Ilgalaikio turto apskaita


Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto sąvoka. Ilgalaikio turto grupavimas balanse. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis finansinis turtas. Kitas ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto įsigijimo ir pasigaminimo savikaina. Nematerialiojo turto įsigijimo ir pagaminimo savikaina. Materialiojo turto įsigijimo ir pagaminimo savikaina. Likutinė ir likvidacinė vertės – sąvokos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos metodai. Ilgalaikio turto netekimo apskaita. Ilgalaikio turto remontas ir eksploatacija. Ilgalaikio finansinio turto sudėtis. Literatūra.

Ilgalaikis turtas, atlikęs savo funkcijas, tampa įmonei nebereikalingas. Atsižvelgiant į šio turto būklę, jis gali būti nurašomas, dažniausiai jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje, t. y. kai nebeatitinka turto priskyrimo prie ilgalaikio materialiojo turto požymių arba perleidžiamas. Nurašant nudėvėtą ilgalaikį materialųjį turtą, tokios operacijos rezultatas gali bųti trejopas: pelnas dėl turto nurašymo, nuostolis dėl pelno nurašymo ir nulinis rezultatas.

2) jei nurašyto turto likvidacinė vertė lygi gautų dalių ar medžiagų grynajai galimo realizavimo vertei, (skirtumo neatsiranda – opreracijos rezultatas nulinis).

Naudojant turtą, dažnai susiduriama su papildomomis išlaidomis, susijusiomis su jo remontu. Ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos gali būti skiriamos į tris grupes.

Taigi, remonto ir rekontravimo darbai gali keturiais būdais daryti įtaką ilgalaikio materialiojo turto būklei:

pagerinti turto naudingąsias savybes ir pailginti jo naudingo tarnavimo laiką;

nepagerinti turto naudingųjų savybių ir nepailginti jo naudingo tarnavimo laiko.

  • Microsoft Word 28 KB
  • 2016 m.
  • 15 puslapių (2689 žodžiai)
  • Universitetas
  • Letoile
  • Ilgalaikio turto apskaita
    10 - 1 balsai (-ų)
Ilgalaikio turto apskaita. (2013 m. Balandžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-turto-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 19 d. 12:55
×