Ilgalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonėje


Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Finansinis turtas. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto esmė. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto esmė. Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija ir nurašymas. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Išvados. Bibliografija.


Apskaita – ūkinių operacijų duomenų, įvertintų pinigais, rinkimo, registravimo, grupavimo, apibendrinimo ir saugojimo procesas, skirtas valdymo sprendimams priimti ir finansinei atskaitomybei parengti. Ši informacija yra aktuali ne tik buhalteriams, bet ir įmonių vadovams, vadybininkams. Remdamiesi pateiktomis ataskaitomis, atsakingi asmenys gali priimti tinkamus sprendimus įmonės veiklai vystyti.

Šiame darbe aptarsime ilgalaikio turto apskaitą. Ilgalaikis turtas skirstomas į ilgalaikį materialųjį, ilgalaikį nematerialųjį bei finansinį turtą.

Įsivaizduoti materialių vertybių judėjimą yra pakankamai lengva, nes tai daiktai, aiškiai apibrėžti, turintys fizinę formą, apčiuopiami. Kiek sunkiau įsivaizduoti nematerialųjį turtą, nes tai turtas, kuris neturi daiktinės formos, yra labai sunkiai įvertinamas bei visiškai neapčiuopiamas. Tai gali būti licencijos, patentai, autorinės teisės, prestižas ir pan. Taip pat sunkiau įsivaizduojamas ir finansinis turtas. Ši grupė taip pat nėra aiškiai apibrėžta. Finansinis turtas – tai pinigai, jų ekvivalentai, debitorinis įsiskolinimas, trumpalaikės bei ilgalaikės investicijos. Finansinis turtas tai yra tam tikros įmonės teisės ir privilegijos, kurios atsiranda jai dalyvaujant kitų įmonių veikloje.

Tad šio darbo tikslas yra ištirti ilgalaikio turto apskaitą bei informacijos apie ją panaudojimą „X“ įmonėje.

išanalizuoti kiekvieną ilgalaikio turto grupę bei aptarti, kas jai yra būdinga;

Turto balansinė vertė – suma, kuria turtas yra parodytas balanse.

Biologinis turtas – gyvūnai ir augalai, kuriuos įmonė valdo, naudoja ir kuriais disponuoja.

a) kuris skirtas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams;

c) kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už įmonės nusistatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertę.

Turto nuvertėjimas – į apskaitą įtraukto turto vieneto balansinės vertės sumažėjimas.

Investicinis turtas – ilgalaikis materialusis turtas (žemė, pastatai ar jų dalis arba žemė kartu su pastatais), kurį jo savininkas arba pagal finansinės nuomos sutartį nuomininkas laiko siekdami gauti turto nuomos ir (arba) jo vertės padidėjimo pajamų, išskyrus turtą, naudojamą prekėms gaminti, paslaugoms teikti arba administraciniams tikslams, ir turtą, kurio pardavimas yra įmonės pagrindinė veikla.

Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina – sumokėta ar mokėtina pinigų ar pinigų ekvivalentų suma ar kito mainais atiduoto ar sunaudoto turto vertė įsigyjant ar pasigaminant turtą.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Likvidacinė vertė – suma, kurią pasibaigus naudingo tarnavimo laikui tikimasi gauti už turtą, įvertinus būsimas likvidavimo ar perleidimo išlaidas.

Naudingo tarnavimo laikas – ribotas laikotarpis, kuriuo įmonės veikloje naudojamas turtas gali teikti naudos. Naudingo tarnavimo laikas taip pat gali būti nustatomas pagal gaminių ir produkcijos vienetų, kuriuos tikimasi pagaminti (gauti) naudojant šį turtą, skaičių.

Nudėvimoji vertė – suma, gaunama iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos atėmus nustatytą jo likvidacinę vertę.

  • Microsoft Word 85 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (5399 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kotryna
  • Ilgalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonėje
    10 - 1 balsai (-ų)
Ilgalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonėje. (2020 m. Gegužės 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-turto-apskaita-ir-informacijos-apie-ja-panaudojimas-veiklos-procesui-valdyti-imoneje.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 12 d. 18:16
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo