Ilgalaikio turto apskaita X įmonėje


Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Teorinė dalis. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Finansinis ilgalaikis turtas. Plėtros darbai. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas, pardavimas ir keitimas. Praktinė dalis. Apie įmonę Uab „DPD Lietuva“. Ilgalaikio turto apskaita Uab „DPD Lietuva“ įmonėje. Ilgalaikio turto nurašymo apskaita Uab „DPD Lietuva“ įmonėje. Ilgalaikio turto pardavimo apskaita Uab „DPD Lietuva“ įmonėje. Ilgalaikio turto keitimo apskaita Uab „DPD Lietuva“ įmonėje. Išvados. Literatūros sąrašas.


Ilgalaikis turtas – tai toks turtas, kurį įmonė įsigyja, siekdama gauti naudos. Ilgalaikis turtas dar apibrėžiamas kaip vertingesnis ir ilgesnį laiką naudojamas turtas. Jo naudojimo laikas ilgesnis nei vieneri metai. Įsigijimo savikaina perkeliama į produkcijos ar paslaugų savikainą dalimis, proporcingai naudojimo laikui. Ilgalaikis turtas kiekvienai įmonei svarbus, nei jis atspindi įmonės stabilumą.

Šio kursinio darbo pagrindinis tikslas yra išnagrinėti aspektus, susijusius su Ilgalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „DPD“ įmonėje.

Išsiaiškinti ilgalaikio turto esmę ir jo klasifikavimo rūšis;

Aptarti kiekvieną ilgalaikio turto rūšį atskirai;

Įsigilinti į UAB „DPD Lietuva“ įmonės ilgalaikio turto apskaita;

Įsigilinti į UAB „DPD Lietuva“ įmonės ilgalaikio turto nurašymo, keitimo, pardavimo apskaitą.

Finansinėje apskaitoje ypač didelę reikšmę turi turto paskirstymas, t.y. paskirstymas į ilgalaikį bei trumpalaikį turtą. Turtas skirstomas pagal jo sunaudojimą per ataskaitinį laikotarpį. Tiksliau pasakius laikotarpį, per kurį uždirbamas pelnas. Pagrindinis ataskaitinis laikotarpis – vieneri metai. Jei turtas sunaudojamas per vieną ataskaitinį laikotarpį, jis vadinamas trumpalaikiu, o jei ne – ilgalaikiu.

Tačiau su turto paskirstymu į šias dvi šakas yra ir išimčių. Priskiriant turtą ilgalaikio turto šakai, atsižvelgiama ir į jo kainą. Jei turtas yra labai pigus, jis nėra priskiriamas ilgalaikiam turtui, nors ir būtų naudojamas keletą ataskaitinių laikotarpių. Pavyzdžiui, tokiam turtui galime priskirti įvairias raštinės reikmenis. Taip yra todėl, jog apskaita tokiam turtu įmonei būtų per brangi, todėl turtas yra nurašomas vienu kartu į sąnaudas.

Materialusis turtas – fizinę formą turintis turtas, kuris naudojamas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, valdymo tikslams arba nuomai. (buhalterinė apskaita)

Jei ilgalaikis turtas jau nebetinkamas toliau naudoti, jis yra nurašomas. Šis turtas gali būti parduotas, įkeistas į kitą turtą arba likviduojamas. Atsižvelgiant į konkrečią situaciją, nurašymo rezultatas gali būti pelnas ar nuostolis. Jei per visą turto eksploatavimo trukmę tiesiogiai buvo skaičiuojamas ir apskaitomas nusidėvėjimas, tai nurodant ilgalaikį turtą jo vertė turi būti lygi likvidacinei vertei.

Objekto likvidavimas susijęs su išlaidomis, Pastatą reikia nugriauti, įrenginį išardyti, išvalyti teritoriją ir pan. Likvidavus ilgalaikį turtą, gali būti gaunamos pajamos, pvz., nugriovus pastatą ar išardžius įrenginį, gaunamos atsargos. Ilgalaikio materialiojo turto likvidavimas pasirenkamas tuomet, kai jo negalima parduoti ar iškeisti į kitą turtą.

Pašto paslaugų sektorius yra vienas iš seniausių ir turintis ilgą istoriją. Net ir dabartiniais moderniais laikais, kuomet viskas vyksta ir keičiasi labai greitai, gyvenimo tempas nuolat spartėja, laiškų bei siuntų gabenimas kiekvienai įmonei tampa neišvengiamu ir labai reikalingu, todėl jos vis dažniau naudojasi kurjerių paslaugomis.

Toliau pateiktos UAB „DPD Lietuva“ naudojamos apskaitos politikos formos, t.y. dokumentai, kuriuose nurodomas visas įmonės turtas ir kitos finansinės ataskaitos. Tai yra balansas, bei pelno (nuostolių) ataskaita.

UAB „DPD Lietuva“ pagrindai naudojasi nuomojamu turtu. Autolizingo sutartimis nuomojamas transportas, taip pat visas biuro, sandėlio patalpas. Nuomojama remiantis nekilnojamo turto sutartimis. Kitos priemonės naudojamos įmonės veikloje (krautuvai, biuro įranga ir kt.) priklauso įmonei.

Kaip pavyzdį, galime pritaikyti įmonės UAB „DPD Lietuva“ įrangos nusidėvėjimą.:

D 1227 Mašinų ir įrenginių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas 49 000

D 6118 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 000

Ilgalaikį materialųjį turtą parduodant, galimi tokie pardavimo kainos ir jo likutinės vertės santykio atvejai:

  • Microsoft Word 129 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (3433 žodžiai)
  • Universitetas
  • Modestas
  • Ilgalaikio turto apskaita X įmonėje
    9 - 1 balsai (-ų)
Ilgalaikio turto apskaita X įmonėje. (2016 m. Gegužės 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-turto-apskaita-x-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 01:52
×