Ilgalaikio turto auditas referatas


Apskaitos referatas.

Uab “X” charakteristika ir klausimynas. Uab “X” charakteristika. Uab “X” klausimynas. Audito planavimas. Reikšmingumo lygis ir toleruotina klaida. Audito programa. Audito rezultatai. Audito ataskaita. Audito išvada.


1 priedas. UAB „X“ 2014-01-01 - 2014-12-31 Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pelno (nuostolio) ataskaita.

Audito reikšmė yra didelė. Kai kurios įmonės tikslingai ar netikslingai pridaro klaidų finansinėse ataskaitose, dėl kurių išsikraipo tikrieji bendrovių finansiniai rezultatai. Atliekant auditą įvertinama, ar tam tikra įmonė teisingai parodo savo finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, ar įmonės apskaitos politika pagrįsta teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. Atlikus auditą, įmonės gali ištaisyti savo finansinių ataskaitų tikslumus ir vėliau stengtis apskaitą vesti teisingai.

Įmonė įkurta 1996 metais birželio 20 dieną, kaip individuali įmonė. 2010 kovo 29 dieną reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę, kurios įstatinis kapitalas lygus 10000 litų. Jis padalintas į 100 vardinių paprastųjų akcijų. Vienos akcijos vertė 100 litų. Akcijos apmokėtos pilnai.

UAB „X“ — maža automobilio vairavimo mokymo bendrovė, kurioje dirba 4 darbuotojai. Biuro patalpos yra nuomojamos. Bendrovė įsteigusi filialų neturi.

Pagrindinė bendrovės veiklos rūšis — ”B“ kategorijos transporto priemonės vairavimo mokymai.

UAB “X” 2014 metais pardavimo pajamos sudarė 235934 Lt, gavo 14649 Lt grynojo pelno. Bendovė pajamas ir sąnaudas pripažįsta kaupimo principu.

Bendrovė tvarko apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, sudaro trumpą finansinę atskaitomybę parengtą vadovaujantis bendraisiai apskaitos principais.

UAB “X” esanti nedidelė įmonė, yra įsigijusi materialaus ir nematerialaus turto, kurio vertė – 46967,40 Lt.

Įgimta rizika 23/68 = 34 %. Pagal šį modelį pasirinktos įmonės pavyzdžiu gautas vidutinis rizikos lygis - buvo gauti įvertinimai iš keturių anketos skyrių (valdymas, apskaita, verslas ir auditas), nes bendras taškų skaičius 23 iš 68.

Audito apimtis ir tikslai nustatyti remiantis įmonės vadovybės pareiškimu, tai yra įvertinti ar vidaus kontrolės sistema užtikrina, kad visas ilgalaikis turtas būtų įtrauktas į apskaitą, tinkamai apskaitytas ir įtrauktas į įmonės balansą, tinkamai būtų pasirinkta ilgalaikio turto apskaičiavimo metodika ir, kad jos būtų laikomasi. Įvertinus audito apimtis buvo nuspręsta, kad šiam auditui atlikti bus reikalingi du auditoriai. Auditui nustatytas dviejų savaičių atlikimo laikotarpis. Kad audituojamas objektas būtų įvertintas tinkamai svarbu pasirinkti teisingus kriterijus.

Sudarius audito planus, įvertinus buhalterinės apskaitos, vidaus kontrolės sistemas, nustačius reikšmingumo ir audito rizikos lygius, pradedamas atskirų sričių auditas, atliekamas ilgalaikio, trumpalaikio turto auditas, įsipareigojimų, nuosavo kapitalo, pajamų, sąnaudų auditas ir kt. Savo darbe kaip audito atlikimo pavyzdį analizavome tik ilgalaikio turto auditą.

Audituojama įmonė nagrinėjamu laikotarpiu naudojosi šiais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais IT apskaitą:

Įmonėje dirba vienas buhalteris. Jis yra pasirašęs materialinės atsakomybės ir darbo sutartis, kurios nustato darbuotojo atsakomybę už teisingą įmonės apskaitos vedimą pagal tuo metu galiojančius LR teisės aktus.

Buvo peržiūrėti ilgalaikio turto sąskaitų registrai, ilgalaikio turto apskaitos kortelės ir nustatyta,kiek ir kokių ilgalaikio turto objektų užregistruota įmonės apskaitoje. Taip pat nustatyta kokia IT objektų pirminė vertė, kada jie įsigyti.

Atliekamas ilgalaikio turto auditas apims tik ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto auditą, nes, finansinio turto ir po vienerių metų gautinų sumų įmonėje nėra.

IT buvimo faktą nagrinėjamu laikotarpiu galima nustatyti iš inventorizacijos, atliktos 2015 01 05 pagal 2014 m. gruodžio 31 dienos duomenis. Inventorizacijos duomenys sutampa su apskaitos duomenimis.

IT vertės nustatymas 2014 metų pabaigoje, pagal balanso ir ilgalaikio turto būklės ataskaitos duomenis galima teigti, kad balanse parodyto IT suma atitinka įmonėje esančio turto sumą įvertinus nusidėvėjimą:

  • Apskaita Referatai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Indre
  • 19 puslapių (4276 žodžiai)
  • Apskaitos referatai
  • Microsoft Word 69 KB
  • Ilgalaikio turto auditas referatas
    10 - 10 balsai (-ų)
Ilgalaikio turto auditas referatas. (2016 m. Sausio 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-turto-auditas-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 06:01