Ilgalaikio turto apskaita kursinis darbas (2)


Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis materialius turtas. Turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui kriterijai. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas ir jo savikaina. Pasigaminto turto savikaina. Dovanoto ilgalaikio materialus turtas. Perkainojimas turtas. Ilgalaikio materialiojo turto. Turtas įsigytas mainais. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto likvidavimas. Ilgalaikio materialaus turto praradimas. Turto keitimas ir turto perleidimas. Ilgalaikio materialaus turto dokumentai. Įmonės ,,X” ilgalaikio turto apskaita. Įmonės „X“ ilgalaikis turtas. Įmonės „X“ ilgalaikio materialaus turto registravimas. Išvados. Naudota literatūra.

Įmonėje buhalterinė apskaita yra labai svarbi ir būtina.Mes kiekvieną dieną susiduriame su apskaitos procesais tiesiogiai ar netiesiogiai: pirkdami prekes ar mokėdami mokesčius valstybei ir t.t. Literatūroje apskaita yra apibrėžiama, kaip nuoseklus įmonės atliktų ūkinių operacijų fiksavimas bei jų analizavimas ir būsimųjų įvykių prognozavimas.

Minint ilgalaikio materialaus turto apskaitą ir jos aktualumą, galima pasakyti, kad viena iš svarbiausių sąlygų yratvirtas materialinis pagrindas, kuris gali garantuoti sėkmingą įmonės veiklą ir jos augimą. Detaliau, galima paminėti, jog kiekvienoje įmonėje itin svarbų vaidmenį užima jos disponuojamas materialus turta (pastatai, įrengimai, mašinos ir t.t.)

Darbo tikslas – išsiaiškinti,kaip yra vykdoma ilgalaikio materialaus turto apskaitoa ir padaryti „X“ imones ilgalaikio turto apskaitą..

Materialusis turtas yra turtas, kuris turi jį nusakančią materiją ir yra pagamintas iš tam tikros medžiagos ir gali būti apčiuopiamas. Taip pat ilgalaikis turtas gali būti apibrėžiamas, kaip turtas, kuris teikia įmonei ekonominę naudą ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra nemažesnė už įmonės nusistatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Materialiajam turtui gali būti priskirta:

Žemė įmonės balanse išskiriama atskirame straipsnyje, nes ji ypatinga tuo, jog vienintelė iš materialiojo turto yra nenudėvima. Apskaitoje užregistruojama žemės pradinė vertė ir paprastai yra nekeičiama. Keičiama vieninteliu atveju, kai yra perkainojama. Taip pat gali būti apskaitomi papildomi mokesčiai, kai žemė yra perkama su pastatais ir jie vėliau yra nugriaunami ar pan.

Išperkamosios nuomos ir panašių teisių straipsnyje atvaizduojamas visas materialus ilgalaikis turtas., kuriuo įmonė disponuoja išperkamosios nuomos pagrindu. Atvaizduojamos visos anksčiau aptartos materialiojo ilgalaikio turto rūšys: žemė, pastatai, statiniai, mašinos, transporto priemonės, įrengimai. Šiame straipsnyje atvaizduojama ir įmonėms suteikto nemokamai disponuoti materialiojo ilgalaikio turto vertė. Iš šio straipsnio į minėtas materialiojo ilgalaikio turto grupes perkeliama tada, kai įmonė galutinai atsiskaito su lizingo suteikėju ir turtas pereina jos nuosavybėn.

Kuomet įmonė apskaitoje naudoja įsigijimo savikainos politiką, tuomet ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse – likutine verte (įsigijimo savikaina- nusidėvėjimas). Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimo pagrindas turi būti jo faktinė įsigijimo savikaina, kurią sudaro visos išlaidos, patirtos įsigyjant turtą. Ilgalaikio turto įsigijimo savikainą galima apskaičiuoti naudojant bendrą formulę:

Kalbant šia tema taip pat reikėtų paminėti, jog į ilgalaikio turto įsigijimo savikainą nėra įskaitomas pridėtinės vertės mokestis bei palūkanos.

Ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas, kuomet jis neatitinka ilgalaikiam materialiajam turtui keliamų reikalavimų. Nurašius visiškai nudėvėtą turtą, gautos dalys ar medžiagos apskaitoje registruojamos kaip atsargos grynąja galimo realizavimo verte - turto nesumažėja – pasikeičia tik jo struktūra: pvz.: ilgalaikio turto nebelieka, tačiau išauga trumpalaikis turtas (atsarginės dalys). Nagrinėjant situaciją, kuomet likvidacinė vertė likvidacijos dieną skiriasi nuo iš anksto nustatytos, galima išskirti atvejį, kuomet likvacinė vertė yra didesnė nei buvo nustatyta, tuomet įmonė patiria netekimus, kurie yra atskaitomi iš tą laikotarpį uždirbtų pajamų.

Yra nusistovėjusi tokia nuomonė, jog dažniausiai įmonės nelaukia, kol materialus turtas visiškai susidėvės, todėl jis yra perleidžiamas tretiesiems asmenims. Turto perleidimo kaina gali būti lygi likutinei vertei arba didesnė ar netgi mažesnė nei likutinė vertė. Jei ilgalaikis turtas perleistas už kainą, kuri yra lygi likutinei to turto vertei, fiksuojamas materialaus turto pakitimas į pinigus (savininkų nuosavybė nesikeičia). Kai turtas yra perleidžiamas už didesnę arba mažesnę kainą, negu jo likvidacinė vertė, tuomet skirtumas tarp perleidimo kainos ir likutinės vertės turi būti registruojamas kaip investicinės veikos pajamos arba sąnaudos.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 71 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (4449 žodžiai)
  • Universitetas
  • Akvilina
  • Ilgalaikio turto apskaita kursinis darbas (2)
    10 - 4 balsai (-ų)
Ilgalaikio turto apskaita kursinis darbas (2). (2015 m. Gruodžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-turto-apskaita-kursinis-darbas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 01:44
×