamas toks turtas, kuris įmonės veikloje bus naudojamas ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, jo įsigijimo vertė (ar pasigaminimo savikaina) yra ne mažesnė nei įmonės nusistatyta ilgalaikiam turtui ir tas turtas arba dominuojanti jo dalis yra nematerialus.

Ilgalaikis materialusis turtas apibrėžiamas kaip turtas, turintis materialią, daiktinę išraišką, toks kaip žemė, pastatai, įrenginiai, automobiliai, įrankiai ar nebaigta statyba. Šiuo turtu įmonė ketina naudotis ilgiau nei vienerius metus ir jo įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei įmonės nusistatyta. Šis turtas paprastai yra skirtas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, valdymo tikslams ar nuomai. Šis rodiklis parodo, kiek ilgą laiką naudojamo turto yra įmonėje ir tai yra labai svarbu, kadangi būtent šiuo turtu įmonė gali garantuoti skolų grąžinimą bankams ar tiekėjams. Taip pat tai svarbus rodiklis akcininkams, kadangi tai yra vienas iš svarbiausių nuosavybės garantų. (Bukevičius J. ir kt. 2009)

Momentas, kada įmonė įgija teisę valdyti materialųjį turtą bei juo disponuoti, tampa atsakinga už jį bei jai priklauso teikiama nauda, laikomas rizikos perdavimu. Paprastai sutartyje yra numatoma, kada yra perduodama su turtu susijusi rizika.

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas ir tas turtas, kuris tiesiogiai neduoda ekonominės naudos įmonei, tačiau sudaro prielaidas įmonei sėkmingai veikti būsimais laikotarpiais. Toks turtas gali būti įsigytas darbos saugos, valdymo ar gamtosaugos tikslais, toks turtas nors ir neteikia tiesioginės ekoniminės naudos, tačiau yra būtinas įmonės veiklai vykdyti ar padeda gauti papildomos ekonominės naudos naudojant kitą turtą. (Kanapickienė R. ir kt. 2006)

Finansinis turtas yra ypatingos rūšies turtas, jis parodo tam tikras įmonės teises ir privilegijas jai dalyvaujant kitų įmonių veikloje. Finansiniu turtu laikomos investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones, paskolos dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms, po vienerių metų gautinos sumos. Ilgalaikiu finansiniu turtu gali būti pripažįstami ir pinigai, tačiau tik tuo atveju jei jų naudojimas yra apribotas ilgiau nei vienerius metus, pvz. pinigai idėlių sąskaitose ir indėlio terminas baigsis po 12 mėnesių nuo balanso datos. Įsigyti finansinio turto galima įsigijus kitų įmonių vertybinių popierių: akcijų, obligacijų, vekselių ir kt. Ilgalaikis finansinis turtas taip pat kaip ir kiekvienas kitas ilgalaikis turtas, turi teikti ekonominę naudą įmonei arba suteikti atitinkamų teisių bei privilgijų ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį.

  • Microsoft Word 97 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3306 žodžiai)
  • Universitetas
  • Daiva
  • Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita
    10 - 2 balsai (-ų)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita. (2018 m. Rugsėjo 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-materialiojo-ir-nematerialiojo-turto-apskaita.html Peržiūrėta 2019 m. Balandžio 25 d. 08:49
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!