Ilgalaikio materialiojo turto auditas


Įvadas. Ab „Pieno žvaigždės“ charakteristika. Ilgalaikio turto apskaitos. Audito plano sudarymas. Ilgalaikio turto planas. Ilgalaikio audito programa. Procedūros ilgalaikio materialaus turto audite. Išvada. Nuorodų sąrašas.

Darbo objektas – AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikis materialus turtas.

Darbo tikslas – atlikti AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikio materialaus turto auditą.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti AB „Pieno žvaigždės“ veiklą;

Išanalizuoti AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikio materialiojo turto apskaitą;

Iš 1 paveikslo matyti, kad akcinę bendrovę sudaro keturi gamybiniai filialai, kurie yra įsikūrę Panevėžyje, Pasvalyje, Mažeikiuose ir Kaune.

Apibendrinant galima teigti, kad AB „Pieno žvaigždės“ naudoja ilgalaikį materialųjį turtą gamyboje, kadangi ilgalaikį materialųjį turtą sudaro žemė ir pastatai, mašinos ir įrengimai, kitas turtas ir nebaigta statyba, o jie apskaitomi yra įvairiai, priklausomai nuo panaudojimo ir įsigijimo.

Auditas mokslinėje literatūroje apibrėžiamas kaip įmonės finansinės atskaitomybės patikrinimas ir nuomonės apie ją pareiškimas (Kustienė, 2008). Auditorius turi planuoti savo veiklą, kad galėtų laiku ir gerai atlikti auditą. Norint auditą atlikti nuosekliai ir teisingai, auditorius turi susidaryti audito planą. Audito planas – tai numatomų priemonių ir darbų visuma, padedanti auditą atlikti nuosekliai, objektyviai ir visapusiškai (Lakis, 2007). Audito plano bendrosios nuostatos yra šios:

Paskirstomos užduotys audito atlikėjams, nustatant jų atsakomybę;

Numatomi audito testai ir procedūros, atrankinių tikrinimo sritys;

Nurodoma audito atlikimo pradžia ir pabaiga, auditoriaus išvados parengimo ir įteikimo vadovybei tvarka ir laikas ir pan.

Apibendrinant galima teigti, kad audito planas yra būtinas, kadangi jis auditoriui padeda auditą atlikti nuosekliai, laiku ir teisingai, o darbo rezultatai būna objektyvūs ir nešališki.

Surenkami įmonės vidaus tvarką reglamentuojantys dokumentai.

Surenkami įmonės apskaitos tvarką reglamentuojantys dokumentai.

Susipažįstama su įmonės veiklos specifika: Analizuojami: apskaitos politika; įmonės veiklos nuostatai; pareiginės instrukcijos; vadovo įsakymai; įmonės kontrolės sistemos aprašymas; turto registrai.

Sumos numatytos sutartyje į apskaitą įtrauktos teisingai. Turtas įtrauktas į apskaitą į tam skirtas sąskaitas, įrašai atlikti laiku, ir nuo perdavimo akto pasirašymo dienos turtas perduotas eksploatacijai.

Dokumentai užpildyti teisingai. Mokėjimai už įsigytą turtą atliekami bankiniu pavedimu, laiku.

Atliekant natūrinį-pilną tikrinimą, visas turtas buvo rastas įmonės teritorijoje. Įregistruotas apskaitoje kiekis, atitinka faktiškai esantį turtą. Apklausiami materialiai atsakingi asmenys žodžiu.

Įmonė nuomojasi pastatus pienui surinkti t.y. vyksta pieno surinkimo punktų nuoma, taip pat nuomojasi transporto priemones ir krautuvus reikalingus pienui surinkti ir pristatyti į gamyklas. Patikrinus nuomos sutartis neatitikimų nerasta, nuomos mokestis sumokamas laiku.

Įmonė draudžia savo transporto priemones LR privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu bei apdraudžia sandorius, dėl rizikos.

Rengiant AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikio materialiojo turto programą buvo atsižvelgta į audito plano nuostatas. Buvo susipažinta su įmonės vidine ir išorine aplinka, makroekonominiais veiksniais, įtakojančiais įmonės veiklą. Taip pat buvo peržiūrėti ir patikrinti ankstesnio audito metu surinkta informacija bei tikrinama visa informacija, susijusi su ilgalaikio materialiojo turo įsigijimu, likvidacija, draudimu ir pan.

1.2. Procedūra. AB „Pieno žvaigždės“ veiklą ir veiklos rezultatus neigiamai įtakoja makroekonominiai veiksniai t.y. eksportuojamos produkcijos sumažėjimas, kadangi uždraudus prekių tiekimą į Rusijos federaciją, sumažėjo įmonės pajamos, tad galima teigti, kad tarp pardavimo pajamų mažėjimo ir eksporto yra ryšys. Tai pat įmonei neigiamą įtaką turi konkurencinė aplinka, kadangi Lietuvos rinkoje yra daug įmonių užsiimančių pieno surinkimu ir pieno produktų gamyba, kas ir skatina konkurenciją tarp įmonių.

2.1. – 2.2. Procedūra. Ilgalaikis materialusis turtas praėjusiais metais buvo audituotas, peržiūrėjus ankstesnių metų dokumentus pastebėta, kad jokių neatitikimų nerasta, yra visi rekvizitai ir auditorius, atlikęs auditą laikėsi etikos kodekso bei metodinių rekomendacijų.

Iš pateiktų duomenų matyti, kad analizuojamu laikotarpiu žemė ir pastatai apskaitomi 120 ir 121 sąskaitose, tačiau žemės ir pastatų suma balanso ataskaitoje nurodoma bendra. Mašinos ir įrengimai apskaitomi 124 sąskaitoje, kitas turtas – 126, o nebaigta statyba – 125 sąskaitoje.

Iš pateiktų duomenų matyti, kad ilgalaikis materialus turtas 2014 m. sudarė didesnę viso turto dalį, kadangi jis padidėjo 5,07 proc. punktais. 2013 m. didžiausią dalį ilgalaikio materialiojo turto dalį sudarė mašinos ir įrengimai – 46.42 proc., mažiausią - nebaigta statyba 1,24 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausią dalį ilgalaikio materialiojo turto sudarė mašinos ir įrengimai t.y. 44,64 proc., o per nagrinėjamą laikotarpį mašinų ir įrengimų dalis sumažėjo 1,77 proc. punktais. Mažiausią dalį ilgalaikio materialiojo turto 2014 m. sudarė nebaigta statyba t.y. 2,79 proc., o per analizuojamą laikotarpį nebaigtos statybos lyginamasis svoris padidėjo 1,55 proc. punktais.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 47 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3915 žodžiai)
  • Kolegija
  • Simona
  • Ilgalaikio materialiojo turto auditas
    10 - 6 balsai (-ų)
Ilgalaikio materialiojo turto auditas. (2015 m. Spalio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-materialiojo-turto-auditas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 15:55
×