Ilgalaikio turto inventorizavimas ir rezultatų atspindėjimas apskaitoje


Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikio turto registravimas apskaitoje. Ilgalaikio turto inventorizavimas. Inventorizacijos organizavimas. Inventorizacijos įforminimas. Kompiuterinių apskaitos sistemų naudojimas atliekant invenorizaciją. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. Nematerialiojo turto, finansinio turto ir įsipareigojimų inventorizacija. Inventorizavimo rezultatų skaičiavimas ir registravimas apskaitoje. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.


Ilgalaikį turtą įsigyja, jį naudoja visos įmonės, nepriklausomai nuo jų veiklos pobūdžio ar dydžio. Daugelyje įmonių ilgalaikis turtas sudaro didžiąją turimo turto dalį, nusidėvėjimo sumos – reikšmingą sąnaudų dalį. Įvairių veiklos sričių ilgalaikio turto sudėtis skiriasi, tačiau jis turi vienodai didelę reikšmę įmonės veiklos rezultatams, finansinei būklei bei veiklos tęstinumui. Galime teigti, kad ilgalaikis turtas yra svarbiausias įmonių finansinės būklės elementų.

Kiekviena įmonė turi aiškiai žinoti, kokio dydžio turtu ji disponuoja. Norint įsitikinti, kad įmonės turtas yra naudojamas efektyviai ir tikslingai, kiekvienais metais įmonė turi atlikti savo turimo turto patikrinimą ir faktiškai rastų jų likučių palyginimą su buhalterinės apskaitos duomenimis – turto inventorizaciją. Tik naudingas ilgalaikis turtas turi prasmę buhalterinėje taip pat ir finansinėje apskaitoje, todėl labai svarbu ilgalaikį turtą teisingai apskaityti ir tinkamai analizuoti. 

Darbo tikslas - aptarti ilgalaikio turto sampratą, išsiaiškinti, kaip jis yra skirstomas, supažinti su ilgalaikio turto inventorizavimu ir rezultatų atspindėjimu apskaitoje.

Šiame darbe bus nagrinėjamas įmonės turtas, pagal naudojimo laiką - ilgalaikis turtas ir jo inventorizavimo rezultatų atspindėjimas apskaitoje.

Bandant apibrėžti ilgalaikio turto sąvoką, galime surasti daugybę autorių apibrėžimų. Berry A., Jarvis R., teigia, kad ilgalaikis turtas - tai turtas, kuris yra įsigytas su tikslu naudoti veikloje ir yra tinkamas naudoti veikloje ilgą laikotarpį bei nėra skirtas perparduoti.

Kalčinskas G., savo knygoje „Buhalterinės apskaitos pagrindai“, ilgalaikį materialųjį turtą nurodo, kaip turtą, sukurtą žmogaus ar gamtos, kuris yra naudojamas įmonėje gaminant produkciją ar teikiant paslaugas.

Parengiamieji darbai pradedami vadovo arba savininko įsakymu, kuriame nurodomi inventorizacijos komisijos sudėtis: pirmininko ir narių vardai, pavardės, pareigos.

Svarbu, kad parengiamieji darbai būtų atlikti laiku, nes nuo jų priklauso inventorizavimo rezultatų patikimumas ir išsamumas.

Specifiniam turtui inventorizuoti gali būti skirti atitinkami dokumentai: medelynų inventorizavimo aprašas, daugiamečių sodinių inventorizavimo aprašas, gyvulių inventorizavimo aprašas ir kt. Inventorizavimo aprašo privalomieji rekvizitai yra šie:

Pagal kiekvieną turto buvimo vietą sudaromi atskiri aprašai. Negalima į vieną aprašą rašyti kelių asmenų atsakomybei priklausančių turto objektų, nors jie ir parodomi vienoje sąskaitoje. Inventorizavimo aprašai sudaromi dviem egzemplioriais - vienas pateikiamas buhalterijai, kitas lieka materialiai atsakingo asmens žinioje. Inventorizuojant gautą iš trečiųjų asmenų ar jiems perduotą turtą, reikalaujama inventorizavimo aprašus pildyti trimis egzemplioriais.

Pati aprašų forma nėra reglamentuojama. Inventorizavimo aprašus leidžiama sudaryti ir techninėmis priemonėmis. Įmonės gali sukurti aprašus pačios, pagal turimo turto rūšis, įmonės dydį, atsižvelgdamos į galimybes panaudoti inventorizacijai atlikti turimas apskaitos programas. Naudojant kompiuterinę techniką, inventorizuojamų objektų duomenys gali būti įvedami naudojantis: kompiuterių klaviatūra; brūkšninių kodų skaitytuvais. Pirmu būdu naudojamasi inventorizuojant materialųjį ir nematerialųjį turtą, antruoju – tik materialųjį.

Taikant pirmąjį būdą, pasirengimo inventorizacijai etape buhalterijoje turėtų būti spausdinami nevisiškai užpildyti inventorizavimo aprašai. Kompiuteriu užpildoma dauguma inventorizavimo aprašų rekvizitų. Neužpildyti lieka kiekis, suma ir inventorizacijos komisijos narių ir materialiai atsakingų asmenų parašai.

Brūkšninių kodų skaitytuvai naudojami mažmeninės prekybos įmonėse, didmeninės prekybos bei gamybos įmonių sandėliuose. Inventorizaciją įmanoma atlikti įrengus kompiuterinį tinklą, materialiai atsakingus asmenis bei instaliavus atitinkamą programinę įrangą.

  • Microsoft Word 1187 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (5103 žodžiai)
  • Kolegija
  • Principle
  • Ilgalaikio turto inventorizavimas ir rezultatų atspindėjimas apskaitoje
    10 - 3 balsai (-ų)
Ilgalaikio turto inventorizavimas ir rezultatų atspindėjimas apskaitoje. (2017 m. Gruodžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-turto-inventorizavimas-ir-rezultatu-atspindejimas-apskaitoje.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 28 d. 11:57
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo