Ilgalaikio turto apskaitos auditas


Įvadas. Finansinis auditas. UAB „Gerista“ ilgalaikio materialiojo turto apskaitos auditas. UAB „Gerista“ charakteristika. Audito planas. Audito programa. Testai ir procedūros. Audito įrodymai ir dokumentai. Finansiniai rodikliai bei jų kitimą įtakojantys veiksniai. Auditoriaus išvada. Literatūra ir šaltiniai.


Temos aktualumas. Audito atsiradimas siejamas su neatmenamais laikais, kol valstybės dar kūrėsi, kai buvo pradėti rinkti pirmieji mokesčiai. Tačiau Lietuvoje audito atsiradimo pradžią galima laikyti 1991 m., kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl auditorių veiklos organizavimo“. Auditas tapo labai populiarus ir dažnas reiškinys visuomenėje, nes jeigu žmogui pasitaiko proga piknaudžiauti, pavogti ar nevykdyti pareigų, tai greičiausiai jis ta proga ir pasinaudos (V. Lakis, 2015). Remdamiesi finansinėmis ataskaitomis apskaitos informacijos vartotojai priima svarbius sprendimus, kurie gali turėti įtakos ne tik pačiai įmonei, bet ir vartotojui, priėmusiam atitinkamą sprendimą, susijusį su konkrečia įmone (R. Subačienė, 2015). Todėl ypač svarbu, kad finansinės ataskaitos būtų parengtos vadovaujantis teisinėmis normomis ir atspindėtų tikrąją įmonės būklę. Be to, griežtas auditas labai svarbus siekiant atkurti rinkos pasitikėjimą, padeda apsaugoti investuotojus ir mažina įmonių kapitalo sąnaudas (Green paper audit policy, 2011). UAB „Gerista“ atliekamas ilgalaikio turto auditas, nes jis sudaro didžiąją turimo turto dalį. Ilgalaikis turtas, tai turtas, kurį įmonė sunaudoja ekonominei naudai gauti per ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį. Ilgalaikis turtas įmonėje skirstomas į materialųjį ir nematerialujį, o apskaitoje pripažystami atitinkamai pagal 12-ą ir 13-ą Verslo apskaitos standartą. Atliekant turto tikrinimą auditorius dalyvauja jo inventorizacijoje.

Numatomi darbo rezultatai: atlikus UAB „Gerista“ ilgalaikio materialiojo turto auditą, siūlomi pakeitimai, tikslinimai, pateikiama auditoriaus išvada.

Lietuvos Respublikos Audito įstatymas finansinį auditą apibūdina, kaip nepriklausomą įmonės finansinių ataskaitų patikrinimą ir auditoriaus išvados pateikimą, vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais. Įstatyme taip pat nurodyta, kad finansinis auditas yra privalomas visose akcinėse bendrovėse, valstybės ir savivaldybės įmonėse, viešojo intereso įmonėse, taip pat uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse, tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komandinėse ūkinėse bendrijose, jeigu jų ne mažiau kaip du rodikliai viršija šiuos dydžius:

Pasauliniu mastu auditą reglamentuoja Tarptautiniai audito standartai. Nuo 2006 metų tarptautiniai apskaitos standartai yra privalomi ir Europos Sąjungoje. Pagrindinė Europos Sąjungos audito priemonė – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos. Teisės aktas, reglamentuojantis audito veiklą Lietuvoje yra Audito įstatymas.

UAB „Gerista“ – tai LR Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijoje atestuota įmonė, įregistruota 2004 m. liepos 20 d., įsikūrusi Taikos g. 2-37, Pakiršinio k., Baisogalos sen., Radviliškio r. LT-82297, Lietuva. Įmonės kodas: 300042130, įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas: LT100001131510. UAB „Gerista“ bene vienintelė Radviliškio rajone vykdanti inžinierinių tinklų, hidrotechninių įrengimų, skirstomųjų vamzdynų, nuotekų šalinimo tinklų, nuotekų surinkimo tinklų, hidrotechnikos statinių (vandens prielaidų, vandenviečių statinių ir nusodintuvų, kanalų krantosaugos statinių, tvenkinių, skysto mėšlo lagūnų, mėšlidžių, betoninių srutų rezervuarų bei kitų statinių) darbus, taip pat užsiimanti transporto nuoma. Įmonės veiklos sezoniškumas praktiškai neįtakoja.

Įmonės pagrindiniai pajamų šaltiniai yra gaunami iš suteiktų mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir su operatoriumi nuomos, krovinių vežimo keliais, melioracijos statinių priežiūros, žemės darbų statybos aikštelėse ir kitų keleivių vežimo sausumos transportu paslaugų. UAB „Gerista“ galimos ir svarstomos investicijos į turto įsigijimą.

Įmonės tikslas – melioracijos, inžinierinius ir kitus statybos ir rekonstrukcijos darbus atlikti kokybiškai, pagal aplinkosaugos reikalavimus.

  • Microsoft Word 65 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3180 žodžiai)
  • Kolegija
  • Rasa
  • Ilgalaikio turto apskaitos auditas
    10 - 1 balsai (-ų)
Ilgalaikio turto apskaitos auditas. (2017 m. Gegužės 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-turto-apskaitos-auditas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 12:21
×