Ilgalaikio turto apskaita (2)


Įvadas. Ilgalaikio turto esmė ir rūšys. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas ir apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nusidėvėjimo sąnaudų apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Perkainota vertė. Ilgalaikio materialiojo turto tobulinimo ir jo perkainojimo apskaitos principai. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo ypatumai. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Sąvokos. Literatūra.

Lietuvoje ilgalaikio materialiojo turto apskaitą reglamentuoja „12 Verslo apskaitos standartas“ ir kiti įstatymai.

Įmonė 2012 m. sausio 20 d. įsigijo gamybos įrengimų už 50 000 Lt.

Juk įmonė, pavyzdžiui, gali gauti banko kreditą, kuris skirtas konkrečiam tikslui - cechų pastato statybai. Tarkime, įmonė 2010 m. pradėjo statyti šį pastatą, naudodamasi banko kreditu ir taip atsiskaitydama su statybininkais, pirkdama medžiagas ir t. t. Tokiu būdu statybos darbai buvo užbaigti 2011 m. pabaigoje, tuomet bankas nutraukė ir tikslinį kreditą pastato statybai. Per dvejus statybos metus buvo priskaičiuota 80 000 Lt palūkanų (po 50 000 Lt kiekvienais statybos metais) už naudojimąsi banko kreditu. Pastatas buvo pradėtas eksploatuoti 2012 metais, ir jį numatoma naudoti 30 metų. Kokių laikotarpių sąnaudoms, vadovaujantis kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principais, reikėtų priskirti priskaičiuotas palūkanas? Suprantama, jas būtų neteisinga įskaičiuoti į 2011 ir 2012 metų sąnaudas, nes taip būtų neteisingai sumažintas tų metų pelnas. Juk nei vienais, nei kitais metais cechų pastatas nefunkcionavo, taigi jame ir nebuvo uždirbama pajamų. Juk banko palūkanos buvo naudojamos konkretiems tikslams - statybos darbams finansuoti. Palūkanų sumą priskyrę tų metų, kai dar tik buvo vykdomi statybos darbai, sąnaudoms, iškreiptume ir tais metais gamintų produktų savikainą, gerokai ją padidindami. Taigi įmonės vadybininkai galėtų priimti klaidingus sprendimus, gal net nutraukti tariamai nuostolingą gamybą. Todėl visą iki cechų pastato statybos pabaigos (tiksliau sakant, iki pastato eksploatavimo pradžios) priskaičiuotų palūkanų sumą reikia įskaičiuoti į pastato įsigijimo (pradinę) vertę ir nudėvėti ją per visą to pastato naudojimo laikotarpį - po 2000 Lt kasmet (80 000 Lt: 30 metų). Kai kurios išlaidos pelno (nuostolio) ataskaitoje laikomos tam tikro laikotarpio veiklos sąnaudomis ir todėl visos įskaičiuojamos į tam tikro ataskaitinio laikotarpio sąnaudų sudėtį, nepriskiriant.

Likvidacinė vertė V2 (ne daugiau 10% pradinės vertės) = 5000 Lt

Pavyzdžiui: įmonė už 20 000 Lt įsigijo įrengimą, kurio likvidacinė vertė - 200 Lt. Per ketverius naudojimo metus šiuo įrengimu ji tikisi pagaminti 200 000 produkcijos vienetų. Naudojantis ką tik nurodyta formule apskaičiuojamas nusidėvėjimas, tenkantis vienam pagamintos produkcijos vienetui: 20 000 Lt – 200 ———————— = 0,099

L1 = V1kur V1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė.

Skaičiuojant nusidėvėjimą metų skaičiaus metodu naudojamasi daugialiu trupmenų, kurių reišmės kiekvienais ateinančiais metais vis mažėja. Trumenos vardiklis, kurį sudaro numatytų ilgalaikio materialiojo turto metų suma yra pastovus visais apskaitos laikotarpiais. Pavyzdžiui:

Skaičiuojant įrengimų nusidėvėjimą pagreitinto nusidėvėjimo metodais, gaunamos gerokai didesnes nusidėvėjimo sąnaudas pirmaisiais ilgalaikio turto naudojimo metais, nei to paties turto nusidėvėjimo sąnaudas skaičiuojant tiesiog proporcingu ar produkcijos kiekio metodu.

Kai kurios ilgalaikio turto rūšys apskritai nenudėvimos. Kai kurių vertė metams bėgant ne tik nemažėja, bet dideja.

Taigi ne viskas, ,,ko negalima pačiupinėti", gali būti priskirta nematerialiajam turtui. Plačiai žinomas apskaitininkų kalambūras: ,,arklys materialus, nes jį galima paliesti, o debitorinis įsiskolinimas taip pat materialus, nes paliesti galima skolininką", suprantama, - tik humoras. Debitoriniai įsiskolinimai, be abejo, taip pat nematerialusis turtas. Ateityje naudą įmonei teiksiantis nematerialusis turtas pateikiamas pačioje balanso pradžioje - prieš ilgalaikį materialiujį turtą. Taip išlaikomas turto pateikimo balanse nuoseklumas: ilgalaikio turto straipsniai šioje ataskaitoje pateikiami turto likvidumo didėjimo tvarka. Taigi pradedama mažiausiai likvidžiu -nematerialiuoju - turtu, nes kartais jo perleisti kam nors kitam apskritai neįmanoma: jis būna organiška, neatsiejama visos įmonės dalis.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 63 KB
  • 2016 m.
  • 31 puslapis (8806 žodžiai)
  • Universitetas
  • Grete
  • Ilgalaikio turto apskaita (2)
    10 - 3 balsai (-ų)
Ilgalaikio turto apskaita (2). (2013 m. Gegužės 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-turto-apskaita-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 06:37
×