Ilgalaikio turto nurašymo, pardavimo, keitimo apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „Žemaitijos Pienas“ įmonėje


Įvadas. Teorinė dalis. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto skirstymas. Nematerialusis turtas. Materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas ,pardavimas ir keitimas. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo tu rto nurašymas. Praktinė dalis. Apie įmonę. Bedrųjų pajamų ataskaita. Pinigų srauto ataskaitos. Įmonės materialusis turtas. Literatūros sąrašas.

Darbo tikslas:

2. Išnagrinėti Ilgalaikio finansinio turto įmonės AB “Žemaitijos pienas” apskaitos ypatumus, jų pritaikymą įmonės valdyme

3. Palyginti AB “Žemaitijos pienas” ilgalaikes finansines pajamas 2011 m. ir 2012m.

4. Padaryti išvadas apie ilgalaikio finansinio turto apskaitos panaudojimą organizacijos valdyme.

Įmonių vadovams ir vadybininkams tiesiog būtina tiksliai žinoti, ką reiškia ilgalaikio turto sąvoka. Šiame darbe plačiau aptarsiu kas yra ilgalaikis turtas, ilgalaikis finansinis turtas, kaip vedama jo apskaita bei kokios yra svarbiausios ilgalaikio finansinio turto sudedamosios dalys.

2.6 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija

Materialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė apskaičiuojama : Pastato įsigijimo savikaina (pradinė vertė)-Pastato nusidėvejimas = Pastato likutinė vertė.

Jei ilgalaikis turtas nebetinkamas toliau naudotis, jis yra nurašomas. Šis turtas gali būti parduodatas , įkeistas I kitą turtą arba likviduojamas. Atsižvelgiant I konkrečią situacija , nurašymo rezultatas gali būti pelnas arba nuostolis. Jei per visa turto eksplotavimo trukmę tiesiogiai buvo skaičiuojamas ir apskaitomas nusidėvėjimas , tai nurodant ilgalaikį turtą jo vertė turi būti lygi likvidacinei vertei.

Ilgalaikiam materialiajam turtui nurašyti sudaroma nuolat veikianti likvidacinė komisija, į kurią įeina reikiamos srities specialistas, vyriausiasis buhalteris ir kiti nariai. Nebetinkamiems naudoti objektams nurašyti komisija surašo ilgalaikio materialiojo turto likvidavimo aktą, kuriame nurodoma, kada objektas pradėtas naudoti , dėl kokios priežasties nurašomas , kokia jo techninė būklė, kiek kartų remontuotas ir pan. Aktą pasirašo komisija, tvirtina įmonės vadovas.

Objekto likvidavimas susijęs su išlaidomis.Pastatą reikia nugriauti, įrenginį išardyti, išvalyti teritorija. Likvidavus ilgalaikį turtą, gali būti gaunamos pajamas .

Nurašant ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje nurašoma turto įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir anksčiau užregistruotas to turto vertės pasikeitimo sumos, registruojamos su ilgalaikio materialioj turto netekimu susijusios išlaidos ( pavyzdžiui: turto išmonatavimo, išvežimo išlaidos), parodomas perleidus turtą gautos pajamos ir apskaičiuojamas IMT netekimo rezultatas. Gautas pelnas ar patirti nuostoliai dėl IMT netekimo nėra įmonės pagrindinis veiklos rezultatas. Jis priskiriamas kitos veiklos pajamoms ar kitos veiklos sąnaudoms ir registruojamas 521 arba 621 buhalterinėje sąskaitoje. IMT likvidavimas dokumentuojamas surašant ilgalaikio turto likvidavimo aktą. Jeigu likviduojamas iki tol naudotas IMT, likvidavimo aktas tampa dokumentu, pagrindžiančiu IMT nusidėvėjimo apskaičiavimo pabaigą.

2.11 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai

Šiame darbe apžvelgsiu “Žemaitijos pieno” finansines ataskaitas, įsigilinsiu į įmonės finansines galimybes, aptarsiu įmonei priklausantį turtą, akcijas.

3.3 Ilgalaikio turto likvidavimo aktas

Pinigų srautų ataskaitoje atskleidžiamos pinigų įplaukos ir pinigų išmokos. Jos kartu vadinamos pinigų srautais. Visi įmonės pinigų srautai skirstomi į keturias stambias dalis. Pagrindinės veiklos pinigų srautai rodo , kiek įmonė gavo įplaukų ir kiek išmokėjo išmokų vykdydama pagrindinę, dažniausiai susijusią su prekyba, veiklą.

Atlikus šį darbą išsiaiškinau ir susipažinau su AB “Žemaitijos pienas” 2011-2012 metų finansine ataskaita. Nuosekliai išnagrinėjau uždarosios akcinės bendrovės ilgalaikį finansinį turtą. Atlikus išsamią analizę išsiaiškinau pagrindinius įmonės ilgalaikio turto pajamų šaltinius ir jų gavimo strategiją, apžvelgiau pinigų srauto ataskaitą. Taip pat darbe išsamiai aprašytas finansinis turtas, ilgalaikis finansinis turtas jo rūšys ir esmė.

1) Atlikus finansinę analizę AB “Žemaitijos pienas” galime matyti jog finansiniai metai šioje įmonėje sutampa su kalendoriais metais.

2) Įmonė kiekvienais metais atlieka finansines ataskaitas, balansą, pelnu (nuostolių) ataskaitą ir kitas ataskaitas.

3) Sulyginus dviejų metų ilgailaikio finansinio turto rodiklius galime daryti išvadą, jog ilgailaikis turtas didėja.

4) Bendrasis pelnas AB „Žemaitijos pienas“ įmonėje padidėjo palyginus su 2011 ataskaitiniais metais.

2. Daiva Burkšaitienė. Nuosavas kapitalas, pajamas ir sąnaudos finansinėse ataskaitose. 2012 m. VGTU leidykla “Technika”.

3. Gediminas Kalčinskas. Buhalterinės apskaitos pagrindai.2010 m. Leidykla “Pačiolis“

4. Vaclovas Lakis. Audito sistema: raida ir problemos. 2008 m. Vilniaus universiteto leidykla.

5. Borisas Jefimovas. Apskaitos pagrindai. 2008 m. Leidykla “Technologija”

6. Brigita Dovidaitė, Oksana Galin, Marina Guptor, Dalia Kristina Plačenytė, Aida Švedarauskienė. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. 2012 m. Leidykla “Pačiolis”.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 498 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (5112 žodžiai)
  • Universitetas
  • Antanas
  • Ilgalaikio turto nurašymo, pardavimo, keitimo apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „Žemaitijos Pienas“ įmonėje
    10 - 4 balsai (-ų)
Ilgalaikio turto nurašymo, pardavimo, keitimo apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „Žemaitijos Pienas“ įmonėje. (2015 m. Lapkričio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-turto-nurasymo-pardavimo-keitimo-apskaita-ir-informacijos-apie-ja-panaudojimas-veiklos-procesui-valdyti-zemaitijos-pienas-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 21:56
×