Ilgalaikio turto apskaita kursinis darbas


Įvadas. Ilgalaikis materialusis turtas. Turto priskirymas ilgalaikiam materialiajam turtui. Ilgalaikio materialiojo turto klasifikavimas apskaitoje. Ilgalalaikio materialiojo turto įkainojimas ir pateikimas balanse. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita buhalterinese sąskaitose. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas. Įsigyto ilgalaikio materialiojo turto savikainos nustatymas. Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikainos nustatymas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevėjimo skaičiavimo metodai. Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas. Produkcijos metodas. Metų skaičiaus metodas. Dvigubos – mažėjančios vertės metodas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevėjimo sąnaudų registravimas. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacija, remontas ir rekonstrukcija. Ilgalaikio materialiojo turto netekimas. Ilgalaikio materialiojo turto likvidavimas. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas. Ilgalaikio materialaus turto praradimas. Išvados. Literatūra.

Analizuoti ilgalaikio materialaus turto apskaitą pasirinkau dėl jo aktualumo, nes kiekvienas turtas turimas įmonėje yra naudingas, kažkam naudojamas. Todėl pravartu susipažinti su ilgalaikio materialaus turto apskaita, įsigilinti į skirtingas operacijas atliekamas su šiuo turtu, kad galėtume teisingai jas užregistruoti. Pagrindinis operacijų su ilgalaikiu turtu apskaitos išskirtinumas tas, kad klaidos ir netikslumai apskaitoje daro ne tik tiesioginį poveikį ataskaitinio, bet ir daugelio vėlesnių laikotarpių veiklos rezultatams, bei turto įvertinimui. Todėl ilgalaikio turto įsigijimo savikainos, nusidevėjimo skaičiavimo, remonto darbų apskaitos klausimams būtina skirti ypatingą dėmesį. Ilgalaikio turto apskaitos nagrinėjimo būtinybė kyla ir dėl turto įvairovės, naudos įmonei. Patikimas jo įvertinimas finansinėje atskaitomybėje yra svarbi sąlyga teisingai įvertinti įmonės mokumą ir turto naudojimo efektyvumą. Ilgalaikio materialaus turto apskaita labai svarbi tiek valdymo apskaitos, tiek įmonės vidinės kontrolės prasme.

Norėdami sužinoti kokios išlaidos įskaitomos įsigijant ilgalaikį materialųjį turtą, turime išsiaiškinti kaip įmonė įsigija tą turtą. Atsižvelgiant į ilgalaikio materialaus turto įsigijimo būdą, skiriasi išlaidų priskirtinų ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikainai, sudėtis ir tokio sandorio užregistravimas apskaitoje. Vėliau ilgalaikis materialusis turtas gali būti registruojamas apskaitoje ir parodomas finansinėje atskaitomybėje vienu iš šių būdų:

Tam, kad galėtume, nustatyti kuri lgalaikio materialaus turto dalis uždirba konkretaus ataskaitinio laikotarpio pajamas ir kuri turto dalis pripažįstama sanaudomis turime skaičiuoti tokio turto nusidevėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus biologinio turto, susijusio su žemės ūkio veikla, taip pat mineralų, naftos, gamtinių dujų ir panašių neatkuriamų gamtos išteklių bei miškų urėdijų patikėjimo teise valdomos miško žemės ir miškai) apskaitą ir atspindėjimą finansinėje atskaitomybėje reglamentuoja 12-asis verslo apskaitos standartas “Ilgalaikis materialusis turtas”, priimtas 2004 m. gruodžio 18 dieną.

Įmonė Lietuvos respublikos teritorijoje įsigijusi naują nekilnojamąjį turtą (išskyrus laivus, orlaivius ir žemę), privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnyje nurodytas turtas, kuriam taikoma lengvata – turtas neapmokestinamas. Metinis mokesčio tarifas – 1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Darbe naudoti šie tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, loginė analizė ir sintezė, palyginamoji analizė, sisteminimas ir apibendrinimas.

Ilgalaikis materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam, jei atitinka visus penkis požymius:

į trumpalaikį ir toliau apskaitomas parduoti skirtų prekių grupėje iki tol, kol bus perleistas tretiesiems asmenims.

Ilgalaikio materialaus turto grupėje Pastatai ir statiniai apskaitomi įmonės jegomis pastatyti ar įsigyti iš trečiųjų asmenų pastatai, priestatai ir kiti statiniai. Tai įmonės gamybinės, prekybinės, administracinės, socialinės ir kitokios paskirties pastatai, naudojami įmonės veikloje, tai gali būti: gamyklų pastatai, garažai, sandeliai ir kt. “Taip pat šiai grupėi priskiriama įranga, kuri yra būtina pastato ar statinio eksploatacijai ir laikoma neatsiejama pastatų ir statinių dalimi

(šildymo, dujotekio, vandentiekio bei kanalizacijos sistemos).”3 Šiam turtui apskaityti pavyzdiniame sąskaitų plane skirta 121 sąskaita Pastatai ir statiniai.

lengvieji ir krovininiai automobiliai, autobusai, laivai, lektuvai ir kt. Tokio turto apskaitai pavyzdiniame sąskaitų plane skirta 122 sąkaita Transporto priemonės.

Ilgalaikio materialaus turto grupei Įranga, prietaisai ir įrengimai priskiriami: baldai, kompiuteriai, dauginimo technika, elektroninės apsaugos sistemos, įvairūs kiti gamybinio ir negamybinio pobūdžio įrankiai, prietaisai ir reikmenys, kurie naudojami įmonės veikloje ilgiau nei vienerius metus ir kurių vertė didesnė už įmonės nustatytą minimalią tos grupės turto vertę. Toks turtas apskaitomas pavyzdiniame sąskaitų plane 123 sąskaitoje Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai.

Jėgos mašinos (mašinos-generatoriai, gaminantys šiluminę, elektros energiją, taip pat mašinos, paverčiančios įvairaus tipo energiją, pavyzdžiui, vandens, vėjo, šiluminę ar elektros, į mechaninę), gamybiniai įrengimai, skirti pakeisti kito turto formą, savybes ar būkle, pavyzdžiui, metalo pjovimo ar tekinimo staklės ir panašaus pobūdžio turtas priskiriamas ilgalaikio materialaus turto grupėi Mašinos ir įrengimai. Toks turtas apskaitomas pavyzdiniame sąskaitų plane 124 sąskaitoje Mašinos ir įrengimai.

Kitoms ilgalaikio materialaus turto grupėms nepriskirtas turtas, pavyzdžiui, biologinis turtas, nesusijęs su žemės ūkio veikla, apskaitomas ilgalaikio materialaus turto grupėje Kitas materialus turtas. Taip pat kitoms įmonėms išnuomotas, užkonservuotas ar rezervinis turtas. Tokio turto apskaitai pavyzdiniame sąskaitų plane skirta 126 sąskaita Kitas materialusis turtas.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 62 KB
  • 2015 m.
  • 35 puslapiai (8760 žodžiai)
  • Universitetas
  • Soraja4646
  • Ilgalaikio turto apskaita kursinis darbas
    10 - 9 balsai (-ų)
Ilgalaikio turto apskaita kursinis darbas. (2015 m. Kovo 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-turto-apskaita-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 04:18
×