Ilgalaikio turto apskaita diplominis darbas


Įvadas. Ilgalaikis turtas teoriniu aspektu. Ilgalaikio turto samprata ir ryšys. Ilgalaikio turto apskaita. Šilalės kaimiškosios seniūnijos ilgalaikio turto apskaita. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. Šilalės kaimiškosios seniūnijos veikla. Šilalės kaimiškosios seniūnijos ilgalaikis turtas ir jo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. Šilalės kaimiškosios seniūnijos ilgalaikio materialiojo turto analizė. Išvada. Anotacija. Annotation. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Darbo tikslas: Išanalizuoti Šilalės kaimiškosios seniūnijos ilgalaikio turto apskaitą ir atlikti analizę.

Ilgalaikiu turtu pripažįstamas turtas, kurį ji numato naudoti gamybinėje, prekybinėje, administracinėje ar kitoje veikloje (pavyzdžiui, nuomoti tretiems asmenims), uždirbdama pajamas ilgiau nei vienerius finansinius metus.(V.Jagminas.2005)

Kitų šalių mokslininkai (Cunningham, B. M., Nikolai, L. A., Bazley, J. D. 2000) nurodo, kad ilgalaikio materialiojo turto samprata yra labai komplikuota ir praktikoje prie ilgalaikio materialiojo turto gali būti toks turtas, kuris atitinka tam tikras sąlygas: šis turtas bus naudojamas ilgiau kaip metus, ar šį turtą įstaiga naudos pati, ar perduos jį kitiems subjektams civilinių sutarčių pagrindu ir kt. Atsižvelgiant į tai, ilgalaikis materialusis turtas yra analizuojamas ir jo sąvoka pateikta per tam tikrus požymiusAtsižvelgiant į pateiktus turto apibrėžimus, užsienių šalių mokslininkų teiginius ir jų analize, ilgalaikį materialųjį turtą galima apibūdinti taip: ilgalaikis materialusis turtas – tai kontroliuojami ekonominiai ištekliai, kuriuose galima patikimai įvertinti bei jais įstaiga gali disponuoti ir kurie ilgą laiką dalyvauja įmonės veiklos procese (ilgiau nei vienerius metus). Tai turtas, kuris įstaigai uždirba pajamas, nekeisdamas savo fizinių savybių ir dalimis netenka savo vertės.

J. Bikienė, D. Pučkienė (2012) teigia, kad nematerialusis turtas-nepiniginis-,neturintis fizinės formos turtas, kuris naudojamas gaminti, paslaugoms teikti, valdymo tikslams arba nuomai

Ilgalaikis materialusis turtas vaidina labai svarbų vaidmenį viešajame sektoriuje. Kiekvienos biudžetinės įstaigos sėkmingai veiklai yra reikalingos tam tikros sąlygos, įskaitant ir materialiąsias. Beveik kiekvienoje įstaigoje reikšmingą vaidmenį vaidina ilgalaikis materialusis turtas – įrengimai, pastatai, mašinos, be kurių apskritai negalima sėkminga įmonės veiklą. Todėl prieš tai, kai pradėsime detaliau nagrinėti diplominio darbo temą, būtiną iš karto pateikti ilgalaikio materialiojo turto sąvoką.

Pasak (B. Jefimovas,2008) materialusis turtas sudarantis prielaidas įmonei veikti būsimaisiais laikotarpiais, nors ir neduodantis ekonominės naudos tiesiogiai, yra pripažįstamas ilgalaikiu turtu. Ilgalaikis materialus turtas įsigytas tokiems tikslams nors tiesiogiai ir neveikia ekonominės naudos, tačiau yra būtinas įmonei egzistuoti ir veiklai vykdyti ar padėti gauti papildomos ekonominės naudos naudojant kitą įmonės turtą Ilgalaikio materialiojo turto rodiklis parodo. kiek įmonėje yra materialios substancijos, nes tai labai svarbu įmonei, kuri gali garantuoti ilgalaikiu materialiuoju turtu galėdama skolų bankui ar tiekėjams grąžinimą.

Taigi, ilgalaikis materialusis turtas vaidina labai svarbu vaidmenį viešajame ir privačiajame sektoriuje. Jis yra privalomas įmonėms ir organizacijoms nepriklausomai nuo jų dydžio, formos ir veiklos pobūdžio. Ilgalaikį materialųjį turtą reikia nuolat prižiūrėti, o tai reiškia, kad reikia ne tik stebėti jo būklę, bet ir apdrausti, remontuoti, tobulinti ir t.t. Tam, kad būtų galima tai tinkamai įgyvendinti būtina atlikti detalę ilgalaikio materialiojo turto apskaitą ir deramai sugrupuoti. Taigi, siūlau, kad biudžetinių įstaigų ilgalaikis materialusis turtas būtų tinkamai ir gerai sugrupuotas.

o turto grupėje atspindimas turtas , kaip ir kiekvienas ilgalaikis turtas, turi teikti įmonei ekonominės naudos arba suteikti atitinkamų teisių bei privilegijų ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, nes tai-ilgalaikis turtas. Pavyzdžiui įmonei įsigijus kitų įmonių vertybinių popierių; akcijų, obligacijų, vekselių ir kt. Šiuo atveju akcijos ar obligacijos įsigyjamos ne spekuliaciniais tikslais, bet norint padidinti įmonės turtą dividendais ar palūkanomis. Įsigytas ilgalaikis finansinis turtas (pvz., akcijos, pasirinkimo sandoriai ir kt.) nėra nudėvimas ar amortizuojamas. Jis gali būti perkainojamas. Tai atliekama tada, kai reali finansinio turto rinkos vertė ilgą laiką neatitinka jo įsigijimo savikainos, t. y. gerokai viršija arba yra mažesnė. Pirmuoju atveju fiksuojamos finansinės veiklos pajamos, antruoju atveju – sąnaudos. Palūkanos, dividendai, pelnas (nuostoliai), susiję su finansiniu turtu apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip finansinės veiklos sąnaudos ar pajamos. Kitas ilgalaikis turtas-visas turtas, kuris nėra priskirtas materialiam, nematerialiam, finansiniam turtui dažniausiai pasitaikantis kito ilgalaikio turto atveju yra išankstinis apmokėjimas už materialų ilgalaikį turtą arba ilgalaikes paslaugas.

  • Microsoft Word 200 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 40 puslapių (10182 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ilona
  • Ilgalaikio turto apskaita diplominis darbas
    10 - 1 balsai (-ų)
Ilgalaikio turto apskaita diplominis darbas. (2017 m. Balandžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-turto-apskaita-diplominis-darbas.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 12 d. 14:04
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!